Sökmotor­optimering (SEO) på finska

SEO suomalaisten asialla? Det är inte lätt att sätta sig in i utan tidigare erfarenheter av det finska språket. Lyckligtvis finns vi på Mild, med lång erfarenhet av flerspråkig SEO och fingertoppskänsla för lokala sökmotoralgoritmer.

Värdet av SEO på finska

Vår granne i öst är sedan länge en mycket betydelsefull handelspartner för Sverige. 2015 uppgick exporten till Finland till cirka 79 miljarder kronor, vilket gör landet till vår sjätte största exportmarknad. Enligt flera internationella mätningar ligger finnarna dessutom långt fram i fråga om affärsklimat, innovation, teknologi och utbildning. Det är ett spännande land att expandera i och SEO på finska gör jobbet betydligt enklare.

Finlands sökmotormarknad domineras av Google (96,43 %, Statcounter), som i många andra länder, och sökmotoralgoritmen fokuserar alltmer på att ge lokalt relevanta sökresultat. Det är här vi kommer in i bilden. SEO på finska, riktig finska, är inget jobb för Google Translate. Dagens människa är en van internetanvändare, och enkel, eller automatisk, översättning av sökord och sökfraser varken engagerar eller inger förtroende för webbplatsen. Med andra ord: ska din webbplats lyckas med utmaningen att skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer bör innehållet skrivas av någon som kan finsk SEO på sina fem fingrar.

Hur vi jobbar med SEO på finska

Ligger ditt företag i startgroparna för en finsk expandering? Vi på Mild har stor erfarenhet av flerspråkig SEO mot utländska marknader, däribland SEO på finska. Vårt SEO-team är mångkulturellt och våra medarbetare högkompetenta i språket de optimerar på. Ännu en fördel med oss är att du tilldelas en dedikerad projektledare med övergripande ansvar – du slipper ha en kontaktperson per språk, projektledaren hanterar alla dina internationella SEO-satsningar åt dig. SEO på finska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik.
Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.