Konverterings­optimering

Konsten att få besökare på webbplatsen att göra det som vi vill att de ska göra.

Varför konvertering?

Under många år har det varit stort fokus på varumärkesbyggande och kreativ kommunikation medan själva konverteringen ofta glömts bort. Här förklarar vi hur vi resonerar kring konverteringsoptimering och varför det är så viktigt.

Vad betyder egentligen konverteringsoptimering?

Konvertering och konverteringsoptimering handlar i grunden om att få besökaren på vår webbplats (eller annan plattform) att göra det vi vill att den ska göra. UX handlar om att skapa en användarvänlig och bra upplevelse för besökaren som underlättar för denne att finna den information som eftersöks. Om båda dessa aspekter möts innebär det ofta att vi har lyckats med vårt arbete.

Hur jobbar MILD med konverteringsoptimering

A/B tester

A/b-tester är ett effektivt sätt att arbeta med konverteringsoptimering och testa hypoteser på. Om vi tror att en ny funktion kommer öka konverteringen kan vi testa detta genom a/b-tester. Detta är ett återkommande arbetssätt hos oss och vi jobbar med verktyg som Optimizely och Visual Website Optimizer.

Personalisering

Personalisering handlar om att skapa en lösning och användarupplevelse efter just vår besökares behov. Behovet kan exempelvis variera beroende på om besökaren anländer via en Facebook-annons eller via Google. Vi kan också se hur besökaren agerar på webbplatsen för att på så sätt kunna rikta relevant information till denne.

Landningssidor

Unika landningssidor är viktigt för att öka konverteringen. De olika landningssidorna kan anpassas efter olika målgrupper och efter var i beslutsprocessen besökaren befinner sig. Landningssidorna skapas för att föra besökaren närmre det beslut vi vill att den ska ta.

Mätning och analys

En grundläggande del i allt webbrelaterat arbete är mätning, analys och uppföljning. Varje insats vi gör för att öka konvertering eller ge besökaren en mer angenäm upplevelse mäts och följs upp. Detta är ett arbete som är ständigt pågående. Vi jobbar med verktyg som Google Analytics (kvantitativ dataanalys), Google Tag Manager, Hot Jar (kvalitativ beteendeanalys), etc.