Google Ads

Som Google Partner är vi på Mild rustade att ta oss an alla typer av PPC-projekt inklusive Google Ads.

Köp dig framgång

Google Ads är idag den största PPC-tjänsten och används inom i stort sett alla branscher. PPC står för pay per click och betyder att man bara betalar för annonsen om någon klickar på den. En av de stora fördelarna är att Google Ads väldigt snabbt kan göra en tjänst eller produkt synlig på nätet. PPC-trafik och den organiska trafiken utgör ofta grunden i företags kommersiella trafikkällor.

Google Ads

Google Ads är en intressant tjänst som ger oss möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt nå ut med våra kunders budskap eller produkter till just de målgrupper de vill nå. Ads är idag en bred lösning som förutom den ursprungliga annonseringsdelen även erbjuder bland annat annonsering i Google Display-nätverket och remarkting via en Google-pixel på aktuell webbplats. Vi hjälper våra kunder att sätta upp effektiva annonskampanjer som på bästa sätt maximerar den klickbudget just ditt företag har för PPC.

Det löpande arbetet med Ads innefattar uppsättning av nya kampanjer, arbete med negativa sökord, förändring av aktuella annonser och kampanjer baserat på utvärdering av insamlad data så som Click through rate och Cost per click.

Vi är certifierade Google Ads-specialister och ingår sedan många år i Googles partnerprogram Google Partner.