Sökmotor­optimering (SEO)

På våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö jobbar vi med sökmotoroptimering för kunder i hela landet. SEO:n genomsyrar allt vi gör, från webbutveckling och UX till annonser och content.

Sökmotor­optimering (SEO)

På våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö jobbar vi med sökmotoroptimering för kunder i hela landet. SEO:n genomsyrar allt vi gör, från webbutveckling och UX till annonser och content.

SEO – ett grundläggande fundament

Sökmotoroptimering är för många kunder den största, bäst konverterande och därmed viktigaste marknadsföringskanalen. Med en SEO-anpassad bas för organiskt arbete, exempelvis att webbplatsens hierarki, content och UX optimerats, skapas större möjligheter för andra digitala marknadsföringsinsatser. Det gemensamma arbetet med strategin för sökmotoroptimering får dessutom effekt på ert företag i stort, både internt och externt. SEO:n samlar er kring en beslutad åtgärdsplan, kompletterar andra digitala tjänster och är en långsiktig investering som rätt utförd kan ge bra avkastning och stor affärsnytta. Därför ska sökmotoroptimering ses som ett grundläggande fundament för all er digital marknadsföring – prio bör vara att få en så stor del som möjligt av alla sök som görs världen över varje sekund.

Såhär påverkar SEO er organisation

Ett framgångsrikt SEO-projekt kan bilda en röd tråd genom hela er organisation, då ni jobbar mot gemensamma KPI:er. Särskilt marknadsavdelningen och de som uppdaterar webbplatsen berörs av SEO-arbetes riktlinjer mot samma mål. Er organisation påverkas också genom SEO:ns kapacitet till att fånga upp potentiella kunder under köpresans olika delar, något som är svårt att få till i många kanaler. Likaså bidrar sökmotoroptimering till att webbplatsen tillgodoser er målgrupps sökintentioner och levererar vad som efterfrågas. Optimerat innehåll gör det möjlighet att generera mer trafik och leads, men också att få fler inkommande länkar. Genom att väva in SEO i ert företag kan ni sammanfattat uppnå ett förändrat affärsläge.

Hur skiljer sig sökmotoroptimering från traditionell marknadsföring?

Traditionell marknadsföring försöker nå kunder, befintliga och nya, med ett budskap. Sökmotoroptimering låter potentiella kunder, som söker direkt efter era produkter eller tjänster, alternativt problemen de löser, hitta er istället. På grund av detta omvända flöde konverterar SEO betydligt bättre än traditionell marknadsföring – kunderna kommer till er med sitt behov. Ni har också större möjlighet att bearbeta potentiella kunder tidigt i deras köpresa med sökmotoroptimering som en del av en marknadsföringsmodell (exempelvis AIDAS). Högst upp i denna trattliknande konverteringsmodell är det fokus på awareness och att få ut information om ert företag vid rätt tidpunkt. Ju längre ner i tratten desto varmare blir användarna för att i slutet vara redo att agera. 

Varje del av denna tratt innehåller olika slags sök och utifrån den aspekten formar sökordsanalysen även er webbplats eller e-handel. Sidorna och deras innehåll anpassas utifrån sökord, sökintention (user intent) och var i köpresan besökarna befinner sig. 

SEO-guide

Har du koll på vilka första konkreta steg du behöver ta för att sökmotoroptimera innehållet på din webbplats eller e-handel? Vi har satt ihop en guide med tillhörande checklistor som du kan följa steg-för-steg för att enkelt komma igång med arbetet.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vad är ett lyckat SEO-projekt?

Ett lyckat SEO-projekt förankrar er organisation och all marknadsföring i en gemensam strategi. Framgången i den här typen av projekt påverkas starkt av marknadsavdelningens förmåga att skapa förståelse för sökmotoroptimeringsarbetet hos alla som jobbar med företagets webbplats och digitala kanaler. Med en bra och gemensam strategi för digital marknadsföring och kommunikation, en strategi som på ett eller annat sätt involverar flera medarbetare, är det lättare att fatta rätt beslut i varje situation.

Projektet som sådant består av flera delar, från allra första start till löpande insatser som kontinuerligt följs upp och förbättras. I projektets början är ett gediget förarbete lika viktigt som engagemang och gemensamma mål – både hårda och mjuka delmål, micromål och macromål. Det som beslutas lägger grunden för en plan eller en strategi som innehåller allt från ansvarsområden till vilka marknadsföringsinsatser som ska göras och när. Sedan behövs tydliga KPI:er och ett nära samarbete mellan marknadsavdelningen och övriga delar av organisationen, alternativt en extern byrå. Då sökmotoroptimering är en marknadsföringstyp som lönar sig på sikt ses ett SEO-projekt som lyckat allt eftersom fler och fler mål uppfylls utifrån strategin, exempelvis fler heta leads eller ökad försäljning. SEO kan ses som en investering: den genererar resultat i flera år framöver.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

SEO:ns olika faser

Varje SEO-projekts framgång bygger på ömsesidigt engagemang och samarbete i varje fas. På Mild jobbar vi agilt och anpassar vårt arbetssätt utifrån de kanaler och plattformar som ingår i projektet, samt ser till att hålla en nära kommunikation med er som kund – det är ni som sitter på expertkunskaper när det gäller era produkter eller tjänster. Faserna som sådana ser dock likadana ut, oavsett branscher och mål. 

Tim sökmotoroptimerar för hela slanten

Grundläggande analyser

I början av varje projekt gör vi en nulägesanalys, en konkurrentanalys, en mål- och målgruppsanalys och en sökordsanalys. Dessa ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete. För att på ett bra sätt kunna utvärdera framstegen med SEO:n gör vi också en löpande analys av utvecklingen. Den här analysen innefattar nuvarande position för aktuella sökord, konkurrensanalys, nuvarande trafikmängd, konverteringsgrad, bounce rate och Click through rate (klickfrekvens).

sökmotoroptimering från mild

Uppsättning av mål & KPI:er

Så snart trafiken till er webbplats ökar vill vi med vår sökmotoroptimering göra något av alla besökare. Ett tänkbart mål är att 5% av dem som sökt på sökordet och klickat på webbplatsen i träfflistan ska fylla i ett kontaktformulär på en viss landningssida. Vi definierar KPI:er (de viktigaste målen) och sätter upp dem med hjälp av Google Tag manager och i Google Analytics. Varje gång ett mål uppfylls redovisas det i automatiska rapporter som skickas till er antingen per vecka eller månadsvis.

Strategi för SEO-projekt

Strategin för vårt SEO-projekt är något vi tar fram tillsammans med er. En strategi innehåller målsättningarna för projektet, vilka kanaler som ska användas och hur, definiering av målgrupp/målgrupper, personas samt konverteringspunkt/er. Vi för även in ett avsnitt om ansvarsfördelning, alltså vem som gör vad, då det som nämnt rör sig om ett samarbete mellan Mild och er – vissa roller finns redan inom ert företag och andra roller finns hos oss, alternativt att ni lägger hela jobbet på vår byrå.

Teknisk genomgång av webbplats (Technical audit)

Vi inleder också varje SEO-projekt med en teknisk genomgång av er webbplats och dess funktioner. Om webbplatsen straffas av Google för rent tekniska fel blir även sökmotoroptimeringen lidande, varför vi vill hitta och åtgärda dem både on page (webbplatsen som sådan) och off page (länkar). Felen är ofta lätta att upptäcka och relativt enkla att lösa. Vi tar fram en åtgärdslista och ser över viktiga SEO-aspekter, som till exempel laddningstider, URL:er, den mobila upplevelsen och hur hela webbplatsen är byggd rent tekniskt.

Löpande arbete

Det löpande SEO-arbetet sker varje månad. Vi genomför de insatser som ligger planerade, vanligtvis med ett tidsintervall på ett halvår, och är hela tiden flexibla – den plan som ligger kan ändras utifrån nya förutsättningar. Allt vi gör är kommunicerat med er och möjligt att följa genom ett delat projektledningssystem, så att ni alltid kan hålla er uppdaterade om status i projektet. Våra löpande insatser varierar från månad till månad och baseras på utvecklingen av projektets valda sökord. Insatserna omfattar både on-page- och off-pageåtgärder, det vill säga på själva webbplatsen samt genom en aktiv länkstrategi.

Rapportering & övervakning

Vi tycker det är viktigt att ni alltid ska veta vad vi gör för er. Varje månad får ni en placeringsrapport utskickad där ni följer utvecklingen för de valda sökorden. Vanliga avstämningar sker under hela månaden medan vi under månadsrapporteringen går igenom

  • utfört arbete senaste månaden
  • resultatet av månaden som gått
  • planering inför kommande månad

Några av våra nöjda kunder

Milds SEO-team och arbetsmetod (MaaS)

Vår arbetsmetod grundar sig på MaaS (Marketing as a Service), vilket innebär att vi adderar de kompetenser som ni saknar inhouse. Ibland behövs seniora SEO:are som fattar övergripande beslut, ibland behövs en junior som avlastar projekten hos er – allt utifrån er behovsbild. På så sätt skapar vi ett helgarderat team som ska se till att ni lyckas online. 

SEO-teamet på Mild består av digitala strateger snarare än renodlade SEO-konsulter. Vi tänker ständigt på helheten och låter inte SEO:n påverka andra insatser negativt, vilket också utgör vårt unikum och vår styrka. Utöver sökmotoroptimering tar vi exempelvis hänsyn till UX, user intent och andra, närliggande åtgärder till sökmotoroptimeringen såsom ads. Vårt sätt att arbeta liksom vår mycket höga kompetensnivå är ett resultat av många år i branschen. Vi har suttit i projekt med alla företagsstorlekar, från små, lokala aktörer till stora, multinationella börsbolag, och föredrar att jobba agilt nära våra kunder. Så snart ni har en fråga ska ni kunna komma till oss, vi är ert digitala bollplank med alla resurser som behövs.

Lokal sökmotoroptimering

Det blir allt tydligare att sökmotorernas algoritmer fokuserar på lokalt relevanta sökresultat, både mellan länder och mellan städer inom länderna. Svenska Google är inte lika framskridet vad gäller söktekniken som amerikanska Google, dock börjar vikten av lokal sökmotoroptimering kännas av. När vi startar upp ett optimeringsarbete går vi igenom kundens behov av lokala sökträffar och ser om det går att skapa relevans för respektive område.


Stockholm

Stockholm är den största marknaden i Sverige vad gäller lokal sökmotoroptimering. Det innebär stora möjligheter för företag med verksamhet i vår huvudstad och samtidigt hög konkurrens. Med klar strategi, djupgående analysarbete och en tydlig målbild är allting möjligt, så även att optimera för Stockholmsmarknaden.

Göteborg

I Göteborg finns många av våra stora referenser inom lokal sökmotoroptimering. Staden har en stark företagaranda och många lokala företag. För vår del ser vi en viss övervikt av industritunga verksamheter i vår portfölj, vilket visar att även traditionellt konservativa verksamheter hänger med i utvecklingen idag och tar sin digitala närvaro på allvar.

Malmö

Malmö och Öresundsregionen är  under snabb utveckling ur ett företagarperspektiv. Med detta följer ett ökat fokus på arbete med digitala strategier och synlighet, och ett fortsatt starkt behov av lokal sökmotoroptimering. Vi ser många fantastiska möjligheter här!