Två webbplatser blev en – och ett starkare varumärke

Uppdraget

Riksidrottsförbundet, RF, är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation. De har till uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda idrotten i gemensamma frågor – nationellt och internationellt. RF är också delaktiga i olika idrottsliga beslut, som var nästa SM ska äga rum. När RF:s samarbete med oss på Mild Media inleddes hade organisationen två webbplatser, svenskidrott.se och rf.se.

Först på agendan stod att smälta samman de båda webbplatserna till en, rf.se. Syftet var att göra varumärket både tydligare och starkare. Den nya webbplatsen skulle få en uppdaterad design, baserad på en ny grafisk profil och logotyp som RF tog fram parallellt med vår insats, samt en förbättrad struktur. Något vi på Mild tog fullt ansvar för, då det rörde sig om cirka 20 000 sidor per webbplats som skulle jobbas samman.


Kund

Riksidrottsförbundet

Bransch

Idrott & hälsa, Sportverksamhet

Tjänster

Episerver, SEO, UX, Webbutveckling

Lösningen

Uppstartsmötet hölls i Stockholm så att hela RF:s och Milds team fick skaka hand. RF briefade oss om hela projektet samt sina förväntningar och vi ställde en massa frågor. Då RF är en rikstäckande organisation hade de en huvudansvarig för projektet samt flera representanter från de olika avdelningarna. För att få till en så bra arbetsstruktur som möjligt, där alla kunde komma till tals, hade vi avstämningar med hela teamet veckovis. Under våra möten togs allas åsikter och perspektiv med i projektet, liksom att en hel del beslut fattades för att vi snabbt skulle kunna komma vidare.

I början av projektet genomförde vi på Mild en analys och inventering av kunds befintliga datatrafik. Baserat på resultatet av detta, tillsammans med sökvolymer för aktuella sökord, togs wireframes för den nya webbplatsen fram. När vi visste hur webbplatsen skulle formas om kunde vi också skapa en ny design utifrån RF:s grafiska profil. Webbplatsen byggdes i EPI-server, RF:s befintliga plattform, vars storlek och tekniska begränsningar bjöd på spännande utmaningar.

Google Analytics

Hur många besökare din webbplats har per dag, hur många som är unika, varifrån de kommer, hur lång tid de spenderar på vilka sidor – det här och mycket mer kan du få ut av Google Analytics. För RF:s del hämtade vi ut användartester, intervjuer och olika slags statistik. Denna information tillsammans med andra viktiga delar, exempelvis tänkta sökord lades sedan som grund för hur vi ville ha strukturen på nya rf.se.

Wireframes

Wireframes dras upp innan designarbetet – ett svenskare ord vore webbskisser. Med wireframes ritar du upp själva strukturen på din tänkta webbplats, där du bestämmer var olika sidelement och content ska ligga. När vi tog fram wireframes för RF:s nya webbplats intensifierades vårt samarbete. Vi jobbade med tät kontakt för att skapa flöden på rf.se som tillät besökarna att så enkelt som möjligt hitta rätt information. Med wireframes klara var det dags för vår designer att fatta tag i pennan.

Webbdesign made by Mild

Designen spelade en viktig roll i att stärka RF:s varumärke. Den skapades utifrån deras nya, grafiska profil för att besökarna direkt skulle känna igen organisationen – något som var viktigt då RF är ett så pass stort varumärke. Samtidigt ville vi göra sidan enkel och användarvänlig för en så stor målgrupp som möjligt. Den grafiska profilen innehöll färdiga färger och en del grafiska element som vi direkt kunde använda oss av. Dock saknades komponenter för webben. Därför tog vi fram nytt material, där vi lät formspråket ta ett steg tillbaka för användbarheten. Under designarbetet hade vi en nära, intern dialog mellan designer och tekniker för att hela tiden anpassa designen efter de tekniska begränsningarna som fanns.

Episerver

Episerver är ett CMS som används av flera stora, svenska organisationer och företag, då det låter många medarbetare tillsammans utveckla webbplatsens allmänna sidor, intranät och extranät (inloggningsskyddade sidor för exempelvis kunder). Vår utmaning var att ta hänsyn till de tekniska begränsningar som fanns i projektet, då RF satt i en Episerver-installation modell större. Det var inte möjligt för oss att skräddarsy fullt ut, så vi fick lov att föra samman gamla funktioner med nya för att få till en stark helhet.

Resultatet

Sammanslagningen av RF:s två tidigare webbplatser till en har gjort deras närvaro på webben tydligare för besökare. Den nya webbplatsens sidstruktur är ren och logisk med hänsyn till RF:s många stora målgrupper, olika intressenter och prioriteringar – det är lätt att hitta informationen man söker. Designen speglar den grafiska profilen och gör att besökarna känner igen sig. Allt det här har tillsammans stärkt Riksidrottsförbundets varumärke.

Det var riktigt fint att samarbeta med ett så kompetent team från RF, dessutom ett roligt projekt som på många sätt varit belönande. Vi är mycket nöjda med vad vi allihop har åstadkommit!

Jacob Johannisson
Produktionsledare, Mild Media

Vill du veta mer om det här projektet?

Eller har frågor kring hur vi kan hjälpa dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.