GDPR närmar sig

Både lagstiftarna och företagen ligger efter, särskilt de små.

GDPR närmar sig

Martin Jönsson på Dagens Nyheter säger det bra: ”(GDPR) handlar om att förse det globala, gigantiska datamaskineriet med en någorlunda väl fungerande nödbroms och åtminstone skymten av transparens”, och tar upp exempel på hur lätt det är att kartlägga en människa utifrån den data hon lämnat efter sig på olika ställen, exempelvis Facebook.

Med det sagt är EU:s nya dataskyddsförordning, som bland annat reglerar datalagring, sedan länge behövd. Ändå var cirka 71 % av svenskarna omedvetna om GDPR strax innan årsskiftet, endast 7 % ansåg sig förberedda när GDPR börjar tillämpas 25 maj 2018 och ingen större förbättring kan skönjas nu, varken i Sverige eller större delen av Europa. Därför gick EU ut med en stark uppmaning till sina medlemsländer i januari, och oron hos expertisen ökar. Både lagstiftarna och företagen ligger efter, särskilt de små, och som företag riskerar man dryga böter på upp till 4 % av den globala årsomsättningen, som max 20 miljoner euro.

Tyskland & Österrike

De enda som hittills anpassat sin nationella lagstiftning efter GDPR är Tyskland och Österrike. Med andra ord är Sverige ett av de länder som måste intensifiera sitt förberedande arbete. Justitiedepartementet och andra berörda instanser arbetar massivt med att justera 50 till 100 olika svenska lagar, exempelvis dataskyddslagen, och företag måste i detta nu se över sin hantering av personuppgifter, ändra sina rutiner, radera gammal data med mera. Lagen är i mångt och mycket en stor piska, men det finns också morötter.

Positiv syn

Vi på Mild Media tycker det är dags att förmedla en mer positiv syn, liksom Commvaults Sverigechef Gustaf Wiklund. Även om övergången till EU:s nya dataskyddsförordning kan bli kostsam, krånglig och ta mycket tid får vi ett uppdaterat säkerhetstänk, sökmöjligheter, bra rutiner och effektiva analysverktyg genom att förbättras. Med dessa verktyg kan vi arbeta vidare med digital transformation och datadriven affärsutveckling, bara för att nämna exempel. Poängen är att har man koll har man kraft, och kraft främjar tillväxt. På sikt kommer GDPR att löna sig både för små företag och hela EU.