Hur kommer ni hantera historisk data i GA (UA) när Google går över till GA4?

Så undviker du förlorad data i Google Analytics

Som du säkert känner till vid det här laget, stänger Google ner Google Universal och ersätter tjänsten rakt av med GA4. Därför behöver du nu ta ett aktivt beslut kring din historiska data som finns i verktyget, för att viktiga insikter och statistik inte ska gå förlorade. Det råder ovisshet från Googles håll hur länge datan kommer att sparas efter 1 juli, det enda vi vet säkert är att den förr eller senare kommer att raderas helt och hållet.   

Vi har en lösning på problemet. För att säkerställa din historiska data och göra den lättåtkomlig och lättnavigerad, har vi tagit fram en tjänst för migrering av datan till vår tjänst Mild Reports. Mild Reports är en öppen källkod-baserad webbanalys tjänst som fungerar på samma sätt som Google Analytics. Du kommer med andra ord kunna fortsätta arbeta enligt plan i GA4 men säkra upp all data bakåt i Mild Reports. Genom att migrera datan in till verktyget öppnas möjligheter att fortsätta arbeta med analys och insikter på ett effektivt sätt. Detta eftersom Mild Reports erbjuder samma typer av möjligheter för att enkelt kunna filtrera önskad data. Alternativet är att datan hamnar i en csv-fil eller excel, vilket gör datan svårarbetad. Genom att migrera till Mild Reports säkerställer du också att inga andra tredjeparter är inblandade – utan du har fullständig kontroll på datan.      
Så, om du vill se till att din historiska data inte försvinner för alltid, är det hög tid att ta tag i detta. Migrera till Mild Reports och se till att du har fortsatt tillgång till din historiska data.