Cybersäkerhet i Sveriges digitala landskap - hög tid att se över era lösningar

Den senaste tiden har det förmodligen inte undgått någon att frågan om cybersäkerhet klivit fram i rampljuset. I en värld där våra digitala lösningar blir alltmer integrerade i vår vardag, har också cybersäkerhetens betydelse ökat exponentiellt. Med allt ifrån mindre bolag till stora koncerner som utsatts för cyberhot, visar det på att ingen är helt immun och står säkert. Nyligen har svenska företag utsatts för en rad cyberattacker, vilket har orsakat betydande störningar och säkerhetsproblem. Den senaste tidens cyberattacker mot stora svenska bolag och organisationer har visat hur sårbara system kan vara och vilken destruktiv effekt en cyberattack kan ha.

Vanliga metoder för cyberattacker

Cyberattacker kan ta flera former, men de vanligaste metoderna inkluderar phishing, ransomware och DDoS-attacker. Phishing använder vilseledande meddelanden för att lura användare att avslöja känslig information. Ransomware är skadlig kod som krypterar offerets data och kräver en lösensumma för att låsa upp den. DDoS-attacker överbelastar målservrar med trafik, vilket orsakar system nedstängningar och att större marknadsplatser ligger nere.

Cybersäkerhet för mindre bolag

Det är en vanlig missuppfattning att mindre företag inte är attraktiva mål för cyberkriminella. Men verkligheten är tyvärr att mindre organisationer ofta är särskilt utsatta, eftersom de kan sakna de resurser och den säkerhetsinfrastruktur som större bolag har. Detta gör dem till lättare mål för cyberattacker. Att vara ett mindre företag innebär inte att man sitter säkrare; snarare kan konsekvenserna av en attack vara ännu mer förödande, med mindre kapacitet att snabbt återhämta sig.

Varför det är viktigt att agera nu

Senaste tidens händelser är en påminnelse om att det aldrig har varit viktigare att se över, utvärdera och stärka sina digitala säkerhetsåtgärder samt rutiner. Företag måste vara proaktiva för att skydda sin data, sina system och sin verksamhet. Att identifiera och åtgärda säkerhetsluckor är inte bara en teknisk nödvändighet utan bör prioriteras då kostnaden potentiellt kan bli hög.

En kontinuerlig process, inte ett engångsprojekt

En av de kanske viktigaste insikterna när det kommer till cybersäkerhet är att det inte är en engångsåtgärd eller något som kan genomföras sporadiskt. Istället krävs en konstant, proaktiv inställning till säkerhet. Cybersäkerhet är ett kontinuerligt arbete som kräver daglig uppmärksamhet och regelbunden uppdatering. Det handlar om att ständigt utvärdera och förbättra säkerhetsåtgärder, utbilda personal och vara uppmärksam på nya hot. Helt enkelt se till så att det finns ett utbrett säkerhetstänk som generellt genomsyrar hela din organisation. 

Vi tar gärna en dialog kring säkerhet och trygghet digitalt

Som digital byrå förstår vi vikten av robust cybersäkerhet. När det kommer till WordPress och hosting har våra metoder och lösningar varit effektiva. Till dig som är kund i Mild Cloud säkerställer vi bland annat följande: 

  • Brandväggar som skydd: Våra brandväggar skyddar inte bara mot DDoS-attacker utan även andra vanliga cyberhot.
  • Inga obehöriga logins eller injections: Vi har skapat system som effektivt hindrar obehöriga åtkomster och injections.
  • Upptäckt av skadlig kod: I samband med att vi tar över en befintlig webbplats upptäcker vi ofta skadlig kod. Vi ser till att plattformarna är säkra och rena från sådana hot. 
  • Avancerade säkerhetsåtgärder som standard: Med funktioner som fillås, kan vi säkerställa att ingen skadlig kod injiceras. Allt är låst tills det behövs öppnas, vilket ger en extra säkerhetsnivå.
  • Brandväggar i cloudet och driftsäkerhet: Vi garanterar driftsäkerhet genom att allt är speglat i ett annat datacenter. Med failover-lösningar kan vi säkerställa kontinuitet även under oförutsedda händelser


Med detta sagt finns det alltid ytterligare åtgärder och luckor som kan täppas till, om ni är oroliga eller funderar på hur ni kan utvärdera era system så hjälper vi gärna till och tar en inledande dialog.