Ett samarbete som vuxit och nu omfattar flera områden

Uppdraget

Samarbetet mellan Paroc och Mild har vuxit under åren och kommit att innefatta fler områden än det initiala projektet rörande översyn av närvaro på vissa digitala medier. Bland annat är arbetet med en förbättrad upplevelse för besökare på aktuell webbplats ett område som tillkommit. Besökaren i fokus gäller här och genomsyrar det arbete vi löpande genomför tillsammans med Paroc.


Kund

Paroc

Bransch

Tillverkning av isolering

Tjänster

Konverteringsoptimering, SEO, UX

Lösningen

Tillsammans med vår kund har vi tagit fram en strategi och ett tydligt arbetssätt som ska leda till ökat medvetande om Parocs tjänster, inte bara bland redan befintliga kunder utan framförallt bland potentiella intressenter där kunden sedan tidigare inte är så etablerad. En del av detta innefattar utveckling av besökarens upplevelse på aktuell webbplats varpå utvärdering av besökarens beteende på webbplatsen sker löpande. Det som mäts är konverteringsgrad och vad en konvertering är definieras för varje projekt och är satt tillsammans med kund tidigt i projektet. Graden av konvertering är ett intressant mått och kan i regel alltid förbättras, så även i detta fall.

En förbättrad upplevelse av webbplatsen tillsammans med en utökad närvaro på digitala plattformar leder till minskade trösklar för potentiella intressenter att ta kontakt.

Resultatet

Tillsammans med kunden har vi utvärderat arbetet och kan se en tydlig positiv utveckling på merparten av våra mätpunkter. Ett arbete som detta är alltid flexibelt vilket innebär att nya målsättningar och mätvariabler dyker upp löpande i takt med att arbetet fortlöper.

“Parocs internationella närvaro och bredd gör detta till ett väldigt intressant projekt.”

Pontus Arvidson
SEO/SEM Manager, Mild Media

Vill du veta mer om det här projektet?

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om det här projektet.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.