Sökmotor­optimering (SEO) på engelska

Well hello! Försöker du ranka din webbplats hos sökmotorerna i England, USA eller kanske Australien? Då har du hittat rätt, vi på Mild skapar superb inhouse-engelska för SEO.

Värdet av SEO på engelska

De engelskspråkiga marknaderna är många, för att konstatera något uppenbart. Brittiska imperiets framhärdande under 1600-talet gjorde engelskan till ett världsspråk och på 1900-talet stärkte USA språkets ställning ytterligare. Oavsett vilken engelskspråkig marknad ditt företag vänder sig mot är måstet dock detsamma: SEO på riktig engelska. Dagens människa är en van internetanvändare – enkel, eller än värre automatisk, översättning av sökord och sökfraser övertygar oss inte. Det inger inte heller något förtroende för webbplatsen.

All webbnärvaro reflekteras på företaget bakom, varför autentisk SEO på engelska ökar webbplatsens chanser avsevärt vad gäller anknytning till kulturella, sociala och regionala skillnader samt lokala sökmotoralgoritmer. Betänk bara hur Irland och Jamaica som länder går isär, trots att de talar samma språk, och allt som står att vinna på att välja rätt ord.

Hur vi jobbar med SEO på engelska

Vill ditt företag växa in på den Nya Zeeländska marknaden, dra leads från USA eller etablera sin e- handel i Australien? Då är SEO på engelska ett bra första steg! Mild sitter på inhouse-expertis gällande SEO på engelska från olika länder. Elevator eller lift, hood eller bonnet – oavsett hur du vill formulera dig är vårt SEO-team redo. Vi har mångkulturell bakgrund och är lyhörda för dialektala skillnader, och våra tekniker är alltid högkompetenta i språket de optimerar på. Ännu en stor fördel med vår byrå är att du blir tilldelad en dedikerad projektledare med övergripande ansvar – du slipper ha en kontaktperson per språk, projektledaren hanterar alla dina internationella SEO-satsningar åt dig. SEO på engelska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik. Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.