Designbyrå i Stockholm, Göteborg & Malmö

Som digital och grafisk designbyrå förvandlar vi tankar och idéer till design som engagerar. Tillsammans med er. För oss på Mild är ert varumärke unikt – därför tar vi alltid ett helhetsgrepp om er utmaning. På så sätt får våra designers både er affär och ert varumärke att växa.

Några av våra kunder

Vi arbetar med varumärkesstrategi, visuella identiteter och grafisk design

Som grafisk designbyrå i Stockholm, Göteborg och Malmö kombinerar vi våra främsta styrkor i teamet. För att framhäva det autentiska, kärnan, i ert varumärke. Vår kompetens inom grafisk design sträcker sig från prototyper och skapandet av visuella identiteter, till webbdesign, UX och UI. Vi är med på hela resan, från identifiering av varumärkesstrategi till er färdiga och responsiva webbdesign.

Med våra designers expertis inom området, vet vi att strategisk kommunikation och design leder till återkommande affärer och långsiktiga samarbeten. När ert varumärke kan särskiljas från den stora massan och era kunder inte kan sluta använda er tjänst eller köpa er produkt, har vi som digital designbyrå uppnått vårt mål.

Såhär arbetar vi med design

Genom åren har vi på Mild noga utvecklat en unik designmodell. Oavsett om vi tar oss an er som har ett internationellt känt varumärke eller en mindre verksamhet med lokal förankring, skräddarsyr våra designers lösningen åt er. I modellen inspireras vi av delar i projekt som tidigare blivit lyckade, och förankrar sedan detta i vårt samarbete med er. Grafisk identitet som ny webbplats, varumärkesstrategi som UX.

1. Upptäcka

Vi börjar alltid med att ta reda på era behov och vilka utmaningar som finns. I detta stadie ställer vi både oss och er som kund, frågor som “vilket syfte och mål har projektet?” och “vad vill vi uppnå med en ny webbplats?”. Det är också nu vi sätter oss in i målgruppen genom att studera användare närmare, genom beteendemönster och geografiska samt demografiska faktorer. Vi stämmer också av om det finns några speciella önskemål och begränsningar med projektet och vilken nivå av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) som vi ska hålla.

2. Definiera

I steg två utgår vi ifrån en sitemap, en överblick på hur er webbplats ska se ut. Vi tänker också ut personas som agerar tänkta användare av er webbplats. Dessa utgörs av de geografiska demografiska egenskaper som vi upptäckte i första steget, och gör det enklare för oss att förstå vilka vi egentligen designar för. Samtidigt tittar vi på hur konkurrenter gör genom en konkurrentanalys, för att försäkra oss om att era besökare förstår hur de ska agera på er nya webbplats.

Vi tittar också på hur kundresan kommer att se ut. Hur tar sig besökaren från A till B, och vad vill vi få besökaren att göra? Det kan vara att maila er, köpa en produkt eller fatta något annat beslut.

3. Produktion

Nu är det dags för själva produktionen av er webbplats. Här börjar vi oftast med att skapa upp wireframes, en avskalad design av er webbplats utan finesser. En wireframe gör det lättare för både er och oss att få en första inblick i hur sidan kommer att vara utformad, med fokus på struktur snarare än det visuella. Börjar vi att designa för tidigt i processen, får vi för många delar att hugga tag i samtidigt. Därför väntar vi med den biten tills strukturen känns optimal. 

Fortsättningsvis tar vi fram en visuell design av era wireframes samt skapar en prototyp av er webbplats. Nu kan ni klicka er runt och se hur funktioner och den inledande designen ser ut. Vi adderar även UX-copy i prototypen, för att ni ska bilda er en uppfattning om hur era texter kan komma att se ut på er nya webbplats. I detta steg utför vi sedan användbarhetstester där vi testar prototypen för att se om designhypoteserna faktiskt fungerar.

4. Leverans

När vi båda är nöjda med webbplatsen och ni har godkänt designen, är det dags för vår slutleverans. Ni får en överlämning av high-fidelity skisser redo för en utvecklare att implementera på er sajt. Detta görs vanligtvis av oss men kan också göras av er,  beroende på vilka kompetenser ni besitter och hur era önskemål ser ut. I leveransen skickar vi också med guidelines på hur designens olika delar ska användas: fonter, ikoner, färger och liknande.

Vad våra kunder säger

Vi ger ert varumärke den genomslagskraft som det förtjänar.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför ska jag välja Mild som designbyrå?

  • Med mer än 12 års erfarenhet är vi en av Sveriges ledande designbyråer
  • Vi förstår helheten kring design, användarvänlighet, kommunikation och varumärkesstrategi samt affärsnyttan den ska tjäna i form av ökad omsättning
  • Vi arbetar med allt ifrån lokala aktörer till internationellt välkända varumärken
  • Vi har ett tätt och transparent samarbete med våra kunder och följer ständigt upp resultatet på arbetet vi gör
  • Vi har ett erfaret team designers och copywriters utplacerade på våra tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

Fler tjänster