Hubspot – en brygga mellan marknad och sälj

Skapa automatiserade workflows internt och mot kund i ett enda, enastående verktyg

Hubspots automatiserade arbetsflöden går i två riktningar: ut mot kund och in mot det egna företaget. Genom att Marketing Hub och Sales Hub används tillsammans, knyts marknad och sälj ihop. Det skapar ett nav där inbound marketing, automatiserade påminnelser, tasks mot specifika säljare med mera samverkar sömlöst. Ni kan samordna aktiviteter, uppgifter och arbete i rätt ordning. Identifiera möjliga problemområden som behöver förbättras, ge ledningen bra underlag för att fatta väl underbyggda beslut och mycket mer. Möjligheterna är många. Dessutom frigör automatisering tid till kreativitet och kvalitet för era medarbetare, snarare än till rutinuppgifter. Hubspot är helt enkelt ett verktyg för dig som vill knyta samman marknad- och säljavdelningen. 

Sales Hub

Sales Hub ger er organisation en överblick på säljcykeln. Här finns verktyg för att hålla ordning på både nya sälj och befintliga, genom att kategorisera de olika säljen beroende på var de befinner sig i säljcykeln. En annan uppskattad funktion förenklar att-göra-listan för era säljare. Här samlar ni alla uppgifter som ska genomföras och bockar av när de är gjorda. Sales Hub förenklar inte bara säljprocessen, utan underlättar också arbetet mellan kollegor och avdelningar, exempelvis nysäljare och kundansvariga. När en säljare har fått in en affär, kan den som ska föra samtalet vidare, enkelt se vad som tidigare sagts. Är det dags för möte kan du boka detta genom att synka din kalender till Hubspot – där din tillgänglighet syns även för kunden.

Populära funktioner i Sales Hub:

  • Deal Board: Översiktlig vy för nya och befintliga sälj
  • Tasks: Strukturerar uppgifter
  • Forecast: Planeringsverktyg för sannolikheten att få in affärer
  • Sequences: Automatiskt utskick av mail till potentiella kunder, efter kallt samtal

Marketing Hub

Välkommen till centrum för era marknadsinsatser. Här kan ni synka alla era kanaler och schemalägga publicering av innehåll direkt via Hubspot, övervaka statistik och svara på kommentarer från besökare. Ni kan även hantera Facebook Ads, Google Ads och olika typer av kampanjer, i så kallade assets. En kampanj i Marketing Hub behöver inte nödvändigtvis vara en sociala medier-kampanj, utan kan likväl vara ett mailutskick som ni har gjort till era kunder. Det smidiga med Marketing Hub är att alla dessa typer av aktiviteter från ert håll samlas i en och samma vy, så att ni enkelt kan följa upp dem. 
Håll koll på hur mycket intäkter varje kanal genererar och lämna vidare varma leads till säljavdelningen, som kan omvandla dem till kunder. Det här är ett effektivt, lättöverskådligt och kraftfullt sätt att arbeta med marknadsföring. Helt baserat på kunddata. 

Populära funktioner i Marketing Hub: 

  • E-mail Editor och E-mail Templates
  • Facebook-, Instagram-, LinkedIn- och Google-annonser rakt in i HubSpot
  • Blog Editor med schemalagd publicering direkt på webbplatsen 
  • Kampanjer

Hur samarbetar sälj och marknad?

ABM är ett praktiskt exempel på hur sälj och marknad kan jobba ihop. Helt enkelt en strategi som underlättar samarbetet mellan de två avdelningarna. Så här fungerar det: marknadsavdelningen tar reda på vilken som är er idealkund. På så vis blir det enklare för säljarna att kontakta rätt typ av person (Account Based Management) och företag när de ringer kalla samtal.

Ni har påbörjat strategin när ni vet vilken typ av befattning som er kontaktperson bör ha. Har ni dessutom koll på hur stora kunder ni vill jobba med, är ni halvvägs. ABM leder till att ni når rätt slutkund – och slipper ödsla tid på felsälj. ABM-kontakterna läggs nämligen i en samlad vy så att inget lead faller mellan stolarna. Marknad riktar in sig på rätt personer i kampanjerna, era leads blir varma och sälj är sedan redo att göra sitt för att dra in affären.

När strategin kan underbyggas av rätt tekniska verktyg, i det här fallet Marketing Hub och Sales Hub blir den kraftfull. Både insatser från säljavdelningen och marknadsavdelningen samlas på samma kundkort och det blir enkelt att se vilka insatser som tagit processen framåt. Exempelvis kan en säljare inför ett möte enkelt följa vilka kampanjer och nyhetsbrev en specifikt kontakt tagit del av sedan förra gången man pratades vid.