Webbutveckling & projektledning

De tekniska bitarna med webbutveckling kan vara svåra att förstå. Hur webbprojekt går till rent praktiskt säger däremot en hel del om jobbet bakom.

Webbutveckling förenar alla delar av Mild

För oss på Mild handlar webbutveckling om att lösa era tekniska utmaningar, stora som små. Varje projekt vi tar oss an bygger på en kombination av avancerad teknik och pedagogiskt tänk, oavsett projektets storlek, så att ni som kund enkelt ska förstå vad vi gör och varför. Vi tittar på era förutsättningar och önskemål när vi tillsammans överväger en passande plattform, och om inga av de existerande plattformarna möter era behov, krav eller – viktigast av allt – era besökares förväntningar bygger vi skräddarsydda lösningar och system åt er. När våra lösningar upplevs som både smarta, genomtänkta och enkla att använda har vi lyckats med vårt jobb.

Vi jobbar med webbutveckling i flertalet open source plattformar såsom, Laravel, WordPress och WooCommerce för att nämna några. Är ni ute efter en mer avancerad e-handelslösning kan vi bygga in en rad olika funktioner, exempelvis kundspecifika priser och rabatter, samt koppla in betallösningar såsom Stripe, Swish, Bambora, Paypal, Svea och Klarna. Vi använder olika tekniker för att underlätta kopplingar mellan webbplatsen eller e- handeln till andra system. Det kan vara REST, som pratar samma språk som webbplatsen, alternativt SOAP eller filter beroende på vad det finns för möjligheter i just det system ni vill integrera med webben. För att göra webblösningen smidigare även för er kan vi skapa anpassade integrationer mellan webbplats, webbshop och olika system, exempelvis Pyramid, Fortnox, Visma, Inriver och Dynamics 365, samt kopplingar till MailChimp, plugins eller sådant vi skapar själva utifrån era specifika krav. Kort sagt: vår webbutveckling har som mål att låta er få ett tidseffektivt, förenklat workflow!

Vad våra kunder säger

 

Hur har samarbetet fungerat med Mild?

”Jordnära och enkla att kommunicera med, öppen dialog och strukturen”. Så lät det när vi bad GPA beskriva det bästa med att jobba med oss.”

Projektledning – en vital del av Milds webbutveckling

Webbutveckling och projektledning hör samman på Mild. Vi kallar det projektledning men funktionen är bredare än så – internt går våra projektledare under namnet produktionsledare med fler uppgifter och roller än den klassiska projektledaren. Våra produktionsledare jobbar under influenser från olika metoder, samlade till en egenutvecklad process som passar bäst för vår verksamhet. De är varje projekts spindel i nätet och er främsta kontaktperson. 

Produktionsledaren håller koll på mål och syfte med webbplatsen och projektet, ser till att alla involverade resurser har vad de behöver för att leverera samt ansvarar för tidsplan och budget. För att göra samarbetet med er så fokuserat och nära som möjligt jobbar vi i projektledningsverktyget Monday, med full transparens av projektet och snabba kontaktvägar. Här kan ni se exakt var vi lägger tiden och föra dialog med hela teamet i varje enskild webbutvecklingsfas. 

Vilka olika roller finns i ett webbprojekt?

En av våra produktionsledare är som sagt given. Men vilken roll har ni som kund/beställare? Våra webbprojekt varierar i den här frågan. De flesta vill vara involverade, ibland VD:n själv eller en marknadsansvarig, ibland en hel projektgrupp. Andra gånger har vi fått kundens vision förmedlad till oss och förtroendet att förverkliga den på egen hand. Hur nära och engagerade ni vill vara är med andra ord något ni själva avgör. Vi anpassar våra webbprojekt efter ert beslut.  

Utöver produktionsledaren har varje webbprojekt hos Mild:

  • En kundansvarig, som fokuserar på era långsiktiga mål och samarbetet mellan er och oss över tid. Hen har ett övergripande ansvar för de projekt som ni har hos oss samt de team som sitter i projekten. Därtill är hen drivande i de frågor som fördjupar vårt samarbete.
  • En SEO-ansvarig/digital strateg, som ger hela webbutvecklingen ett SEO-perspektiv. Hen ansvarar för SEO-analys och framtagning av sitemap. För oss på Mild är den här funktionen viktig då vi alltid ser till helheten när vi bygger webbplatser: tekniskt svåra lösningar kombinerat med SEO, struktur och marknadsföring. 
  • En designer, som tar fram wireframes, webbdesign och prototyp i nära samråd med er. 
  • En eller flera webbutvecklare, som skriver kod och bygger webbplatsen.

Såhär arbetar vi med utveckling

Genom åren har vi på Mild noga utvecklat en unik arbetsmetod för att driva våra utvecklingsprojekt. Oavsett om vi tar oss an er som har ett internationellt känt varumärke eller en mindre verksamhet med lokal förankring, skräddarsyr vi lösningen åt er. I modellen inspireras vi av delar i projekt som tidigare blivit lyckade, och förankrar sedan detta i vårt samarbete med er. Vi arbetar med tydliga väldefinierade sprintar som alla i projektet har tillgång till via vår gemensamma projektledningsverktyg. 

1. Uppstart

Mild bjuder in till uppstartsmöte där ni får träffa vårt dedikerade team och lära känna oss. Vi brukar ställa många frågor för att få en så bra bild som möjligt av webbprojektet och tycker det är roligt med kunder som öppnar upp, berättar om sin verksamhet, sina problem och utmaningar. Syftet med projektet är viktigt att definiera tillsammans med målgrupper, förväntningar och mål. Vi tittar också på detaljer och specifikationer samt går igenom era prioriteringar – vad som är must haves, nice to have och så vidare.

2. Föranalys & sitemap

Efter mötet tar vår SEO-ansvariga vid. Hen genomför en sökordsanalys och skapar utifrån den en struktur för den nya webbplatsen, så kallad sitemap. Den här fasen brukar involvera mycket dialog fram och tillbaka mellan den digitala strategen och er, så att ingenting missas. Ibland skissar vi också upp wireframes – bilder av er framtida webbplats som i grova drag visar hur vi tänker oss olika sektioner samt hur vi presenterar informationen. 

3. UX & design

När strukturen för webbplatsen är spikad börjar webbutvecklingens designfas med starkt fokus på UX – hur vi löser det så bra som möjligt för just era besökare. Våra designers tar fram en unik design baserat på era mål med webbplatsen och vad ni vill att besökarna ska göra, exempelvis höra av sig via ett formulär eller hitta informationen själva på sidorna på ett enkelt och användarvänligt sätt. Vi jobbar också med prototyper, där designern ritar upp ett antal sammankopplade sidor i ett designprogram som ni sedan kan få till er. Sidorna upplevs som en fungerande webbplats med klickbara knappar och andra tänkta funktioner. Prototyper är ett bra sätt att upptäcka brister och få till förbättringar, samt att visa er redan i det här stadiet hur slutprodukten börjar se ut. Användning av prototyper minskar också tröskeln mellan design och utveckling så att designerns många planer för UX blir tydligare för utvecklaren. 

4. Utveckling

Innan utvecklingsfasen har produktionsledaren, designern och utvecklaren vanligtvis ett internmöte, där vi går igenom design och prototyp, projektet samt era förväntningar. Vi diskuterar olika tekniska lösningar utifrån ett av Mild speciellt framtaget standardramverk, menat att säkra upp kvaliteten på våra leveranser, och har en nära dialog för att hitta rätt. Därefter delas webbutvecklingen in i mindre uppgifter för att få en övergripande koll och planeringsmässigt veta vilka delar som tar längre tid. Inledningsvis bygger utvecklaren den enklaste lösningen för att sedan, efter budget, förbättra och förfina den. Under hela utvecklingsfasen pågår parallella tester i olika enheter och webbläsare. När det närmar sig färdigt projekt utförs också ett stort sluttest av webbplatsen, så att allt ser ut och fungerar som det ska.

5. Innehåll & populering

Det är vanligt att webbutveckling leder till ett behov av nytt innehåll. Vissa texter och bilder från er gamla webbplats går att behålla medan andra byts ut, därtill är det av högsta vikt att samtliga texter SEO-anpassas i både sökordsdensitet, ordmängd och kvalitet. Våra copywriters kan ta fram nya texter i den mån det behövs och önskas, antingen i samarbete med er eller som ett eget uppdrag – enligt era anvisningar. Vi ordnar även bildmaterial, fotografering och videos, illustrationer eller vad som tänkas kan. Därefter kan vi också se till att populera er nya webbplats, det vill säga fylla på och publicera det innehåll som tagits fram, alternativt att ni föredrar att sköta den biten själva. 

6. Sluttest & lansering

När webbutvecklingen är klar och det nya innehållet kommit på plats är det dags för sluttest av webbplatsen. Vi följer ett testprotokoll, även detta med syftet att säkra kvaliteten med våra produkter. Under testningen inventerar vi befintliga sidor och tittar på de nya, pekar om sidor och går igenom alla tekniska funktioner så att de stämmer. Efter godkänt sluttest lanseras webbplatsen.