WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

Vad är WCAG?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en samling principer och riktlinjer som syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. De täcker ett brett spektrum av rekommendationer för att göra webben mer användbar för alla, inklusive syn- och hörselnedsättningar, rörelsebegränsningar, och kognitiva begränsningar. WCAG är utvecklad av World Wide Web Consortium (W3C) och dess riktlinjer är internationellt erkända som standarden för webbtillgänglighet.

Olika nivåer

Det finns idag tre olika nivåer av WCAG, nedan förklarar vi kort vad som innebär med de olika.

A

Detta är den lägsta nivån av tillgänglighet och inkluderar de mest grundläggande och avgörande tillgänglighetsfunktionerna som en webbplats måste ha för att vara användbar för personer med funktionsnedsättningar:

 • Alt-text för bilder
 • Grundläggande navigerbarhet med tangentbord
 • Användning av rubriker för att strukturera innehåll

AA

Denna nivå bygger på A-kraven och inkluderar ytterligare funktioner för att adressera de vanligaste och mest pressande tillgänglighetsbarriärerna:

 • Kontrastförhållanden för text och bakgrund
 • Navigerbarhet (t.ex., fler sätt att hitta sidor och innehåll)
 • Mer detaljerad kontroll över audio och video

AAA

Denna nivå inkluderar de mest avancerade och stränga tillgänglighetsfunktionerna som en webbplats kan implementera:

 • Lägre bakgrundsljud för ljudinnehåll
 • Ännu högre kontrastförhållanden än AA
 • Utökade stöd för navigering och förståelse

Detta innehåller vår leverans:

 • Steg 1 : Scan av webbplats
 • Steg 2: Framtagning av konkret åtgärdslista
 • Steg 3: Sammanställd rapport 

1. Scan

Mild genomför en scan av webbplatsen och går sedan igenom resultatet och sammanställer vilka åtgärder som behöver tas. Områden som kommer att gås igenom är följande:

 • Anpassningsbar och responsiv (säkerställa att sidan kan läsas av skärmläsare etc)
 • Tillgänglig med tangentbord
 • Tid nog för läsning och användning
 • Inte designad på ett sätt som orsakar anfall (snabba videos, blikande banners etc)
 • Lätt att navigera
 • Läs- och hörbarhet
 • Förutsägbarhet
 • Input-assistans (exempelvis tydliga felmeddelande om användaren gör fel)
 • Kontrast (Minimum)
 • Textstorlek och bilder av text
 • Navigering
 • Språk
 • Kompatibilitet (webbplatsen ska vara kompatibel med olika webbläsare, skärmläsare etc)

2. Framtagning av åtgärdslista

Utefter scan kommer en tydlig åtgärdslista att tas fram som bygger på att kraven för WCAG AA 2.1 ska uppfyllas. Exempel på områden som täcks in är:

 • Alt-text för bilder
 • Grundläggande navigerbarhet med tangentbord
 • Användning av rubriker för att strukturera innehåll
 • Kontrastförhållanden för text och bakgrund
 • Navigerbarhet (t.ex., fler sätt att hitta sidor och innehåll)
 • Mer detaljerad kontroll över audio och video

3. Sammanställning av rapport

 • Leverans sker i form av en rapport med tillhörande resultat från scan, samt kommentarer på åtgärdsförslag med tillhörande estimat för att åtgärda problemen.

Behöver du hjälp att komma igång med arbetet kring WCAG?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning och en första scan av er webbplats.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Några av våra kunder

Vad våra kunder säger