Content marketing

En bild säger mer än tusen ord, en film säger mer än tusen bilder, en VR-upplevelse säger mer än tusen filmer, en…

Fokus på innehåll

Oavsett om man bara vill jobba med branding och visa upp vårt varumärke på bästa sätt eller om man vill driva trafik och öka konverteringen är innehåll av yttersta vikt. Detta arbete samlas under begreppet content marketing. Väldefinierat innehåll underlättar för besökaren att hitta rätt information. Dessutom möjliggör det för oss att påverka och styra besökaren i den riktning vi önskar.

Skapa en positiv helhetsbild av ert varumärke

Allt innehåll skapar tillsammans en helhet som beskriver er som företag och ert varumärke. När ett projekt gällande ny webblösning inleds är det viktigt att en röd tråd för innehållet definieras och följs.

Copywriting

Vi fyller era webbplatser och sociala kanaler med relevant innehåll. Tjänsten kan se ut på olika sätt, exempelvis löpande per månad för inlägg på blogg och Facebook. Vi tar oss också an större projekt där vi uppdaterar befintliga texter på er webbplats alternativt skriver nya. Texterna vi tar fram är SEO-anpassade, välskrivna och i lagom längd för att attrahera korrekt målgrupp och dra trafik.

Översättning

Vi hjälper er att översätta befintliga texter till nya språk. Våra duktiga samarbetspartners gör att det är ytterst få språk som vi inte kan erbjuda översättning till.

Fotografering

Med rätt bilder får webbplatsen ett liv som aldrig går att skapa med enbart text. Våra duktiga fotografer hjälper er att ta professionella bilder som sedan redigeras och anpassas till webbsidans design och innehåll.

Filmproduktion

Vi jobbar med några av landets bästa filmare för att skapa upplevelser som passar perfekt in i er varumärkesstrategi. Det kan vara allt från rena informationsfilmer till säljande reklamfilmer.

Animering och grafik

Vi tar fram animeringar, infographics, motion graphics och allt däremellan.

Print

Trycksaker i form av broschyrer, annonser, roll-ups, visitkort och liknande är en del i den totala varumärkesstrategin och något vi givetvis hjälper våra kunder med.