Därför är AI copywriterns bästa kollega

AI har den senaste tiden revolutionerat flera branscher – vilket inte verkar ha undgått någon. Det som många däremot undrar idag är: hur använder jag AI i mitt arbete på bästa sätt? Är kreativa yrken hotade?

Hur använder en copywriter AI?

De AI-tjänster som vi på Mild använder, ersätter inte våra specialister. Långt ifrån. Vi ser dock AI-verktygen som våra kollegor. Någon att bolla med när vi kör fast och be om idéer som vi själva sedan utvecklar. ChatGPT är ett konkret exempel på detta som tar fram en bra grund för specialisten att arbeta vidare på. Nu när AI kan ta hand om denna bit av specialistens inledande jobb, kan arbetstiden mer effektivt läggas på att finslipa och vidareutveckla grunden. På den vägen får vi högkvalitativa slutresultat med detaljkunskap. Vi har frågat vår copywriter Matilda hur hon använder AI-verktyg i sin roll:

– En copywriter arbetar dagligen med att kommunicera med olika typer av målgrupper. I det arbetet ingår att komma på idéer, sätta bra rubriker till olika texter och att förhålla sig till deadlines. Längs arbetets gång kan man många gånger uppleva skrivkramp, eller brist på inspiration. Med ett AI-verktyg vid min sida minimerar jag risken för detta. AI-verktyget kommer med nya idéer på meningsbyggnader eller rubriker till ett visst ämne. Jag bollar med den som en kollega. En kollega som alltid har tid att hjälpa till, säger Matilda.

Idag finns det dessutom höga krav på att en copywriter ska skriva för olika medier, nya som gamla. Det är sociala medier och det är traditionell press. Copywritern jobbar också med kunder inom olika branscher. Många gånger behövs flera versioner av samma text, för att nå ut med budskapet i olika kanaler.

– Här hjälper AI-verktyget mig enormt på vägen. Men det blir samtidigt ännu viktigare att vi som kreatörer och specialister använder vår spetskompetens nu och inte förlitar oss till hundra procent på AI-verktygen. Det kommer bli viktigare och viktigare att vi använder verktygen på rätt sätt – som en hjälpande hand. För rutinuppgifter är AI den bästa kollegan man kan ha. AI gör att jag får tid över till annat. Exempelvis att verkligen fånga rätt målgrupp och lägga tid på meningsfulla detaljer i texterna. Som att sätta en tonalitet som går helt i linje med önskat budskap och ha tid till att göra det lilla extra, förklarar Matilda.

En copywriter som kan använda AI för att producera högkvalitativa och relevanta texter, har en stor konkurrensfördel i jämförelse med någon som har svårt att hantera verktyget.

Skriver AI-roboten bättre än en copywriter?

Du behöver träna AI-roboten för att den ska förstå dig, då blir den duktig. Däremot saknar den det mänskliga i skrivandet – allt som finns bortom själva texten. Känslan som ska speglas i textens budskap. Det är här vi som specialister kommer att spela en ännu viktigare roll framöver. Texter kommer att produceras i mängder i och med alla nya AI-verktyg, frågan är bara hur bra texterna kommer att bli. Utan en duktig specialist blir texterna platta och saknar mjuka värden, säger Matilda.

Copywriters och liknande specialister behöver bli bästa vän med AI-verktygen – helst igår. Det går undan nu. När en specialist har koll på hur de kan samarbeta med AI-verktygen, öppnar sig en helt ny värld full av möjligheter. På Mild är det en självklarhet att våra specialister hela tiden testar nya verktyg för att ligga i framkant. Det kräver givetvis medarbetare som är villiga att våga testa nytt och bryta gamla mönster, för att nå ännu bättre resultat. Både i projekt och för att skapa mer genomarbetade arbetsprocesser. Nyfikenhet är en stor tillgång i arbetsteamen framöver, med andra ord. Om du och ditt företag vill vara konkurrenskraftiga i er bransch.