Sökmotor­optimering (SEO) på italienska

Ciao! I tuoi clienti parlano italiano? Då är det bäst att du anpassar din webbplats med SEO på italienska. Vi på Mild vet hur - vi har stor erfarenhet av SEO mot internationella marknader.

Värdet av SEO på italienska

Italien, landet med Prada, espresso och Reggio Emilia, är mycket globaliserat. De italienska företagen efterfrågar svenska produkter och tjänster inom ett flertal branscher, och med landets diversifierade ekonomi finns många möjligheter för utländska företag. Dessutom leder alla vägar till Rom, så det är hög tid att etablera sin verksamhet i Italien. SEO på italienska möter samma utmaningar som all SEO – språket behöver vara genuint för att lyckas skapa förtroende hos besökarna samt anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer.

Rätt och slätt: vill du att din webbplats ska ta höga placeringar bland sökresultaten hos exempelvis italienska Google är SEO på italienska ett måste. Dagens moderna människa är en van internetanvändare och enkelt eller automatiskt översatta sökord och sökfraser övertygar oss inte. Eller inger något vidare förtroende för webbplatsen. All närvaro på webben reflekteras på verksamheten bakom, varför SEO på italienska, riktig italienska, ökar din webbplats möjligheter markant.

Hur vi jobbar med SEO på italienska

Är det dags för ditt företag att impazzire in Italia? Då är SEO på italienska nästa steg! Vårt SEO-team är mångkulturellt och språkligt avancerat, och våra medarbetare högkompetenta i språket de optimerar på. Ännu en stor fördel med Mild är att du blir tilldelad en dedikerad projektledare. Projektledaren har ett övergripande ansvar för alla dina internationella SEO-satsningar, och du
slipper på så sätt ha en kontaktperson för varje språk. Det betyder färre möten, mindre att hålla reda på och ett sammanhållet, förfinat SEO-arbete. SEO på italienska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik. Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.