Så skapar du en lyckad strategi för sociala medier

Vill ni börja jobba mer strategiskt med sociala medier? Då är KPI:er, målgruppsstyrning, ett välskräddat innehåll och agila arbetsmetoder något att kika närmare på. Vi berättar mer.

Så skapar du en lyckad strategi för sociala medier

Varför är det viktigt med en strategi för sociala medier? I grund och botten handlar det om att öka er varumärkeskännedom för att nå ut till nya kunder eller bygga relationer med befintliga kunder. Hur ni går tillväga rent praktiskt beror på era mål och vad ni vill göra för att nå dem. Med andra ord, vilka KPI:er som är viktiga för er och hur mycket ni är beredda att betala för önskat resultat. 

Börja här!

Målsättning och KPI:er

Så, för att ta reda på hur ni ska gå tillväga i praktiken behöver ni fastställa tydliga och mätbara mål. Bestäm vilka KPI:er som är viktiga för er och installera pixlar som gör det möjligt att följa besökarnas beteende på webbplatsen. På så vis blir er framgång tydlig. 

Målgruppsanalys och riktad annonsering

Att ta reda på vilken som är er målgrupp är viktigt av flera anledningar, men just för sociala medier är det viktigt för att ni riktar ert budskap mot rätt personer. Titta på vilka personer som nyttjar era tjänster eller köper era produkter, vad har de för typiska egenskaper och går det att dela in dem i olika grupper? Med en väl genomförd målgruppsanalys har ni möjlighet att jobba med riktad annonsering. Riktad annonsering betyder att ni riktar skräddarsydda budskap mot specifika målgrupper. Ni riktar dem mot målgruppens intressen, beteenden eller olika demografiska egenskaper. Med riktad annonsering i sociala medier har ni möjlighet att testa er fram. Genom att sätta upp flera annonser med olika målgruppsinställningar kan ni ta reda på vilka målgrupper som genererar mest värde. Med andra ord är riktad annonsering en kraftfull och kostnadseffektiv metod för att nå ut till just er målgrupp. 

En annan klassisk digital strategi som ni säkert hört talats om är remarketing. Hur fungerar det? Om en potentiell kund exempelvis besökt er webbplats utan att handla något, eller fyllt i nästan hela formuläret men inte skickat in det, då har ni möjlighet att rikta er annonsering till just dessa personer. 

Extra-tips! Här har ni verkligen en chans att visa hur ni kan fylla era målgruppers behov. Därför spelar utformningen av annonserna en viktig roll. Tala direkt till målgruppen och se till att budskapet är tydligt. Mottagaren ska snabbt förstå vad ni vill förmedla och vad ni vill att hen ska göra. Vare sig det är att fylla i ett formulär, köpa en produkt eller engagera sig i era organiska inlägg.

Utvärdera och ha ett agilt arbetssätt

Målen är uppsatta, målgrupperna är definierade och annonserna är redo att annonseras - vad är då nästa steg? Svaret på det är: utvärdera, optimera, utvärdera och optimera återigen. Processen för hur utvärderingen genomförs skiljer sig med största sannolikhet från marknadsförare till marknadsförare. Vilka verktyg eller utvärderingsmetoder ni vill använda er av är helt upp till er, så länge utvärderingen är inkluderad i er marknadsföringsstrategi. I vissa fall fungerar det till exempelvis bra att utvärdera resultaten när målet är uppnått eller när annonserna nått sitt slutdatum. I andra fall (i de flesta fall) är det till fördel att utvärdera längs vägens gång för att ha chans att optimera annonseringen utifrån vilka målgrupper eller vilket annonsmaterial som presterar bäst. Vi förespråkar agila arbetssätt, för att hela tiden anpassa annonseringen efter målgruppens beteeende och efterfrågan.