Sökmotoroptimering med SEO-byrån Mild

Vi är en etablerad SEO-byrå i Stockholm, Göteborg och Malmö som jobbar med sökmotoroptimering för kunder i hela landet. SEO:n genomsyrar allt vi gör, från webbutveckling och UX till annonser och content.

Sökmotoroptimering med SEO-byrån Mild

Vi är en etablerad SEO-byrå i Stockholm, Göteborg och Malmö som jobbar med sökmotoroptimering för kunder i hela landet. SEO:n genomsyrar allt vi gör, från webbutveckling och UX till annonser och content.

Några av våra kunder

SEO – kanalen som konverterar allra bäst

Sökmotoroptimering (SEO) är fundamentalt viktigt i dagens digitala samhälle. Digital marknadsföring är avgörande för många företags framgång och SEO är ofta marknadsföringskanalen som mest effektivt konverterar okända webbplatsbesökare till betalande kunder.

Dagens digitala konsumenter exponeras för upp till 10 000 reklambudskap dagligen och SEO är nyckeln för att ditt företag ska kunna stå ut i det digitala myllret.

Betald och organisk trafik från sökmotorer konverterar bättre än sociala medier och e-postmarknadsföring. Detta beror på att du syns på rätt plats, vid rätt tillfälle framför personer som aktivt söker efter det du erbjuder. Mer pricksäkert än så blir det inte.

Vi är en SEO-byrå med lång erfarenhet och arbetar löpande med både mindre lokala aktörer till globalt välkända varumärken. Våra kunders resultat såväl som statistik tagen från studier, bevisar att sökmotormarknadsföring är den högst konverterande kanalen du kan investera i just nu. Om du ännu inte gett SEO en chans är det dags att göra det. Annars riskerar du att dina potentiella kunder istället hamnar på konkurrenternas hemsidor.

SEO-guide

Har du koll på vilka första konkreta steg du behöver ta för att sökmotoroptimera innehållet på din webbplats eller e-handel? Vi har satt ihop en guide med tillhörande checklistor som du kan följa steg-för-steg för att enkelt komma igång med arbetet.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Så här arbetar vi med SEO — i fem tydliga steg

En SEO-byrås främsta uppgift är att verka på detaljnivå. Vi arbetar noggrant och metodiskt med att välja rätt sökord och sätta upp en struktur och arbetssätt som ökar er trafik och försäljning.

 • Teknisk- och nulägesanalys 
 • Sökordsanalys
 • On-page optimering
 • Off-page optimering
 • Rapportering och uppföljning

Specialisterna på Mild får i och med partnerskapet med Google också tillgång till utbildningar från Google själva samt regelbundna rapporter om konsumentinsikter. Det hjälper oss att utvecklas snabbare och ligga steget före framtida kunders sökvanor.

 1. Teknisk- och nulägesanalys

Vi börjar med att skapa oss en tydlig uppfattning om kundens webbplats. Vi gör en SEO-teknisk analys för att se var webbplatsen står idag samt vad som behöver göras för att skapa en bra grund att stå på under det kommande arbetet. Vi tittar även på hur mycket trafik webbplatsen drar in samt hur denna beter sig. Tillsammans med kunden diskuterar vi specifika mål och viktiga KPI:er.

2. Sökordsanalys

Därefter analyserar vi sökpotentialen för kundens webbplats och dess tjänster eller produkter. Resultatet av analysen är en strukturerad lista innehållande de mest relevanta och lönsamma sökorden. Sökordslistan diskuteras och spikas sedan i samråd med kunden. Detta blir grunden för det löpande arbetet i nästkommande steg i processen.

3. On-page optimering

Därefter ser vi över kundens sidstruktur samt det existerande innehållet för att kunna utforma en långsiktig plan och strategi. Vi hjälper till att utforma kundens webbplats på ett sätt som framförallt är optimerad mot användarna men även sökmotorerna.

4. Off-page optimering

Länkar är en av de viktigaste rankingfaktorerna inom SEO. Ett länkarbete syftar till sökmotoroptimering utanför kundens egen webbplats, även kallat ”off-page SEO”. Externa relevanta länkar som pekar mot en webbplats får ökat förtroende i Googles ögon och är därför en mycket viktig parameter för att ranka högt – speciellt i högt konkurrensutsatta branscher.

5. Rapportering och uppföljning

På löpande basis följer vi upp resultat från arbetet via videosamtal eller fysiska möten. Kunden får skräddarsydda rapporter med sökordens ranking samt information gällande trafik och konverteringar på webbplatsen. SEO är ett fortlöpande arbete som går ut på att ständigt finjustera och förbättra webbplatsen baserat på den insamlade datan. Det leder till ökad trafik och konverteringar samt en minskad risk för att dina potentiella kunder hamnar hos konkurrenterna.

Vad våra kunder säger

 

På vilket sätt kan Mild stötta ert marknadsteam?

Vi ställde frågan till en av våra kunder, se svaret i videon.

Våra priser och upplägg

Alla de tjänster du behöver samlade i tydliga paket, till ett fast pris varje månad. Vi vill vara så transparenta som det bara går, därför ser du precis vad som ingår i våra olika paket och vad du kan förvänta dig varje månad.

 • Fast pris varje månad – inga oväntade kostnader
 • Anpassa paket utefter budget och ambitionsnivå
 • Lägg till fler tjänster efterhand
 • Rätt insatser med högsta möjliga kvalitet från specialister inom området

Paketen går självklart att kombinera med varandra beroende på behov av tjänster.

 

Tre bästa sakerna med att jobba med Mild

Detta var bara några av de saker vi diskuterade när vi när vi slog oss ner tillsammans med NIO i deras EL7 och pratade om vårt samarbete ihop.

Varför ska jag välja Mild?

 • Med mer än 15 års erfarenhet är vi en av Sveriges ledande SEO-byråer
 • Vi förstår helheten kring sökmotoroptimering och affärsnyttan den ska tjäna i form av varumärkeskännedom och försäljning
 • Vi arbetar med allt ifrån lokala aktörer till multinationella börsbolag
 • Vi har ett tätt och transparent samarbete med våra kunder och följer ständigt upp resultatet på arbetet vi gör
 • Vi har ett erfaret team SEO-specialister utplacerade på våra tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vanliga frågor kopplat till sökmotoroptimering

Vill du ha hjälp med din SEO?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad är fördelarna med SEO?

Sökmotoroptimering är för många kunder den största, bäst konverterande och därmed viktigaste marknadsföringskanalen. Med en SEO-anpassad bas för organiskt arbete, exempelvis att webbplatsens hierarki, content och UX optimerats, skapas större möjligheter för andra digitala marknadsföringsinsatser. Det gemensamma arbetet med strategin för sökmotoroptimering får dessutom effekt på ert företag i stort, både internt och externt. SEO:n samlar er kring en beslutad åtgärdsplan, kompletterar andra digitala tjänster och är en långsiktig investering som rätt utförd kan ge bra avkastning och stor affärsnytta. Därför ska sökmotoroptimering ses som ett grundläggande fundament för all er digital marknadsföring – prio bör vara att få en så stor del som möjligt av alla sök som görs världen över varje sekund.

Hur kommer SEO:n påverka vårt företag?

Ett framgångsrikt SEO-projekt kan bilda en röd tråd genom hela er organisation, då ni jobbar mot gemensamma KPI:er. Särskilt marknadsavdelningen och de som uppdaterar webbplatsen berörs av SEO-arbetes riktlinjer mot samma mål. Er organisation påverkas också genom SEO:ns kapacitet till att fånga upp potentiella kunder under köpresans olika delar, något som är svårt att få till i många kanaler. Likaså bidrar sökmotoroptimering till att webbplatsen tillgodoser er målgrupps sökintentioner och levererar vad som efterfrågas. Optimerat innehåll gör det möjlighet att generera mer trafik och leads, men också att få fler inkommande länkar. Genom att väva in SEO i ert företag kan ni sammanfattat uppnå ett förändrat affärsläge.

Hur skiljer sig sökmotoroptimering från traditionell marknadsföring?

Traditionell marknadsföring försöker nå kunder, befintliga och nya, med ett budskap. Sökmotoroptimering låter potentiella kunder, som söker direkt efter era produkter eller tjänster, alternativt problemen de löser, hitta er istället. På grund av detta omvända flöde konverterar SEO betydligt bättre än traditionell marknadsföring – kunderna kommer till er med sitt behov. Ni har också större möjlighet att bearbeta potentiella kunder tidigt i deras köpresa med sökmotoroptimering som en del av en marknadsföringsmodell (exempelvis AIDAS). Högst upp i denna trattliknande konverteringsmodell är det fokus på awareness och att få ut information om ert företag vid rätt tidpunkt. Ju längre ner i tratten desto varmare blir användarna för att i slutet vara redo att agera. 

Vad är ett lyckat SEO-projekt?

Ett lyckat SEO-projekt förankrar er organisation och all marknadsföring i en gemensam strategi. Framgången i den här typen av projekt påverkas starkt av marknadsavdelningens förmåga att skapa förståelse för sökmotoroptimeringsarbetet hos alla som jobbar med företagets webbplats och digitala kanaler. Med en bra och gemensam strategi för digital marknadsföring och kommunikation, en strategi som på ett eller annat sätt involverar flera medarbetare, är det lättare att fatta rätt beslut i varje situation.

Projektet som sådant består av flera delar, från allra första start till löpande insatser som kontinuerligt följs upp och förbättras. I projektets början är ett gediget förarbete lika viktigt som engagemang och gemensamma mål – både hårda och mjuka delmål, micromål och macromål. Det som beslutas lägger grunden för en plan eller en strategi som innehåller allt från ansvarsområden till vilka marknadsföringsinsatser som ska göras och när. Sedan behövs tydliga KPI:er och ett nära samarbete mellan marknadsavdelningen och övriga delar av organisationen, alternativt en extern byrå. Då sökmotoroptimering är en marknadsföringstyp som lönar sig på sikt ses ett SEO-projekt som lyckat allt eftersom fler och fler mål uppfylls utifrån strategin, exempelvis fler heta leads eller ökad försäljning. SEO kan ses som en investering: den genererar resultat i flera år framöver.

Vill ni veta mer om vårt SEO-team och arbetsmetodik (MaaS)?

Vår arbetsmetod grundar sig på MaaS (Marketing as a Service), vilket innebär att vi adderar de kompetenser som ni saknar inhouse. Ibland behövs seniora SEO:are som fattar övergripande beslut, ibland behövs en junior som avlastar projekten hos er – allt utifrån er behovsbild. På så sätt skapar vi ett helgarderat team som ska se till att ni lyckas online. 

SEO-teamet på Mild består av digitala strateger snarare än renodlade SEO-konsulter. Vi tänker ständigt på helheten och låter inte SEO:n påverka andra insatser negativt, vilket också utgör vårt unikum och vår styrka. Utöver sökmotoroptimering tar vi exempelvis hänsyn till UX, user intent och andra, närliggande åtgärder till sökmotoroptimeringen såsom ads. Vårt sätt att arbeta liksom vår mycket höga kompetensnivå är ett resultat av många år i branschen. Vi har suttit i projekt med alla företagsstorlekar, från små, lokala aktörer till stora, multinationella börsbolag, och föredrar att jobba agilt nära våra kunder. Så snart ni har en fråga ska ni kunna komma till oss, vi är ert digitala bollplank med alla resurser som behövs.

Arbetar ni med lokal SEO?

Det blir allt tydligare att sökmotorernas algoritmer prioriterar lokalt relevanta sökresultat, både mellan länder och mellan städer inom länderna. Svenska Google är inte lika framskridet vad gäller söktekniken som amerikanska Google, dock börjar vikten av lokal sökmotoroptimering kännas av. När vi startar upp ett optimeringsarbete går vi igenom kundens behov av lokala sökträffar och ser om det går att skapa relevans för respektive område.


Stockholm

Stockholm är den största marknaden i Sverige vad gäller lokal sökmotoroptimering. Det innebär stora möjligheter för företag med verksamhet i vår huvudstad och samtidigt hög konkurrens. Med klar strategi, djupgående analysarbete och en tydlig målbild är allting möjligt, så även att optimera för Stockholmsmarknaden.

Göteborg

I Göteborg finns många av våra stora referenser inom lokal sökmotoroptimering. Staden har en stark företagaranda och många lokala företag. För vår del ser vi en viss övervikt av industritunga verksamheter i vår portfölj, vilket visar att även traditionellt konservativa verksamheter hänger med i utvecklingen idag och tar sin digitala närvaro på allvar.

Malmö

Malmö och Öresundsregionen är  under snabb utveckling ur ett företagarperspektiv. Med detta följer ett ökat fokus på arbete med digitala strategier och synlighet, och ett fortsatt starkt behov av lokal sökmotoroptimering. Vi ser många fantastiska möjligheter här!