Jämställdhetsmyndigheten invigs

Mild Media och Frank & Earnest lanserar myndighetens webbplats

Jämställdhetsmyndigheten invigs

Idag invigs Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg, med presskonferens och flera programpunkter. I samband med det lanseras också myndighetens webbplats framtagen av Mild Media tillsammans med reklambyrån Frank & Earnest.

För oss har uppdraget varit både omfattande och av stor vikt, inte minst sedan #metoo blossade upp som en reaktion på de sexuella trakasserier och kränkningar kvinnor världen över utsätts för.
Jämställdhetsmyndighetens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Mild Media och Frank & Earnest har med hänsyn till denna uppgift och i fint samarbete med projektgruppen hos myndigheten skapat en noggrant formad webbplats, anpassad för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Kraven på kvalitativ design, funktion och text har varit höga, liksom kraven på drift och säkerhet, något som stimulerat oss som byråer till att göra vårt yttersta. Webbplatsen byggdes i WordPress, Mild Media sköter hosting och support.

Om jämställdhetsmyndigheten

  • Start: 1 januari 2018
  • Placering: Angered, Göteborg.
  • Generaldirektör: Lena Ag
  • Antal anställda: Ca 50 personer januari 2018. Ca 70 personer januari 2019.
  • Budget: 80,3 miljoner kronor 2018

Uppdraget i korthet

Genom arbete med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen ska myndigheten främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Uppdraget består bland annat i att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier samt att ta fram arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i hederskontext. Mer om uppdraget står att läsa i myndighetens regleringsbrev.