Mild ett Superföretag tredje året i rad!

Kriterierna som används för att ta fram Superföretagslistan är så pass krävande att bara en knapp promille av alla bolag kommer med.

Mild – ett Superföretag tredje året i rad!

Listan på Sveriges Superföretag sammanställs av Bisnode och Veckans Affärer utifrån en totalundersökning av Sveriges aktiebolag. Kriterierna som används är så pass krävande att bara en knapp promille av alla bolag kommer med. Att Mild Media hamnar på listan i år igen är därför inte bara en fantastisk boost för oss utan också ett bevis på att vi jobbar med de bästa människorna – både medarbetare och kunder menat. Tack till er alla, det är ni som bygger Mild Media – det är ni som är vår framgång!

Enligt Per Weidenman, senior analytiker från Bisnode och delaktig i framtagandet av konceptet bakom listan, jobbar superföretagen lite annorlunda än de konkurrerande företagen som inte lyckas ta sig in på listan. Exempelvis att bryta branschmönstret eller ta sig an projekt mer systematiskt. Det är fungerande affärsmodeller som Superföretagslistan vill lyfta fram och premiera.

Superföretagen vaskas fram genom att flera olika parametrar vägs samman. Fyra år i rad måste ett Superföretag leva upp till höga krav på

  • tillväxt
  • vinst
  • avkastning
  • effektivitet
  • kapitalstruktur
  • finansiering

Du kan läsa mer om hur Bisnode tar fram Superföretagen här och hos Veckans Affärer kan du se hela Superföretagslistan.