En mognare marknadsföring på sociala medier

Marknadsföring på sociala medier genomgår en förändring - det är dags för oss webbmarknadsförare att växa upp.

En mognare marknadsföring på sociala medier

Marknadsföring på sociala medier genomgår en förändring lik den SEO:n genomgått senaste åren. Tidigare drog man relativt enkelt organisk trafik från Google, särskilt om man var beredd att förkovra sig i systemet. Sedan ändrade Google reglerna och SEO:n förväntades dö. Istället lever den, på flera sätt starkare än någonsin, och samma förändring gäller för marknadsföring på sociala medier: dagarna av enkla tricks är över, vi måste växa upp och bli riktiga marknadsförare.

Marknadsföring på sociala medier – dos and don’ts

Användarna av olika sociala plattformar är värda vår ansträngning. Problemet är att plattformarna och användarnas beteende förändras snabbt. Vi har i all ödmjukhet insett att:

  • gratis inte längre är gott. För den smarta marknadsföraren är detta ingen nyhet. Exempelvis har vi Facebook, vars algoritm förfinas ständigt med syftet att ge användarna en positiv upplevelse, varför meddelanden från vänner och familj prioriteras framför företag i de organiska flödena. Betald marknadsföring på sociala medier, å andra sidan, är ett av de mest sofistikerade marknadsföringsverktygen som hittills skapats. Möjligheten att nå korrekt målgrupp och därefter skapa kreativ remarketing för dem som visat intresse är ojämförbar.
  • man ska vara bäst eller gå hem. ”Over there” kallar de det ”content blindness”: när alldeles för mycket innehåll trängs på sociala medier. Facebook såg sig tvingat att ändra sin algoritm på grund av detta, användarna förvandlades till passiva skrollare som gärna lämnade plattformen. Därmed måste vi lägga större effort på högkvalitativ, kommunikativ marknadsföring på sociala medier som målgruppen faktiskt vill se och engagera sig i. För algoritmen begränsade inte företag per se, utan content som inte engagerar – som är ointressant eller dåligt.
  • engagera utan att fiska efter klick är ett framgångsrecept. Facebook, LinkedIn, Pinterest, till viss del Twitter och Instagram, mäter innehållets värde genom användarnas engagemang. De ogillar klickfiske (”klicka om du håller med!”) och vad detta gör med användarnas välmående, och gillar genuin marknadsföring på sociala medier som startar dialoger, lockar användarna till att uttrycka åsikter eller involvera vänner – ett content som skapar kontakt. Denna sorts content är också bra för företag och deras image.
  • sociala medier kan användas till annat än just marknadsföring – varför inte kundservice? Allt fler användare söker upp företag på sociala medier, och svarar företagen snabbt där finns mycket att vinna. Företag kan därtill bevaka sociala flöden i realtid och samla information om varumärkeskännedom, feedback, användargenererat content med mera. Detta kan sedan användas i marknadsföringen på sociala medier.
    För vissa företag kan det också finnas stort värde i att skapa användargrupper och forum kopplade till varumärket. Där kan kunder och framtida projekt mötas, och hjälpen användarna får associeras med företaget. Sociala medier är dessutom en bra grogrund för samarbete med influencers och strategiska partners, en trend som bara växer.

Marknadsföring på alternativa sociala medier

Vi älskar Facebook. Dock känner varje smart marknadsförare en kittling av visshet i ryggraden när mycket pengar samlas på ett ställe – kan vi få bättre utdelning någon annanstans? Pinterest, LinkedIn och Instagram erbjuder möjligheter till marknadsföring på sociala medier för en spottstyver av det Facebook tar. Allt eftersom den sociala kulturen hos företag utvecklas betraktas också anställda som möjlig del av marknadsföring på sociala medier. Storytelling blir allt vanligare, särskilt baserat på faktum att meddelanden från anställda delas 24 gånger mer än meddelanden från företaget självt. Dessutom ökar kundens förtroende för företaget när kunden får ett ansikte och en bakgrundshistoria, varför det kan löna sig att engagera sina anställda i detta syfte.