Sökmotor­optimering (SEO) på polska

Miło cię poznać! Söker du någon som jobbar med SEO på polska? Välkommen till oss på Mild! Vi har stor erfarenhet av SEO mot internationella marknader.

Värdet av SEO på polska

Polen är Centraleuropas ledande ekonomi, uppskattningsvis lika stor som den svenska. De senaste åren har vi fördubblat vår export till landet och affärsmöjligheterna är många, inte minst på grund av den växande medelklassen och dess efterfrågan på utländska kvalitetsprodukter. Därtill har Polen sin egen riviera, väl värd en affärsresa eller två, så vad väntas det på?

I Polen dominerar Google med närmare 100 %. Precis som hos alla sökmotorer förändras algoritmen med tiden – idag värderas lokalt relevanta sökresultat högst, varför enkelt eller automatiskt översatta sökord och fraser inte duger. Eller vinner något direkt förtroende hos internetanvändarna. All närvaro på webben reflekteras på verksamheten bakom, varför SEO på polska, riktig polska, ökar din webbplats möjligheter att skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer. Vill du att ditt företag ska ta högre placeringar bland sökresultaten hos polska Google är autentisk SEO på polska a och o.

Hur vi jobbar med SEO på polska

Vill ditt företag expandera till den polska marknaden? Då är välskräddad SEO på polska en god början, så att du kan rikta företaget mot de polskspråkiga som redan söker efter dina tjänster eller produkter idag. SEO-teamet hos oss på Mild är mångkulturellt och språkligt avancerat, och våra medarbetare högkompetenta i språket de optimerar på. Dessutom tilldelas du en dedikerad projektledare med övergripande ansvar och slipper därigenom ha en kontaktperson för varje språk – projektledaren hanterar alla dina internationella SEO-satsningar åt dig. Det innebär färre möten, mindre att hålla reda på och ett vässat, sammanhållet SEO-arbete. SEO på polska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik. Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.