Mild Media ett Gasell-företag - igen!

Gasellen utdelas till Sveriges snabbast växande företag och vi är ett av dessa!

Mild ett Gasell-företag – igen!

Det är med både glädje och stolthet som vi kan berätta att Mild blivit utsett till Gasellföretag i år igen. Färre än 1 procent av de svenska aktiebolagen klarar av att uppfylla kraven för att bli gaseller och därmed sålla sig till de snabbast växande företagen i Sverige. Med hårt arbete, ett varmt arbetsklimat och starkt fokus på kvalitetsleveranser kämpar vi för att vara ett av dessa.

Gasell-utmärkelsen delas ut av Dagens industri, som baserar sitt beslut på företagets fyra senaste årsredovisningar. Andra parametrar som väger in är att ett Gasellföretag enligt senaste årsredovisningen måste ha

  • en nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning vid jämförelse av det första och senaste räkenskapsåret inom en fyraårsperiod
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett positivt rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • vuxit organiskt först och främst, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

Begreppet Gasell stiftades av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag är ett litet, snabbt växande företag som skapar flest nya jobb – storföretagen brukar allt som oftast tvingas effektivisera och minska sysselsättningen. Mer om Gasellföretagen och utmärkelsen går att läsa om här.