Sociala medier-byrå i Stockholm, Göteborg & Malmö

Sociala medier är ett brett område där vikten av en tydlig strategi inte kan underskattas. Som sociala medier-byrå kan vi hjälpa er att ta fram en skräddarsydd strategi som fungerar just för er.

Sociala medier-byrå i Stockholm, Göteborg & Malmö

Sociala medier är ett brett område där vikten av en tydlig strategi inte kan underskattas. Som sociala medier-byrå kan vi hjälpa er att ta fram en skräddarsydd strategi som fungerar just för er.

Några av våra kunder

Varför ska ert företag finnas på sociala medier?

I början var sociala medier tänkta att förenkla kontakten mellan privatpersoner. Plattformarna erbjöd flera slags kommunikations- och delningsmöjligheter och blev snabbt ett alternativt sätt att umgås på. Sedan kom en boom i både användning och utveckling av kanalerna vilket väckte företagens intresse av att marknadsföra sig i dem.

Sociala mediebyråer började dyka upp för att möta behovet, annonsering i sociala medier blev en grej och idag är kanalerna en central del av många företags marknadsstrategier. Plattformarna erbjuder stora möjligheter till att bearbeta potentiella och befintliga kunder under deras köpresor, oavsett om ert företag verkar inom B2B eller B2C, säljer produkter eller tjänster.

Satsningar i sociala medier kan förbättra er varumärkeskännedom, generera kvalificerade leads och öka försäljningen. Det är också lätt för er att få en direkt kommunikation med era kunder via de sociala kanalerna, något som successivt bygger ett oerhört värdefullt förtroende.

83% 3,8 miljarder av världens befolkning är aktiva på sociala medier. Det motsvarar ungefär 83% av alla internetanvändare.

27% Enligt undersökningar upptäcker 27% av användarna av sociala medier ett varumärke genom en annons på plattformen.

43% Närmare hälften av användarna gör research på produkter via sociala nätverk.

Vad vill ni uppnå på sociala medier?

Produktförsäljning (e-handel)

Facebookannonsering och andra slags kampanjer på sociala medier med siktet inställt på direktförsäljning i en webbshop kan vara klurigt. Åtminstone med en positiv ROI. Annonserna behöver vara tilltalande samtidigt som de speglar ert varumärke. Sedan ska pixlar, målgrupper, bud, optimeringshändelser och produktkataloger vara korrekt uppsatta för att maximera era insatser. När detta är gjort finns stora möjligheter för er att förändra hela verksamheten via sociala medier.

Leadsgenerering (B2B)

”Vi som jobbar inom B2B borde väl bara använda LinkedIn?” är något vi på Mild får höra ganska ofta. Och svaret är nej, inte bara. Uppfattningen om LinkedIn som enda sociala plattformen för B2B-verksamheter är felaktig, smått föråldrad och uppenbarligen också svår att ta kål på. Den verkar baserad på tanken att sociala medier (exempelvis Facebook och Instagram) är plattformar som bara används/bör användas på fritiden och inte när man jobbar, samt tanken att det är svårt att träffa rätt målgrupp där. Tvärtom, vill vi säga: B2B-verksamheter kan använda sig av flera sociala kanaler. Med god kunskap om alla funktioner, alternativt med en social mediebyrå i ryggen, finns stora möjligheter på det flesta plattformar för denna typ av verksamhet.

Varumärkeskännedom

Undersökningar visar att 27% av användarna på sociala medier upptäcker ett varumärke genom en annons på någon av de olika plattformarna. Med andra ord: utöver att nå nya, potentiella kunder samt upprätthålla relationen med era befintliga kan ni också förändra eller förstärka er varumärkesuppfattning. Sociala medier ger gott om utrymme för media – genom bild, film och text kan ni skapa innehåll som presenterar verksamheten just så som önskat. Ni kan också interagera med er målgrupp/era målgrupper genom kommentarer och privata meddelanden.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Olika delmoment i sociala medier

Strategi

Vi kan inte nog understryka vikten i en genomtänkt strategi för sociala medier, oavsett om det gäller annonsering eller organiska inlägg. Ur ett tekniskt perspektiv är det hyfsat enkelt att lägga upp annonser och inlägg. Dock kommer framgången i mångt och mycket att utebli om inte en genomtänkt och genomarbetad strategi initialt tagits fram. Detta gäller oavsett om målet är försäljning, leadsgenerering, varumärkeskännedom eller alla tre. Strategin bör först och främst grunda sig på en utförlig målgruppsanalys. Vidare behövs en plan för vilken typ av innehåll (annons) som behöver tas fram samt under vilken sekvens av kundens köpresa (customer journey) den ska synas. Genom att jobba såhär blir ert företag pricksäkert när det gäller att visa riktigt bra innehåll som är relevant för användaren – i det stadiet som den befinner sig i.

 • Ta fram en strategi för dina sociala medier.
 • Låt målgruppsanalysen ligga till grund för strategin.
 • Anpassa budskapen utefter var i köpresan användaren befinner sig.

Målgruppsanalys

En målgruppsanalys för digital marknadsföring och sociala medier i synnerhet består av två delar. 

Första delen: en klassisk målgruppsanalys, det vill säga geografisk, demografisk, beteendemässig, psykografisk segmentering och så vidare. 

Andra delen: tar den första delen till grund och undersöker hur målgrupperna nås på de olika plattformarna. Det brukar resultera i att ni på varje social plattform har ett antal framgångsrikt identifierade och definierade målgrupper. Dessa kan exempelvis vara Facebookanvändare med ett modeintresse, en look-a-like-målgrupp på Snapchat eller en uppladdad e-postlista på LinkedIn (remarketing).

 • En målgruppsanalys kan delas in i två delar. En klassisk- och en teknisk del.
 • Första delen involverar den klassiska målgruppsanalysen.
 • Andra delen kartlägger hur du kan nå målgruppen digitalt.

Kreativa idéer & produktion

Med både strategi och målgruppsanalysen klara är det dags att producera innehåll för annonser och inlägg – utifrån planen vet ni vad dessa ska handla om. En stor fråga kvarstår dock: hur ska ni presentera innehållet? Med bild eller video? Och var ska innehållet exponeras? I flödet, stories, messenger eller appar? Ska ni ha text i bilden eller talar bilden för sig? Utöver annonsens syfte och mål är detta förmodligen det viktigaste: hur inläggets ellet annonsens olika delar samspelar med varandra på bästa sätt för att fånga användarnas uppmärksamhet från annat i flödet. 

 • Se till att budskapet är rätt för användarna (utefter strategin).
 • Fundera ut hur och var ni presenterar budskapet bäst.
 • Se till att annonsens olika delar samspelar med varandra.

Teknisk optimering & A/B testning

När strategi, målgrupp och annons är on point kommer nästa stora, viktiga steg: att ta till vara på plattformarnas kraftfulla verktyg och insyn i användarnas rörelsemönster och agerande. Sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn och Youtube har en ofantlig mängd data om sina besökare i form av surf-, köp- och beteendehistorik. Datan kan vara väldigt svår att införskaffa på eget håll. Har ni en bra teknisk uppsättning och löpande optimering av era annonser kan ni ta del av jättarnas information. Med denna tillgång kan ni nå de användare i er utvalda målgrupp som mest sannolikt kommer att genomföra den handling ni önskar av dem. Exempelvis att titta på hela ert videoklipp, besöka ert företags webbplats, börja följa ert företagskonto eller genomföra ett köp. Glöm inte heller bort att testa olika budskap mot varandra.

 • Sociala medieplattformar har mycket data om sina användare. Använd detta till din fördel.
 • En bra uppsättning av pixlar och målgrupper är avgörande för era kampanjer.
 • Ni är inte färdiga bara för att kampanjen är publicerad.

Resultatuppföljning & förbättring

Nöj er aldrig. Det är ett av de bästa råden inom företagande. Affärerna förändras och flyttar på sig och ett bra resultat går alltid att förbättra. Som företag är det viktigt att ha spårbarhet från användarnas (de potentiella kunderna) första till sista interaktion. Ta reda på vilken dag i veckan och tidpunkt på dygnet som lämpar sig bäst för ert företag att posta inlägg. Analysera vilken typ av innehåll som fungerar bäst för era olika ändamål. Om allt är korrekt uppsatt har ni tillgång till all denna information som underlag för era framtida kampanjer och inlägg.

 • Ni kan alltid bli bättre.
 • Mät och dokumentera era resultat.
 • Lyssna inte bara på rekommendationer, er bransch kan skilja sig från andra.

Vad våra kunder säger