Ny webbplats åt mäklare med koppling mot Mspecs

Uppdraget

Under 2018 stod Skånegårdar inför ett byte av mäklarsystem, Mspecs. I samband med detta fick Mild i uppdrag att ta fram en nya webbplats med koppling mot systemet. Uppdraget bestod av att stärka och kommunicera Skånegårdars identitet och varumärke, skapa en användarvänlig webbplats som upplevs smidig och tydlig samt integrera Mspecs. Tyngdpunkten har legat på att förbättra det digitala formspråket, öka trafiken och konverteringen samt underlätta administrationen.


Kund

Skånegårdar

Bransch

Fastighetsförmedling

Tjänster

Hosting, Konverteringsoptimering, SEO, Support, Webbplats

Lösningen

Valet föll på WordPress, då Mspecs erbjuder ett API mot denna plattform. I nära samarbete med Skånegårdar togs lösningar fram för bland annat hantering av spekulantregister, fastighetsbevakning och beställning av prospekt. Efter ett mångårigt samarbete och löpande arbete med digital marknadsföring och optimering hade vi flertalet insikter på användarbeteende. Bland annat skapades tydliga vägar för huvudmålgrupperna, som utgörs av säljare och köpare av fastigheter, för att på så vis kunna knyta nya potentiella kunder till Skånegårdar. Mycket kraft har lagts på de mest välbesökta sidorna i form av videos, stora bilder och tydliga kontaktvägar. Under projektet har även den grafiska profilen fått ett lyft.

Resultatet

Efter gott samarbete blev resultatet en välfungerande, användarvänlig och modern webbplats som speglar Skånegårdar och hjälper till att förmedla deras känsla av att vara jordnära, exklusiva och enkla att ha att göra med. Arbetet fortsätter löpande med SEO, Adwords och konverteringsoptimering.Utöver detta står Mild Media för hosting, support och förvaltning.

Skånegårdar förmedlar årligen fastigheter för runt 1 miljard kronor. Deras fokus ligger på gårdar, slott, jord- och skogsbruk

“Skånegårdars höga ambitionsnivå satte vår kompetens på prov, vilket alltid är kul och utmanande! Vi är mycket nöjda med resultatet och att vårt samarbete med kunden fortsätter.”

Jacob Johannisson
Produktionsledare, Mild

Vill du veta mer om det här projektet?

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om det här projektet.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.