Digitalt content och hur man gör

Långa texter är bra för SEO:n. Kanske tänker man då att ordbajseri är tumme upp? Nej, snarare tvärtom.

Digitalt content och hur man gör

Långt, digitalt content ökar viljan hos användarna att länka och dela. Google, även Facebook, reagerar genom att lyfta fram innehållet vilket gör att det hittas av ännu fler som länkar, delar och gillar. Detta sammantaget driver trafik, och trafik är målet med alltsammans. Trafik kan användas för att uppnå affärsnytta = stärka varumärket, generera leads, skapa efterfrågan och mervärde, driva försäljning. Kanske tänker man då att ordbajseri är tumme upp? Att webbplatsen kan fyllas av vilken digital copy som helst bara det överstiger ett visst antal ord?
Nej, snarare tvärtom. Välskrivet digitalt content är rentav en av de viktigaste faktorerna för att en webbplats ska synas och ranka idag. Varje text behöver vara av god kvalitet, genomtänkt och informativ, och förklaringen är enkel: både maskiner och människor försöker avgöra om visst digitalt content är tillräckligt intressant för att spridas. Rubriker som lockar, inledande meningar som fäster och drar, en formatering som får användarna att stanna upp, välformulerade meningar, alltsammans finurligt sammansatt av en digital copy eller skribent som vet vad hen gör.

Hur skrivs långt, digitalt content?

Eller: hur lång behöver texten på en hemsida vara för att Google och alla andra ska bli nöjda?
Backlinko gjorde en undersökning för ett par år sedan som visade att webbplatserna som rankade högst hade digitalt content som snittade på 1 890 ord. Det är väldigt många ord. Somliga kan säkert rentav hävda att det kan påverka UX negativt. Å andra sidan, titta på Wikipedia. Betänk särskilt reaktionen man får av att hitta en Wiki-sida med alldeles för lite digitalt content! Där vill man ha ett berg av digitalt content att spana runt i. Sen läser man sällan hela texter så klart, men (och här kommer något viktigt) man vill ha möjligheten till det.
Med detta sagt är långt digitalt content problem för användarvänligheten så länge texterna är relevanta, strukturerade i rubriker och underrubriker, lätta att navigera i och med ett tydligt syfte. Bilder och videos kan därtill användas för att dela upp texterna i mer läsvänliga bitar.

Vad gäller antalet ord kan man inledningsvis jämföra med konkurrenter, dessa medtävlande i kampen om bästa placering! Kika på dem som rankar högre och skriv sedan mer än dem, särskilt mer än den som ligger etta – med god marginal. Är ettans texter på 800 ord bör man ta fram digitalt content på minst 1 000 ord, gärna mer. Detta är ett enkelt sätt att öka chanserna för en bättre placering hos Google, även om sökmotorjätten givetvis har många fler faktorer i sin pipeline än texternas längd.
Digitalt content bör därtill vara olika långt ur ett SEO-perspektiv. Detta beror dels på typ av sida samt vilket sökord sidan optimerar för – ju större konkurrens om ett sökord desto längre text krävs.

Välskrivet, kvalitativt digitalt content för folk och Google

När besökarna kommer till webbplatsen från Google bär de med sig en fråga. Frågan finns inbakad i sökordet, varför digitalt contents viktigaste uppgift är att besvara den samt ge ytterligare information. På så sätt får besökarna en förståelse för vad företaget gör, i slutänden också ett förtroende för varumärket. Sökordet ska finnas representerat i rubriker, underrubriker och digitalt content till en viss procent, detta är själva sökordsoptimeringen. Därtill är rubriker i sig är viktigt för både sökmotorer och besökare. Rätt formulerade står de för sig själva, berättar för besökarna vad sidan handlar om och lockar till läsning. Rubriker tillsammans med beskrivningar, så kallade metabeskrivningar, modifieras även i källkoden för att presenteras på bästa sätt i Googles träfflista. Digitalt content får gärna formges med punktlistor, fetstil, kursivering eller liknande, dessutom ska texterna ha en tydlig röd tråd och vara unika – duplicerat innehåll is a no no.
Om man gör allt detta, blir texterna lästa då? Sanningen är att vi sällan läser digitalt content, vi ögnar inte ens igenom det – vi skannar. Vår blicks förflyttning över texten på en hemsida kan liknas vid ett stort F, ungefär såhär:

  • vi läser rubriken
  • om rubriken är intressant läser vi första meningen
  • om första meningen är intressant läser vi en till, och kanske ännu en
  • ganska snabbt slutar vi med det här och börjar glida längsmed textens vänsterkant
  • … tills vi fastnar på en mellanrubrik, bild, lista, länk, och läser en mening igen, kanske två
  • sen glider vi vidare på vänster kant

De flesta besökare formar stora F tills ungefär hälften av sidans digitala content är avklarat. Och då, om inte tidigare, bestämmer de flesta sig för om detta digitala content är värt att länka, gilla, dela. Någon enstaka gång, möjligen en av tio, blir hela texten läst.
Call to Action (CTA) läggs in på passande ställen i texten och leder besökarna vidare mot olika mål. Detta är inslag på sidan som skiljer sig från andra grafiska element och som uppmanar besökarna till något. Till exempel att ladda ner ett dokument, registrera sig eller fylla i ett kontaktformulär.

Sammanfattning för SEO-anpassat digitalt content:

  • skriv riktiga texter, inte utfyllnadsmaterial
  • ha koll på konkurrenternas ordantal och överträffa dem
  • besvara besökarnas fråga – optimera för sökordet de för med sig från Google
  • använd välformulerade, tilltalande rubriker, underrubriker och metabeskrivningar, för in sökordet i dessa implementera relevanta CTA’s som tar besökarna vidare på webbplatsen