Priser HubSpot

Mild tillämpar paketpriser för att göra det tydligt och transparent vad som ingår. Nedan presenteras innehållet i våra olika paket.

Våra priser och upplägg Sales Hub

Sales Hub Starter

15 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Definiera användare/nummer-registrering
Lifecycle Stage
Pipeline & Deal stages
Produkter och Line items
Quotes/offerter
Playbook
Konsultation kring migration/import av data
Sales automation 
Dashboard & Rapporter
Exklusive custom reports
Installation av tredjepartskoppling
Utbildning
Dedikerad projektledare
Dedikerad Hubspot-specialist
Populär

Sales Hub Pro

40 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Definiera användare/nummer-registrering
Lifecycle Stage
Pipeline & Deal stages
Produkter och Line items
Quotes/offerter
Playbook
Konsultation kring migration/import av data
Sales automation 
Dashboard & Rapporter
Inklusive custom reports
Installation av tredjepartskoppling
Utbildning
Dedikerad projektledare
Dedikerad Hubspot-specialist

Sales Hub Enterprise

50 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Definiera användare/nummer-registrering
Lifecycle Stage
Pipeline & Deal stages
Produkter och Line items
Quotes/offerter
Playbook
Konsultation kring migration/import av data
Sales automation 
Dashboard & Rapporter
Inklusive custom reports
Installation av tredjepartskoppling
Utbildning
Dedikerad projektledare
Dedikerad Hubspot-specialist

Våra priser och upplägg Marketing Hub

Marketing Hub Starter

15 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Multiple brands
Definiera användare/nummer-registrering
Lifecycle Stage
Pipeline & Deal stages
Leads från webbplatsen till Hubspot
Synka Ads-konton
Segmentera data
Workflows
Konsultation kring migration/import av data
Rapporter & dashboards
Exklusive custom reports
Strategi Content
Automatiserad leadgenerering & interna flöden
E-postmarknadsföring
Dedikerad projektledare
Dedikerad HubSpot-specialist
Utbildning
Populär

Marketing Hub Pro

40 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Multiple brands
Definiera användare/nummer-registrering
Lifecycle Stage
Pipeline & Deal stages
Leads från webbplatsen till Hubspot
Synka Ads-konton
Segmentera data
Workflows
Konsultation kring migration/import av data
Rapporter & dashboards
Inklusive custom report
Strategi Content
Automatiserad leadgenerering & interna flöden
E-postmarknadsföring
Dedikerad projektledare
Dedikerad HubSpot-specialist
Utbildning

Marketing Hub Enterprise

80 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Multiple brands
Definiera användare/nummer-registrering
Lifecycle Stage
Pipeline & Deal stages
Leads från webbplatsen till Hubspot
Synka Ads-konton
Segmentera data
Workflows
Konsultation kring migration/import av data
Rapporter & dashboards
Inklusive custom report
Strategi Content
Automatiserad leadgenerering & interna flöden
E-postmarknadsföring
Dedikerad projektledare
Dedikerad HubSpot-specialist
Utbildning

Våra priser och upplägg Service Hub

Service Hub Starter

15 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Definiera användare/nummer-registrering
Ticket pipeline
Kundundersökning/medlemsundersökning
Knowledge Base
Customer portal
Chatbot/Live chat
Konsultation kring migration/import av data
Rapporter & dashboards
Exklusive custom reports
Dedikerad projektledare
Dedikerad HubSpot-specialist
Utbildning
Populär

Service Hub Pro

40 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Definiera användare/nummer-registrering
Ticket pipeline
Kundundersökning/medlemsundersökning
Knowledge Base
Customer portal
Chatbot/Live chat
Konsultation kring migration/import av data
Rapporter & dashboards
Inklusive custom report
Dedikerad projektledare
Dedikerad HubSpot-specialist
Utbildning

Service Hub Enterprise

50 000 kr

Uppstartsmöte
Teknisk Setup
Säkerställa data i Hubspot
Custom objects
Definiera användare/nummer-registrering
Ticket pipeline
Kundundersökning/medlemsundersökning
Knowledge Base
Customer portal
Chatbot/Live chat
Konsultation kring migration/import av data
Rapporter & dashboards
Inklusive custom report
Dedikerad projektledare
Dedikerad HubSpot-specialist
Utbildning

Löpande arbete

Mild kommer driva projektet och vara proaktiva kring er Hubspot-implementation och framtida utvecklingspunkter. Mild agerar både strategiskt och operativt. Insatserna och omfattning varierar beroende på vilka hubbar ni arbetar med. Nedan följer exempel på insatser Mild kan genomföra varje månad. Kontakta oss för att veta mer kring våra löpande upplägg.

Uppsättning & optimering av:

 • Workflows
 • Sequences 
 • Pipeline & Deal stages
 • Dashboards 
 • Rapporter 
 • Segmenteringar 
 • Utskick 
 • Ticket-hantering 
 • Kundundersökningar

Utöver ovan ingår följande:

 • Analys
 • Support och bollplank
 • Projektledning
 • Löpande utbildning av användare
 • Månadsmöte (1h)
 • Kvartalsmöte (1,5h)

Aktuella licenskostnader Hubspot

Osäker på vilket paket som passar dig?

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.