5 frågor till Milds social media-team

Varför behövs en social media-strategi? Och hur kan en sådan se ut?

5 frågor till Milds social media-team

Det händer att vi sitter i projekt med B2B-kunder som tror att de inte hör hemma på exempelvis Facebook eller Instagram ”eftersom deras kunder inte finns där”. Även om LinkedIn är kanal nummer ett för B2B handlar det till syvende och sist om att kommunicera med människor – där de befinner sig. Faktum är att olika sociala plattformar kan, beroende på bransch, ge B2B-företag samma värden som B2C: hjälpa företaget att öka kännedomen om deras tjänster, komma i kontakt med nya talanger och potentiella medarbetare samt generera fler leads. Både B2B och B2C byggs genom mänskliga relationer. Skillnaden dem emellan är inte lika stor längre, varför vi snarare behöver börja tänka B2P (Business to People).
När företag börjar marknadsföra sig i SoMe behövs en social media-strategi som är unik för absolut bästa resultat. Vi har ställt en samling frågor om det här till vår SoMe-avdelning som ansvarar för Milds projekt inom sociala medier där strategier är a och o.

Varför behövs en social media-strategi?

Oj, det är en bred fråga. Jag delar upp svaret i två punkter som jag anser är viktiga: organiska inlägg samt annonser.
En social media-strategi ser till att du skapar organiska inlägg som ger följarna mervärde samt att potentiella följare får en anledning till att följa ditt företag. Ett vanligt exempel kan vara att ett B2B-företag verkar inom flera olika affärsområden, varför följarskaran varierar. Med en genomtänkt social media-strategi kommer du med dina organiska inlägg att över tid tala till de olika branscherna utan att du utesluter någon. Det kan också vara så att du använder sociala medier till att prata om själva företaget och dess produkter, vilket kan vara väldigt intressant för befintliga kunder men kanske inte för de potentiella kunderna som inte känner till ditt företag riktigt än. De kanske är mer intresserade av informationsgivande innehåll som hjälper dem i deras arbete eller vardag.

När det gäller annonsering hjälper en social media-strategi dig att nå individer i din målgrupp, med rätt budskap, baserat på var i kundresan de befinner sig. Det här är annars ett vanligt problem vi ser hos företag: de bearbetar befintliga och potentiella kunder med fel budskap. Det kan handla om ett B2B-företag som riktar köpannonser mot kalla målgrupper eller ett e-handelsbolag som riktar skoannonser mot personer som redan har köpt deras skor – samma dag. I båda fallen är chansen för konvertering relativt låg, det kan rentav skapa irritation vilket leder till en negativ inställning till företaget eller varumärket. Genom att planera och ha en social media-strategi för din annonsering undviker du det här problemet samtidigt som din marknadsföring får högre träffsäkerhet.

Vill ni utveckla företagets sociala medier?

Vi hjälper gärna till, här kan ni läsa mer om våra tjänster inom sociala medier.

Hur kan en social media-strategi se ut?

En social media-strategi kan se lite annorlunda ut beroende på omständigheter, exempelvis om det gäller en e-handel som vill driva försäljning i webbshopen eller ett B2B-företag som vill få in leads. Olika tjänster och produkter har olika långa beslutsprocesser, vilket också har en stor betydelse på hur den social media-strategin utformas. Vanligt är att man jobbar enligt AIDAS-modellen eller något liknande, vilken går att använda för hela företagets digital marknadsföringsmix eller som separat social media-strategi för marknadsföring i SoMe. Modellen går ut på att bearbeta potentiella kunder under olika stadier av deras köpresa, från att ett behov uppstår eller skapas till att personen i fråga blivit en kund.

Om man saknar en social media-strategi, var börjar man?

Börja med att fundera på vad du vill ha ut av företagets sociala medier. Vill du ha in leads, driva försäljning eller använda kanalen enbart för employer branding?

Fundera sedan på hur dina potentiella kunders köp- eller kundresa ser ut och vad de behöver för information under de olika stadierna för att ta sig framåt. När du har koll på dessa delar har du kommit en bra bit i ditt företags social media-strategi.

Vad är absolut viktigast att ha med i sin social media-strategi?

Generellt ska en social media-strategi innehålla

 • syftet med ditt företags  närvaro i sociala medier, till exempel att stärka företagets varumärke, marknadsföra produkter med mera.
 • vilken målgrupp du har och vad som kännetecknar dessa personer: vad har de för intressen, var bor de, hur ser deras internetvanor ut?
 • vilka kanaler du vill att ditt företag ska vara i – med andra ord var din målgrupp finns.
 • ditt företags tonalitet för allt skapat innehåll.
 • en publiceringsplan för när inlägg ska skapas, av vem, typ av innehåll och så vidare.

När det gäller annonsering på sociala medier är full spårbarhet och målgruppshantering nästintill avgörande. Att fastställa var i processen användarna befinner sig görs genom spårning med hjälp av pixlar, formulär eller e-postlistor. Har du inget av dessa blir blir det svårt att avgöra om användarna har interagerat med webbplatsen som en befintlig eller potentiell kund.

Varför ska man följa upp sin social media-strategi?

Följer du inte upp din social media-strategi har du ingen aning om strategin fungerar, eller hur du kan göra den bättre. Genom uppföljning får du också nya insikter i hur målgruppens kund- eller köpresa ser ut, vilket ger en möjlighet att justera och anpassa strategin i övriga marknadsföringskanaler.

När du följer upp din social media-strategi är det viktigt att titta på varje del, även om det upplevs som att strategin fungerar bra i sin helhet. Det kan vara så att vissa delar presterar väldigt bra medan andra underpresterar kraftigt, vilket gör att det finns stor möjlighet till förbättring.

Behöver du hjälp med din SoMe-strategi?

Vi utvärderar din verksamhet och ser vad som behöver göras.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ett gäng punkter till din social media-strategi

 • Våga ha en personlighet
 • Driv ett tydligt ämne
 • Använd målsättning om vad kommunikationen ska åstadkomma (KPI:er)
 • Koppla innehåll till aktuella händelser
 • Lägg till relevanta hashtags
 • Skapa innehåll som ger ett värde för målgruppen
 • Differentiera innehåll mellan kanalerna
 • Besvara den respons du får