AI och förändrat sökbeteende – så tacklar du framtidens SEO-utmaningar

Det händer mycket i SEO-branschen

Google fortsätter kontinuerligt att lansera förbättrade algoritmer och uppdateringar. Utmärkande just nu och även för nästa år, är att det blir viktigare än någonsin med duktiga specialister, kvalitativt innehåll och att kunna använda AI på rätt sätt. Framtidsspaningen inom SEO inför 2024, står Jens Gustafsson för, Head of SEO/SEM på Mild.

– Vi har nog alla märkt av teknikens framsteg, förändrade användarbeteenden och en alltmer konkurrenskraftig digital arena den senaste tiden. Det finns nämligen en rad med trender som marknadsavdelningar bör hålla utkik efter. De företag som inte anpassar sig efter de nya trenderna kommer att få det allt svårare att konkurrera om besökarna. Konkurrenter som förstår vikten av en balanserad digital strategi kommer att ta marknadsandelar och dominera bland sökresultaten, förklarar Jens.

Expertis och auktoritet framför rena SEO-texter


Med tanke på AI:s framsteg och den stora mängden AI-genererad text som skrivs, blir det nu ännu viktigare att producera innehåll som verkligen berikar. Det handlar om att skapa kvalitativt innehåll och att tydligt presentera trovärdighet och samt vem som står bakom innehållet. Google har sedan tidigare introducerat en ny dimension till den redan kända E-A-T-modellen (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness): Experience. Detta betyder att bedömningen numera inte bara utvärderar innehållets kvalitet med hänsyn till dess expertis, auktoritet och pålitlighet, utan även tar hänsyn till innehållsskaparens erfarenhet och inflytande inom det aktuella ämnet. Vi vill helt enkelt skapa en webbplats som är auktoritär och trovärdig inom ämnet.

–  Låt oss ta ett exempel, tänk på två apoteksajter som båda vill skriva om hur man bäst behandlar en viss åkomma. Skribenten för ena sidan är en utbildad och legitimerad läkare med flera års erfarenhet inom ämnet, som kanske även kan dela med sig om egna erfarenheter inom ämnet samt bidra med en kvalitetssäkring i form av kvalitativa källor. Den andra skribenten är en webbredaktör som läst på kring ämnet på egen hand. I detta fallet är det tydligt vilken artikel som har bäst förutsättningar att ranka högst. Google vill helt enkelt premiera den webbplats och skribent som är mest betrodd, auktoritär och har erfarenhet inom ämnet, säger Jens.

Innehåll som hjälper användaren

Google har alltid prioriterat högkvalitativt innehåll. Men nu ligger ytterligare fokus på att innehållet ska vara "hjälpsamt" och verkligen berika. Detta innebär att innehållet ska vara relevant, skapat av erfarna och kunniga personer som visar en djup kunskap om ämnet.

Google har blivit betydligt bättre på att förstå innehållets kontext och kvalitet. Därför måste innehållet nu verkligen tillföra ett värde för läsaren. Det ska inte bara svara på en fråga, utan också ge insikter, råd eller information som läsaren kanske inte ens visste att de letade efter. Detta skapar en rikare, mer engagerande upplevelse för användaren och bygger förtroende för varumärket som står bakom innehållet. Själva sökintentionen är ytterst viktig i detta steg. Sätt dig in i vad besökaren verkligen är ute efter och vill ha svar på – och bygg tillit samtidigt. Om man ständigt arbetar utifrån att skapa denna upplevelse för kunden kommer det också bli lättare att ta besökaren vidare i nästa steg i kundresan och tillslut konvertera. Helt enkelt ta vara på alla besökare, vilket är viktigare än någonsin i tider som dessa, kommenterar Jens. 

AI och SEO

AI har revolutionerat många branscher, inklusive SEO. Med hjälp av AI kan marknadsförare nu analysera stora mängder data snabbare än någonsin tidigare. Men det är viktigt att komma ihåg att AI bör användas som ett verktyg för att komplettera, inte ersätta, det mänskliga i innehållsskapandet. Detta innebär till exempel att även om AI kan hjälpa till med dataanalys, är det fortfarande människor som skapar det mest engagerande och meningsfulla innehållet genom att säkerställa informationen. Kunskapen hos en specialist blir med andra ord ännu viktigare än tidigare.   

Specialister kan nu automatisera enklare uppgifter och det har skett en betydande effektivisering av processerna. Det innebär att specialister nu kan få ut mer värdebringande insikter och insatser för varje arbetsdag.  

Det har varit en aktiv sommar och höst från Googles håll. Googles senaste Core Updates har haft en betydande inverkan på många webbplatser och deras placeringar i sökresultaten. När vi själva analyserade potentiella orsaker till de webbplatser som drabbats, kunde vi se en gemensam nämnare i att stora delar av innehållet upplevdes tunt, dålig matchning av sökintention och helt enkelt inte uppfyllde förväntningarna kring E-E-A-T. Detta kan ses som en tydlig markering från Google att alltid fokusera på kvalitet och att det inte finns några snabba genvägar med till exempel massproduktion av AI-texter.

Jens Gustafsson, Head of SEO/SEM


Förändrat sökbeteende hos användaren

Parallellt med högre krav på innehållet vi producerar, så ser vi också ett förändrat sökbeteende hos användare – de förväntar sig få svar snabbt och enkelt, som från AI-drivna verktyg som ChatGPT. Detta ställer krav på hur webbplatserna presenterar sin information och hur man tillgodoser en viss typ av sökningar. Vi kommer också se varierande trafikmängder på vissa typer av sökord. Detta, i sin tur, ställer högre krav på att aktivt utvärdera hur sökorden presterar. Det förändrade sökbeetendet gör att vi måste ha ännu bättre koll på sökorden och dess intentioner.

Medan SEO säkerställer organisk synlighet så rekommenderar vi att ha ett nära samspel med betald annonsering. Bibehåller man en röd tråd och stödjer upp SEO-arbetet med betald annonsering via exempelvis Google Ads har man en bra utgångspunkt att säkra placeringar och värdefull trafik till webbplatsen. 

De företag som inte anpassar sig efter de nya trenderna kommer att få det allt svårare att konkurrera om besökarna. Konkurrenter som förstår vikten av en skalbar och välarbetad digital strategi kommer att ta marknadsandelar och dominera bland sökresultaten. För att verkligen lyckas måste du ständigt uppdatera, förbättra och anpassa er webbplats i takt med att digitala trender och konsumentbeteenden förändras. Det handlar om att skapa en långsiktig och hållbar digital strategi som följer med i svängarna.

Jens avslutar:

– Det har varit ett intensivt år med många större nyheter och uppdateringar från Google. Inte minst under de senaste månaderna med två core updates på kort tid och däremellan Helpful Content-uppdateringen. Med dessa nya förändringar är det viktigare än någonsin att säkerställa att SEO-strategin är korrekt och verkligen hänger med. Det gäller att följa trenderna, skapa en hållbar och skalbar SEO-strategi som inte bara ger en bra ranking i sökresultaten, utan som också erbjuder ett verkligt värde för dina besökare.