Hur jobbar man bäst med datavisualisering?

Hur jobbar man bäst med datavisualisering?

Datavisualisering har som syfte att omvandla och jämföra stora mängder data, så att chefer och andra intressenter utifrån dem kan vidta smarta åtgärder. Men det finns mängder av verktyg och rapportmallar. Många är dessutom daterade, rent ut sagt tråkiga, och gör det inte lätt för användarna att skapa bra rapporter i – rapporter som mottagaren sedan kan dra nytta av. Så hur ska man tänka vid datavisualisering? Och vilket verktyg ska man använda?

Vårt första råd är att ta bort allt som är onödigt, så att rapporten blir ren och tydlig. Det är också bra att lägga till sammanhang och beskrivningar till diagrammen – i lagom mängd. Google Data Studio är ett svårslaget verktyg för rapporter, eller än bättre: att låta någon med expertis inom datavisualisering sätta samman relevanta, brandade rapporter åt dig. 

Grunden till datavisualisering

Något som är bra att upprepa för sig själv angående datavisualisering är: begränsa, reducera och betona. All data och alla uppslag du möjligen kan stoppa in i rapporten är inte nödvändiga. Vissa kan rentav störa. Varje diagram ska förtjäna sin plats i rapporten genom att:

  • Knyta an till mål och syfte
  • Ge sammanhang
  • Hjälpa upp förståelsen

Datavisualiseringen kommer mottagaren lättare till gagn om du satsar på en enkel, ren design. Tabeller och diagram kan i sin tur göras tydligare genom att du använder komprimerade siffror (12 M istället för 12 000 000), tar bort decimaler, utökar kolumnbredden och radbryter text. När det gäller val av diagram behöver du fundera över vad de ska visa. Linjediagram lämpar sig för trender över tid, cirkel- och munkdiagram för sammansättningen av en helhet. Kartdiagram används till att visualisera data över regioner, något många kunder verkar gilla. Stapeldiagram gör sig bra i jämförelser mellan olika kategorier för ett enskilt mätvärde, till exempel en specifik försäljning. 

Mottagaren av din rapport är sannolikt inte lika bekanta med ditt gebit som du. Hen behöver sammanhang och beskrivningar i form av titlar och text, anteckningar och förklaringar kring akronymer. Det är också värdefullt att på något sätt visa de faktorer som driver trenderna och förändringarna i rapporten. Slutligen kan du också anta att din publik inte helt håller koll på målen, trots att de var med och satte upp dem. Hjälp mottagaren att jämföra prestation med mål och inte bara med tidigare tidsperioder.

Google Data Studio för datavisualisering – med experthjälp

Google Data Studio är ett modulbaserat, vittomspännande verktyg för datavisualisering. Det går att koppla på i princip vilken datakälla som helst till rapporten man skapar. De kanske mest givna källorna, som Google Analytics, Google Ads och Google Search Console, men också utomstående affärssystem, excellistor, egenbyggda datakällor i molntjänster och manuellt inmatad data som annars skulle ha försvunnit på grund av cookiebots. Google Data Studio används inte bara för datavisualisering av företag, exempelvis lärare bygger också rapporter här. Det talar för det närmast allomfattande användningsområdet för den här tjänsten. 

Just bredden på verktyget är också vad som motiverar expertishjälp med datavisualisering – när du vill ha den bästa rapporten. Google Data Studios moduler går att anpassa hej vilt, liksom mängden möjliga datakällor kan göra det rörigt för den som inte är helt insatt. En expert kan dessutom branda datavisualiseringen efter ditt företags grafiska profil så att den matchar företaget och blir mer representativ. Det ser helt enkelt bättre ut med en snyggt anpassad rapport än en standardmall när denna ska visas upp under ett viktigt möte. Exempelvis när marknadsavdelningen ska visa upp vad de har åstadkommit.  

Utmaningen med Google Data Studio är kort och gott att begränsa sig, välja relevanta källor, skapa en datavisualisering utifrån den data som ska visas och designa rapporterna så att de stämmer överens med företagets övriga material. En dashboard från Google Data Studio ska underlätta att ta datadrivna beslut. Det ska helt enkelt vara roligt att titta på resultat och data, något som vi kan hjälpa till med. 

Hur vi på Mild jobbar med datavisualisering

Google Analytics är en vital del av många företags datavisualisering. Man hämtar sin statistik över exempelvis trafiken till webbplats, e-handel och så vidare därifrån. Men Analytics kan upplevas som rörig, med mycket data att ta ställning till – data som ibland är svår att förstå sig på eller att sätta i kontext. Man kan helt enkelt bli lite trött. Då kan datavisualisering framtagen av en kunnig person vara skönt att få. 

När vi jobbar med datavisualisering i Google Data Studio koncentrerar vi oss på att göra det enklare att se på sitt företags statistik. De vanligaste rapporterna vi tar fram gäller vårt eget arbete, där vi visar upp vad våra insatser resulterat i. Rapporterna hamnar sedan hos en marknadschef eller liknande hos beställarföretaget, som i sin tur presenterar materialet på ett internt möte för berörda parter. I rapporterna tar vi med det viktiga från exempelvis Google Analytics, Google Ads och Google Search Console. Genom att kombinera de datakällor som är relevanta kan vi få allting samlat på ett och samma ställe, så att det sedan går att jämföra, studera och analysera vidare på ett enkelt och tydligt sätt.

Vi tar fram olika slags rapporter när vi jobbar med datavisualisering. Den vanligaste är månadsrapporten, skapade helt utifrån behov. Rapporten visar hur vårt arbete går och vad vi kan göra i nästa steg. Vi följer upp KPI:er och mål, och säkerställer att projektet är på väg dit vi vill att det ska. Detta kan ses som en huvudrapport som tar tempen på våra löpande projekt och visar vad vi behöver fokusera på. Denna form av månatlig datavisualisering brukar vi även gå igenom under våra projektavstämningar. 

Den andra sortens datavisualisering som är vanlig hos oss är årsrapporten. Vi zoomar ut projekt och formar om rapporten till en summering av året. På det sättet kan vi enkelt se eventuella toppar och dalar i projektet och diskutera resultat och framtida insatser. Årsrapporten är en bra grund att prata utifrån med dig som kund, helt enkelt. 

Sedan är möjligheterna med datavisualisering många. Vi kan exempelvis ta fram en specifik rapport för en viss sida på en webbplats. Vi kan också anpassa rapporten efter behov och vem ska som läsa – vad den personen vill och behöver se för data. Syfte, relevans, behov och önskemål är vad som avgör rapporternas utformning. 

Brandad datavisualisering – efter företagets grafiska profil

Är tanken med datavisualiseringen att följa resultatet av ett arbete genom att presentera rapporter på interna vecko- eller månadsmöten? Då har rapportens utseende betydelse. Det vi tidigare nämnt om att vi formar våra datavisualiseringar efter ditt företag och data är en aspekt – att vi väljer passande moduler, använder rätt diagram för olika statistik, håller varje blad i rapporten enkelt och rent i sitt upplägg och inte blandar innehåll till en enda röra.

En annan aspekt är att få rapporten att likna övrigt material från ditt företag. Dels är det trevligare rent estetiskt, men kan också göra att det är lättare för kollegor och övriga intressenter att tillgodogöra sig datavisualiseringen och sätta den i sammanhang. Vi brandar rapporten efter ditt företags grafiska profil, sätter färger, typsnitt, logos och bilder och skapar en egen mall. Sedan återanvänds denna mall till varje rapport, vecka efter månad efter år, om så behövs.