Digital marknadsföring från scratch

9 av 10 tycker det är svårt att välja kanal för sin digitala marknadsföring, men missar ofta att definiera sin målgrupp först.

Digital marknadsföring från scratch

Det holländska företaget Bynder släppte tidigare i år studien 2018 State of Branding Report gällande företag och deras digitala marknadsföring. Enligt studien har 9 av 10 marknadsansvariga svårt att välja rätt plattform och teknologi för att engagera sina kunder – hela 89 % känner förvirring inför alla kanalval.

Marcus Månsson, SEO/SEM-manager hos Mild Media, förstår att det kan vara svårt att välja strategi för sin digitala marknadsföring. Dock är en jämförelse av olika kanalers för- och nackdelar inte alltid det första man bör göra.

– Till att börja med behöver man definiera sin målgrupp. Jag har jobbat med flertalet stora bolag och märker att detta sällan har gjorts tillräckligt utförligt. Utan en korrekt definierad målgrupp är det svårt att veta vilka kanaler man bör satsa på – riktar man sig mot fel målgrupp spelar det ingen roll hur bra annonser eller budskap man har, menar Marcus.

Digital marknadsföring, var börjar man?

Som digital byrå ställer vi frågan: vad är syftet och målet med kundens marknadsföring? Direktkonverteringar, varumärkeskännedom, ökad försäljning, positionering, förbättrad image?
Först när syfte och mål med den digitala marknadsföringen fastställts kikar vi på målgrupp. Ett användbart verktyg i detta avseende är Google Analytics. Genom att aktivera ”Demographics” och ”Interests” syns ålder, kön och intressen på de personer som besökt kundens webbplats – oerhört värdefull information för planeringen av den digitala marknadsföringen och strategin.

– Man kan se hur de olika segmenten beter sig, vilka åldersgrupper eller kön som har högst konverteringsgrad, lägst bounce rate eller interagerar bäst med webbplatsen et cetera, säger Marcus. Har du dessutom statistik från tidigare annonseringar på exempelvis på Facebook, kan du även där se de åldersgrupper eller kön som interagerade bäst med annonserna.

Utifrån syfte och mål med den digitala marknadsföringen samt definierad målgrupp jämför vi marknadsföringskanaler för att se vilken/vilka som lämpar sig bäst för kundens verksamhet. Många B2B-företag tror exempelvis att de inte hör hemma på ställen som Facebook och Instagram, Marcus har flera gånger fått höra ”vi vill ju nå företag, inte privatpersoner”.

– Det kunden inte har reflekterat över är att verkställande direktörer, marknadsansvariga eller andra beslutsfattare faktiskt befinner sig på sociala medier under sin privata tid. Med rätt strategi kan det gå fantastiskt bra att som B2B-företag marknadsföra sig på både Facebook och Instagram.
För företag som vill satsa på digital marknadsföring är sökmotorerna (framförallt Google) närmast ett måste. En genomtänkt strategi för SEO (sökmotoroptimering) och SEM (sökmotormarknadsföring) kan ge den digitala marknadsföringen stora möjligheter att bli både träffsäker, kostnadseffektiv och lönsam.

SEO är arbetsnamnet för flera olika tekniker och metoder med ett syfte: att göra en webbplats synligare för sökmotorerna. Genom att optimera webbplatsens olika sidor för relevanta sökfraser, skriva bättre texter, ha en tekniskt bra webbplats, se över länkprofilen med mera kan företaget få långvariga resultat, en mer användarvänlig webbplats samt nå potentiella kunder när de söker efter företagets tjänster eller produkter. Man kan med andra ord se på sökmotoroptimering, en av grundstenarna inom digital marknadsföring, som en ekonomisk investering – görs det på rätt sätt får insatserna en lönsam, långsiktig effekt som genererar tillväxt över tid.

SEM är betald annonsering på sökmotorerna (Googles annonstjänst heter AdWords). Enkelt förklarat skrivs en textannons, sedan visas den när någon söker på det sökord eller den sökfras företaget angivit att annonsen ska synas för. Vill man hamna högt upp bland Adwords-annonserna krävs därtill en bra ad rank, vilken bland annat baseras på budbelopp, förväntad klickfrekvens och annonsrelevans. Dessa annonser tar upp en stor del av sökresultatet, därmed får de också en hel del klick. Man styr utseendet och innehållet i annonserna mer än i ett organiskt sökresultat, dock betalar man per klick medan de organiska klicken inte kostar något alls.

Digital marknadsföring i form av annonsering och synlighet på sociala medier ger företag en fantastisk möjlighet att öka sin målgrupps varumärkeskännedom, bygga förtroende, skapa mervärde och mycket mer. Om företaget finns där kunderna finns blir kontakten personlig, man kan därtill rikta sina kampanjer med väl utvalda budskap. Särskilt Facebook och Instagram är också utmärkta kanaler för försäljning.

Utmaningar med digital marknadsföring

”Somna inte vid ratten. När det börjar gå bra, motarbeta den farliga nöjdhetskänslan. Var ständigt på väg”, som Ingvar Kamprad sa. Utmaningar, förändringar, tvingar oss som digital byrå till att ständigt bli bättre, ständigt lära oss. Till exempel kan SEO inom vissa konkurrenskraftiga branscher ha tiden emot sig. Allt fler ser nyttan med sökmotoroptimering i sin digitala marknadsföring och har under flera år arbetat aktivt med att optimera sin webbplats, varför det som ny aktör ibland kan bli svårt att placera sig bland toppresultaten av sökningarna. Detta sporrar oss till att göra ett sylvasst jobb för våra kunder. SEM har som utmaning att hitta de sökord som med satt budget ger tillräckligt bra avkastning, och för digital marknadsföring på sociala medier är utmaningen dels att träffa rätt målgrupp, dels målgruppens state of mind. Besökarna är generellt sett inte i köpläge när de scrollar igenom sitt Facebook-flöde, därför måste vi skapa ett så pass engagerande material i annonsen eller inlägget att de istället lägger uppmärksamheten på vår kunds produkter och tjänster.

Och det slutar inte där. När den digitala marknadsföringen inom SEO, SEM eller någon av de sociala medierna fyllt sitt syfte kommer den verkliga utmaningen: att få de olika kanalerna till att samverka. Tanken är att ditt företag ska finnas där för kunden under alla steg i köpprocessen – bara för att det skapades ett behov hos en specifik målgrupp med till exempel en Facebook-annons behöver inte det betyda att kunden väljer just ditt företag.

– Kunden kommer med hög sannolikhet jämföra dig med dina konkurrenter, säger Marcus Månsson, SEO/SEM-manager hos Mild Media. Då är det viktigt att du med hjälp av innehållet på din webbplats samt i dina olika marknadsföringskanaler bearbetar kunden under köpprocessen. Det är en viktig del av den digitala marknadsföringen! Exempelvis kan det handla om att lyfta fram företagets unique selling points på webbplatsen och i remarketingannonser, eller att synas ovanför konkurrenterna i en icke varumärkesrelaterad sökning – det kan dessutom vara en förtroendeingivande faktor.

Några av alla fördelar med digital marknadsföring

Fördelarna med digital marknadsföring ställd mot traditionella medier är många. Man har till exempel möjligheten att på daglig basis kontrollera sin budget och lägga den där ROI och marginalen är tillräckligt hög. Därtill kan man minimera sin digitala marknadsföring mot personer som inte är en del av företagets målgrupp – genom sökmarknadsföring når man personer som aktivt söker efter företagets produkter eller tjänster, och genom sociala medier riktar man annonser mot personerna som uppfyller målgruppens kriterier (ålder, kön, plats intressen, yrken med mera).
Ytterligare en stor fördel med digital marknadsföring är möjligheten att mäta resultat. Korrekt uppsatta pixlar och script möjliggör utläsning av klick, visningar, konverteringar och kostnader, och utifrån det planera den fortsatta digitala marknadsföringen. Facebook har dessutom ett eget mätningsverktyg som gör att det enkelt att hämta statistik från utförda kampanjer, och det gör att man kan vässa sin träffsäkerhet än mer. Digital marknadsföring blir därmed kostnadseffektiv och exakt.

Fler alternativ för digital marknadsföring

  • Google Shopping, som möjliggör för företag att annonsera direkt i Googles sökresultat med produktbild, pris och erbjudanden.
  • Google Display, ett verktyg för att nå potentiella kunder innan de börjar söka, exempelvis medan de surfar in på sina favoritwebbplatser, eller för remarketing.
  • Content marketing, eller innehållsmarknadsföring. Allt redaktionellt innehåll på en webbplats, exempelvis artiklar, guider, intervjuer, som går utmärkt att kombinera med SEO.
  • Nyhetsbrev per mail eller sms. Hög konverteringsgrad och man når en utvald målgrupp.