7 marknadsföringstips på hur du lyckas i sociala medier

Sociala medier spelar en central roll i många företags marknadsföringsplan - med rätta. En lyckad kampanj kan förändra en hel verksamhet.

7 marknadsföringstips på hur du lyckas i sociala medier

Vill du ha några marknadsföringstips? Till exempel om hur du skapar en strategi, engagerar dina följare eller tar emot kritik professionellt? Sociala medier spelar idag en central roll i många företags marknadsföringsplan – och det med rätta. Plattformarna låter dig registrera ett konto helt utan kostnad. Dessutom erbjuder de företagare en mängd olika funktioner och verktyg för att du ska kunna hitta din målgrupp och skapa lyckade kampanjer. Därmed har marknadsföring på sociala medier potential till att förändra läget för hela din verksamhet.
Vi har många marknadsföringstips att ge dig. Men vi nöjer oss med de sju viktigaste:

Marknadsföringstips 1: 80/20-regeln

Italienaren Vilfredo Pareto påstod under sin levnadstid på 1800-talet att 20% av orsaken står för 80% av resultatet. Med tiden har detta påstående utvecklats till en vedertagen metod för många företagare i deras säljinsatser.

Så, vad innebär 80/20-regeln? I det här fallet att kunden gör sina inköp baserat på 20% fakta och 80% känsla. Vårt första marknadsföringstips blir därför att ha detta som grund i ditt företags kommunikation och försäljning.

Marknadsföringstips 2: engagera dina följare

Ett generellt marknadsföringstips är att producera content och uppdatera sina sociala flöden frekvent. Dock vill vi säga: inte med vad som helst. Kvalitet är alltid bättre än kvantitet – vad du publicerar framför när, även om när också är viktigt, så klart. Försök undvika envägskommunikation och istället fokusera på vad dina följare intresserar sig av. Detta leder till ökat förtroende och lojalitet. Vårt marknadsföringstips är att du skapar tvåvägskommunikation bland annat genom att

– ta fram innehåll som låter dina följare svara på frågor
– vara med i dialoger
– låta följarna vara just följare i exempelvis processen av en ny produkt. Ta dem med på en historia!

Detta marknadsföringstips är kort och gott: engagera dina följare i den mån det går och stärk ditt företag. Instagram stories är ett enkelt sätt att skapa engagemang, exempelvis genom att be dina följare komma med förslag. Eller varför inte ta tillfället i akt och fråga dina följare vad de vill se mer av på i dina kanaler?

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning. Eller läs mer om våra tjänster kring Sociala medier.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Marknadsföringstips 3: tolka vad statistiken säger

Bland alla verktyg som finns på de sociala plattformarna hittar du ett som visar statistik. Det här är ett väldigt viktigt verktyg. Därför är ett av de bästa marknadsföringstipsen vi kan ge dig: använd det. Respektive kanal har egna guider som handlar om vad för statistik som samlas in samt vad den betyder. Det är en god idé att också lära sig vad de olika mätetalen betyder. Blir du en fena på att tolka statistik kan du skapa innehåll som är relevant för din målgrupp. Och det är a och o när det kommer till att nå framgång på sociala medier.

Marknadsföringstips 4: varje kanal har sitt syfte

Något du bör vara försiktig med är att publicera samma innehåll i alla dina kanaler – såvida innehållet inte är skrivet på ett sådant sätt att det kan fungera bra mot flera målgrupper. Vi vill ge som marknadsföringstips att se varje kanal som en unik möjlighet och anpassa innehållet därefter. Du kan ha målgrupper i respektive kanal som skiljer sig åt eller har olika förväntningar beroende på plattformens image. LinkedIn har exempelvis en mer professionell framtoning än Facebook och Instagram, där du kan publicera ett mer inspirerande, humoristiskt innehåll med attityd och känsla.

Marknadsföringstips 5: analysera din målgrupp

Vad vet du om din målgrupp? Är informationen skral eller obefintlig får du en svår uppgift med att anpassa ditt innehåll efter vad följarna vill se. Eller för den delen: att dra nya, potentiella kunder. Det kanske känns viktigt att ha många följare, men vårt marknadsföringstips är snarare att låta dina följare engageras av det du publicerar.
Information om kön och ålder är lätt att få fram via kanalernas statistikverktyg. Du kan även hitta data om geografi, demografi, beteende, psykografisk segmentering med mera. En målgruppsanalys bör också innehålla hur målgrupperna träffas i den digitala världen – deras interaktioner.

Marknadsföringstips 6: ha en tydlig strategi

Det här är ett marknadsföringstips som i mångt och mycket är avgörande: redan innan du initierar din digitala marknadsföring i sociala medier ska du ha en tydlig strategi. Allra helst när du är en del av en större avdelning på företaget där många hjälps åt med arbetet. Strategin är ett slags överenskomna riktlinjer som du förhåller dig till varje gång du skapar nytt innehåll, en röd tråd i företagets kommunikation som stärker varumärket och ökar varumärkeskännedomen.
Strategin ska innehålla mål och syfte med marknadsföringen i sociala medier, vilken målgruppen är, vilka kanaler som är relevanta, vad för typ av innehåll som ska produceras och publiceras samt var. Låt även strategin omfatta bestämmelser kring hur en eventuell krissituation ska hanteras. Och sist men inte minst: hur ofta en utvärdering ska ske.

Marknadsföringstips 7: hantera kritik rätt

På webben finns två olika slags kritik: den du som företagare får ta emot från missnöjda kunder och den som är skriven av så kallade nättroll. Ett troll kan exempelvis vara en person som vill skada ditt varumärke av någon orsak eller en konkurrent. Om det tydligt märks att kommentaren kommer från ett troll är vårt marknadsföringstips att radera den samt blockera kontot. Är ditt företag extra utsatt för kommentarer från troll bör du låta en ansvarig gå igenom kanalerna dagligen.
Om det istället rör sig om kritik från kunder eller potentiella kunder är det viktigt att hantera sådana ärenden på ett föredömligt sätt. För i sociala medier kan vem som helst se kommentarer och svar. Vårt marknadsföringstips gällande detta är därför att bemöta kunden bekräftande. Inte lägga över problemet på kunden med ett svar som ”tråkigt att du upplever det så” utan ”vi beklagar besväret och hjälper dig gärna”. Försök sedan att styra om kommunikationen till mail eller annan form av privat samtal. Undvik längre diskussioner i kommentarsfältet.