Jämställdhetsmyndigheten blir kund

Nytt intressant uppdrag för vårt team på Göteborgskontoret.

Jämställdhetsmyndigheten

I dessa Pridetider är det extra glädjande att kunna meddela att den nya Jämställdhetsmyndigheten har valt oss på Mild Media som leverantör. Jämställdhetsfrågor kan vi aldrig få för många av, oavsett område. Vi ska tillsammans med reklambyrån Frank & Earnest ta fram deras webbplats, arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under hösten 2017.

Myndighetens uppgift är att fördela bidrag till jämställdhetsprojekt, bistå regeringen i relaterade frågor samt agera operativt och strategiskt kring genomförandet av jämställdhetsfrågor. Myndigheten med sina 75 medarbetare har placerats i Göteborg och kommer att inleda sitt arbete 1 januari 2018.