Digital Marknadsföring

På våra kontor verkar vi över avdelningsgränserna i olika konstellationer och projekt när vi jobbar med digital marknadsföring åt våra kunder. Varje strategi är unik och baserad på noga utvalda metoder och principer.

Digital Marknadsföring

På våra kontor verkar vi över avdelningsgränserna i olika konstellationer och projekt när vi jobbar med digital marknadsföring åt våra kunder. Varje strategi är unik och baserad på noga utvalda metoder och principer.

Träffsäker, digital marknadsföring

Digital marknadsföring och reklam dominerar idag över traditionell dito i Sveriges tv, radio och tidningar samt på skyltar. Kommande våg av AI-satsningar hos sökmotorer och sociala medier förutspås dessutom dränera konventionell marknadsföring ytterligare. Vi ser en trend både internt och utanför Mild: många av våra kunder lägger fokus på digital marknadsföring hellre än traditionell, liksom företag generellt har insett att digitalisering inte är ett långsiktigt sidospår för överlevnad utan nyckeln till att överleva alls, här och nu.

Och utvecklingen är förståelig. Det digitala beteendet har ändrats vilket gör det betydligt lättare för företag att nå potentiella kunder utifrån var dessa befinner sig i sin köpresa. Möjligheterna med digital marknadsföring vad gäller mätbarhet, spårning, crossmedia marketing, strategier, KPI:er och konverteringar är överlägsna. Därtill påverkar jobbet med digital marknadsföring alla delar av en verksamhet positivt: det genomgripande arbetet renodlar företagets röst, tanke och budskap i allt som produceras och kommuniceras. Med en väl utarbetad strategi blir marknadsföringen träffsäker, vilket kan ändra företagets hela affärsläge.

Vad händer om ni lägger er digitala marknadsföring i våra händer?

Vi går in som er digitala partner. Det betyder att vi skapar en heltäckande strategi för ert företags digitala marknadsföring, så att ni kommunicerar samma budskap och ger samma bild av er själva i valda kanaler. Innehållet anpassas efter varje kanal enligt crossmedia marketing-principen för att uppnå bästa resultat, då vanligt är att företag når olika målgrupper via olika medier. Crossmedia marketing omfattar både digitala och tryckta medier, och den digitala delen hanteras lättast via en plattform som tillåter omnikanala aktiviteter. Genom att strukturera jobbet på det här sättet kan vi automatisera flöden, följa statistiken från olika aktiviteter och få en samlad bild av den digitala marknadsföringen. Exempel på denna sorts plattformar är Hubspot, som vi primärt har valt att jobba med.

Vår strategi för digital marknadsföring är i sin teori formad som en tratt enligt AIDAS-modellen, slarvigt kallad en konverteringstratt. Processen ser till att vi vårdar era potentiella kunder vid varje beröringspunkt under deras köpresa – med avsikten att så småningom konvertera dem. Oavsett om ni verkar inom B2B, B2C eller industri förblir principen densamma, tratten går att anpassa efter varje enskild affärsmodell. Akronymen AIDAS står för Attention/Awareness, Interest, Desire, Action och Satisfaction, vilket översatt till vanligt språk betyder att detta ramverk med sina fem steg påverkar allt innehåll vi skapar åt er – texter till webbplatsen, organiska inlägg, annonser, mailutskick och så vidare.

Hur jobbar vi med digital marknadsföring i praktiken?

Enligt en metod som kallas MaaS, Marketing as a Service, som kortfattat går ut på att anpassa vårt team och arbetssätt efter era mål och förutsättningar. Vår bransch går mot just detta: att ta större ansvar hos kund, något vi på Mild förespråkar. Under ett kalenderår är det vanligt att företag förändrar sina insatser, främst utifrån säsong men också utifrån större faktorer – som en hastigt vändande konjunktur. Vi som MaaS-byrå har resurser ”på kran” och kan dra på när det behövs eller vrida åt för att lösa den aktuella situationen. 

På detta sätt tar vi också ansvar för hela eller delar av er digitala marknadsföring, som egen marknadsgrupp eller expertstöd till er befintliga inhouse-avdelning, med allt från attrahering och generering av nya leads till färdig affär samt löpande bearbetning av befintliga kunder. MaaS som praktisk arbetsmetod inkluderar:

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vår arbetsprocess

Det praktiska, till viss del löpande arbetet med digital marknadsföring delas upp i flera steg. Ofta i olika kombinationer för att uppfylla era målbilder när det gäller försäljning, synlighet, branding och så vidare.

1. Framtagning av strategi tillsammans med uppdragsgivare

I samråd med er ta fram en strategi som innehåller målsättningar med arbetet, vilka plattformar som ska användas och hur, definiering av aktuell målgrupp/målgrupper och personas, definiering av konverteringspunkt/er samt ansvarsfördelning (våra projekt inom digital marknadsföring är ett samarbete mellan oss och kund).

2. Implementation av initiala nödvändigheter

Implementera initiala nödvändigheter som spårning av trafik, uppsättning av målspårning och delning av kundkonton, exempelvis Google Search Console, Google Ads och Facebook Ads Manager.

3. Technical Audit

göra en teknisk genomgång (Technical Audit) av er webbplats, då webbplatsen är central för digital marknadsföring i de allra flesta fall. Vi kan som helhetsansvarig MaaS-byrå både identifiera bristfälliga webbplatser och korrigera dem.

4. Löpande arbete

Varje månad genomföra de åtgärder som är planerade och godkända av er. Ni har möjlighet att hålla er uppdaterade om vårt arbete genom ett delat projektledningssystem. 

5. Rapportering

En viktig del av våra projekt inom digital marknadsföring. Vi rapporterar månadsvis, om inget annat önskas, samt lämnar avstämningar löpande under hela månaden. Våra månadsrapporter omfattar utfört arbete sedan föregående rapportering, resultatet av månaden som gått och planering inför kommande månad. Om möjligt försöker vi att ta våra månadsrapporter på fysiska möten (vi jobbar bland annat med digital marknadsföring i Stockholm, Göteborg och Malmö) men video fungerar allt som oftast bra det också. För att göra rapporteringen greppbar för er som kund erbjuder vi skräddarsydda rapporteringsunderlag från Google Data Studio, som tydligt och lättförståeligt visar den data ert bolag värdesätter. Det går även att anpassa rapporterna efter flera avdelningar, om exempelvis ledningen efterfrågar andra KPI:er än marknadsteamet. Rapporterna går därför att använda internt för att redogöra för vad den digitala marknadsföringen har resulterat i samt ligga till grund för framtida marknadsaktiviteter. Samtliga rapporter ligger digitalt och uppdateras direkt i webbläsaren, och flera medarbetare inom bolaget kan få åtkomst till dessa närsomhelst.

5. Tjänster som ingår i begreppet digital marknadsföring

Google Ads:
Som Google Partner är vi på Mild rustade att ta oss an alla typer av PPC-projekt, inklusive Google Ads.

Sökmotoroptimering:
Vi jobbar med strategisk, teknisk SEO utifrån faktum att den påverkar både kundernas köpresa och hela er organisation.

Konverteringsoptimering:
Med konverteringsoptimering fokuserar vi på att få era webbplatsbesökare till att göra vad ni vill att de ska göra – fylla i ett formulär, ladda ner en pdf, köpa något i webbshopen.

Sociala medier:
SoMe för större och mindre organisationer handlar om olika satsningar – från välriktade kampanjer och kvalificerade leads till varumärkeskännedom och ökad försäljning.

E-handel:
Vi bygger webbshoppar med fokus på fyra faktorer: kommunikation, teknik, trafikdrivning och konvertering.

Content marketing:
Webbsidestexter, artiklar, produktblad, broschyrer – vi tar fram allt nödvändigt innehåll i linje med er tone of voice.