Mild utses till Gasellföretag

Innan yran från att ha blivit Superföretag lagt sig är vi återigen i feststämning: Mild Media är ett av Sveriges snabbast växande företag!

Mild Media utses till Gasellföretag

Dagens industri utser årligen de snabbast växande svenska företagen till Gaseller baserat på de fyra senaste räkenskapsåren. Olika kriterier och parametrar väger in, som att företagen ska ha

  • en omsättning som överstiger 10 miljoner kronor
  • minst tio anställda
  • fördubblat sin omsättning mellan det första och senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

Di Gasells syfte är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. Läs mer om utnämningarna här.