Digital marknadsföringsbyrå

Som heltäckande digital marknadsföringsbyrå hjälper vi stora och små företag att ta fram skräddarsydda strategier för att växa deras digitala närvaro.

Några av våra kunder

Träffsäker, digital marknadsföring

Digital marknadsföring dominerar idag över traditionell dito i Sveriges TV, radio och tidningar samt på skyltar. Kommande våg av AI-satsningar hos sökmotorer och sociala medier förutspås dessutom dränera konventionell marknadsföring ytterligare. Vi ser en trend både internt och utanför Mild: många av våra kunder lägger fokus på digital marknadsföring hellre än traditionell, liksom företag generellt har insett att digitalisering inte är ett långsiktigt sidospår för överlevnad utan nyckeln till att överleva alls, här och nu.

Och utvecklingen är förståelig. Det digitala beteendet har ändrats vilket gör det betydligt lättare för företag att nå potentiella kunder utifrån var dessa befinner sig i sin köpresa. Möjligheterna med digital marknadsföring vad gäller mätbarhet, spårning, crossmedia marketing, strategier, KPI:er och konverteringar är överlägsna. Därtill påverkar jobbet med digital marknadsföring alla delar av en verksamhet positivt: det genomgripande arbetet renodlar företagets röst, tanke och budskap i allt som produceras och kommuniceras. Med en väl utarbetad strategi blir marknadsföringen träffsäker, vilket kan ändra företagets hela affärsläge.

 

På vilket sätt kan Mild stötta ert marknadsteam?

Vi ställde frågan till en av våra kunder, se svaret i videon.

Vår arbetsprocess

Det praktiska, till viss del löpande arbetet med digital marknadsföring delas upp i flera steg. Ofta i olika kombinationer för att uppfylla era målbilder när det gäller försäljning, synlighet, branding och så vidare.

1. Framtagning av strategi tillsammans med uppdragsgivare

I samråd med er ta fram en strategi som innehåller målsättningar med arbetet, vilka plattformar som ska användas och hur, definiering av aktuell målgrupp/målgrupper och personas, definiering av konverteringspunkt/er samt ansvarsfördelning (våra projekt inom digital marknadsföring är ett samarbete mellan oss och kund).

2. Implementation av initiala nödvändigheter

Implementera initiala nödvändigheter som spårning av trafik, uppsättning av målspårning och delning av kundkonton, exempelvis Google Search Console, Google Ads och Facebook Ads Manager.

3. Technical Audit

Vi gör en teknisk genomgång (Technical Audit) av er webbplats, då webbplatsen är central för digital marknadsföring i de allra flesta fall. Vi kan som helhetsansvarig MaaS-byrå både identifiera bristfälliga webbplatser och korrigera dem.

4. Löpande arbete

Varje månad genomföra de åtgärder som är planerade och godkända av er. Ni har möjlighet att hålla er uppdaterade om vårt arbete genom ett delat projektledningsvertyg (Monday).

5. Rapportering

Vi rapporterar månadsvis, om inget annat önskas, samt lämnar avstämningar löpande under hela månaden. Våra månadsrapporter omfattar utfört arbete sedan föregående rapportering, resultatet av månaden som gått och planering inför kommande månad. För att göra rapporteringen greppbar för er som kund erbjuder vi skräddarsydda rapporteringsunderlag från Google Lookerstudio, som tydligt och lättförståeligt visar den data ert bolag värdesätter. Det går även att anpassa rapporterna efter flera avdelningar, om exempelvis ledningen efterfrågar andra KPI:er än marknadsteamet. Rapporterna går därför att använda internt för att redogöra för vad den digitala marknadsföringen har resulterat i samt ligga till grund för framtida marknadsaktiviteter. Samtliga rapporter ligger digitalt och uppdateras direkt i webbläsaren, och flera medarbetare inom bolaget kan få åtkomst till dessa närsomhelst.

Vad våra kunder säger

Vill ni växa er digital närvaro?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vanliga frågor om digital marknadsföring

Varför ska jag välja Mild som digital marknadsföringsbyrå?

  • Med mer än 10 års erfarenhet är vi en av Sveriges ledande digitala marknadsföringsbyråer
  • Vi förstår helheten kring digital marknadsföring och affärsnyttan den ska tjäna i form av varumärkeskännedom och ett positivt ROI
  • Vi arbetar med allt ifrån lokala aktörer till några av landets största varumärken
  • Vi har ett tätt och transparent samarbete med våra kunder och följer ständigt upp resultatet på arbetet vi gör
  • Vi har ett erfaret team digitala strateger utplacerade på våra tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vad händer om ni väljer Mild som er digitala marknadsföringsbyrå?

Vi går in som er digitala partner. Det betyder att vi skapar en heltäckande strategi för ert företags digitala marknadsföring, så att ni kommunicerar samma budskap och ger samma bild av er själva i valda kanaler. Innehållet anpassas efter varje kanal enligt crossmedia marketing-principen för att uppnå bästa resultat, då vanligt är att företag når olika målgrupper via olika medier. Crossmedia marketing omfattar både digitala och tryckta medier, och den digitala delen hanteras lättast via en plattform som tillåter omnikanala aktiviteter. Genom att strukturera jobbet på det här sättet kan vi automatisera flöden, följa statistiken från olika aktiviteter och få en samlad bild av den digitala marknadsföringen. Exempel på denna sorts plattformar är Hubspot, som vi primärt har valt att jobba med.

Vår strategi för digital marknadsföring är i sin teori formad som en tratt enligt AIDAS-modellen, slarvigt kallad en konverteringstratt. Processen ser till att vi vårdar era potentiella kunder vid varje beröringspunkt under deras köpresa - med avsikten att så småningom konvertera dem. Oavsett om ni verkar inom B2B, B2C eller industri förblir principen densamma, tratten går att anpassa efter varje enskild affärsmodell. Akronymen AIDAS står för Attention/Awareness, Interest, Desire, Action och Satisfaction, vilket översatt till vanligt språk betyder att detta ramverk med sina fem steg påverkar allt innehåll vi skapar åt er - texter till webbplatsen, organiska inlägg, annonser, mailutskick och så vidare.

Hur jobbar vi med digital marknadsföring i praktiken?

Enligt en metod som kallas MaaS, Marketing as a Service, som kortfattat går ut på att anpassa vårt team och arbetssätt efter era mål och förutsättningar. Vår bransch går mot just detta: att ta större ansvar hos kund, något vi på Mild förespråkar. Under ett kalenderår är det vanligt att företag förändrar sina insatser, främst utifrån säsong men också utifrån större faktorer - som en hastigt vändande konjunktur. Vi som MaaS-byrå har resurser ”på kran” och kan dra på när det behövs eller vrida åt för att lösa den aktuella situationen. 

På detta sätt tar vi också ansvar för hela eller delar av er digitala marknadsföring, som egen marknadsgrupp eller expertstöd till er befintliga inhouse-avdelning, med allt från attrahering och generering av nya leads till färdig affär samt löpande bearbetning av befintliga kunder. MaaS som praktisk arbetsmetod inkluderar:

Vilka tjänster erbjuder ni som digital marknadsföringsbyrå?

Sökmotoroptimering (SEO):
Vi jobbar med strategisk, teknisk SEO utifrån faktum att den påverkar både kundernas köpresa och hela er organisation.

Google Ads:
Som Google Partner är vi på Mild rustade att ta oss an alla typer av PPC-projekt, inklusive Google Ads.

Konverteringsoptimering:
Med konverteringsoptimering fokuserar vi på att få era webbplatsbesökare till att göra vad ni vill att de ska göra – fylla i ett formulär, ladda ner en PDF, köpa något i webbshopen.

Sociala medier:
SoMe för större och mindre organisationer handlar om olika satsningar – från välriktade kampanjer och kvalificerade leads till varumärkeskännedom och ökad försäljning.

E-handel:
Vi bygger webbshoppar med fokus på fyra faktorer: kommunikation, teknik, trafikdrivning och konvertering.

Content marketing:
Webbsidestexter, artiklar, produktblad, broschyrer – vi tar fram allt nödvändigt innehåll i linje med er tone of voice.