Flerspråkig sökmotor­optimering (SEO)

Är ditt företag internationellt med kunder som parle français eller spreche Deutsch? Då kan du vinna mycket på att optimera webbplatsen med flerspråkig SEO.

Värdet i flerspråkig SEO

Sökmotorerna fokuserar alltmer på att ge lokalt relevanta sökresultat, varför en flerspråkig SEO-anpassning av webbplatsen blir avgörande för hur den syns och placerar sig på utländska marknader. Dagens människa är en van internetanvändare. Enkel översättning av sökord och sökfraser för flerspråkig SEO ger oss varken en engagerande upplevelse eller förtroende för webbplatsen.

Detta i sin tur reflekteras på företagets varumärke och verksamhet. Därför bör flerspråkigt innehåll anpassas gentemot varje marknad för att på så sätt skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer.

Flerspråkig SEO i praktiken

Mild har många års erfarenhet av sökmotoroptimering och digital marknadsföring. För flerspråkigt SEO-arbete gäller i princip samma strategier som för SEO mot den svenska marknaden. Största skillnaden för oss som digital byrå är att det kan röra sig om flera marknader, flera språk, flera insatser samtidigt medan du som kund inte märker någon skillnad. Du har kontakt med en dedikerad projektledare hos oss på Mild för samtliga språk i din flerspråkiga SEO-satsning, och projektledaren bär det övergripande ansvaret.

Förstudie/ analysarbete

I början av varje flerspråkigt SEO-projekt sitter vi ner med kunden för en pratstund. Vi diskuterar vilka utländska marknader kunden vill sökmotoroptimera sin webbplats mot,  vilka produkter/tjänster kunden vill synas med och gör olika analyser, exempelvis nulägesanalys, konkurrentanalys och sökordsanalys. För att kunna utvärdera framstegen med vår flerspråkiga SEO genomför vi även en löpande analys av utvecklingen.

Uppsättning av målspårning

När trafiken till kundens webbplats ökar vill vi att vårt flerspråkiga SEO-arbete gör något av alla besökare. Exempelvis kan ett mål vara att 25% av dem som sökt på sökordet och klickat på kundens webbplats i träfflistan ska fylla i ett kontaktformulär på en viss landningssida. Vi definierar KPI (de viktigaste målen) och sätter upp dem i Google Analytics samt Google Tag Manager. När mål uppfylls registreras dessa på våra kunders konton.

Technical audit

Ännu en grundläggande förutsättning för lyckade insatser med flerspråkig SEO är att se över kundens webbplats och dess tekniska funktioner. Om webbplatsen straffas av Google för rent tekniska fel blir även det flerspråkiga SEO-arbetet lidande, varför vi inledningsvis tar fram en åtgärdslista och ser över text-url:er, taggar, mobilanpassning och svarstider. Problemen är oftast lätta att upptäcka och relativt enkla att åtgärda.

Löpande arbete/ rapportering

Varje månad genomför vi våra på förhand framtagna flerspråkiga SEO-insatser, vanligtvis enligt en halvårsplan. I dessa insatser ingår bland annat utvärdering av sökord, länkbygge/länkstruktur och strukturändringar vid behov. Vi vill att våra kunder alltid ska veta vad vi gör för dem, därför skapar vi en månatlig placeringsrapport, går igenom månadens insatser samt kommande insatser och ger kunderna tillgång till vårt rapporteringsverktyg.

Vill ni komma igång med flerspråkig SEO?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi erbjuder flerspråkig SEO på följande språk:

Fördelar med flerspråkig SEO

De populäraste open source-CMS:erna, exempelvis WordPress, Drupal, Magento och Joomla, erbjuder en rad alternativ för webbplatser med flerspråkig SEO-struktur. De låter oss konfigurera webbplatser med separata domäner, underdomäner och undermappar utifrån en gemensam databas. Fördelarna med denna lösning är många. Om vi uppdaterar någonting på webbplatsen, designen, produktlistan, prissättningen, sker samma uppdatering av webbplatsens samtliga versioner. På detta sätt sparas tid och du som kund slipper löpa risken att missa en prisändring eller en produkt som inte längre säljs. Med en gemensam databas finns också möjligheten att länka samman motsvarande sidor på varje språk enligt bästa SEO-praxis.