Svenskarna och internet 2023

Igår släpptes den årliga rapporten “Svenskarna och internet 2023” av Internetstiftelsen. Vi har sammanställt ett par insikter och spaningar att hålla koll på för marknadsavdelningar ute i landet.

Sociala medier

Sociala medier fortsätter, inte helt chockerande, att vara en integrerad del av vardagslivet. Youtube fortsätter att toppa listan när det kommer till användning någon gång under de senaste 12 månaderna. När det gäller daglig användning är Facebook fortfarande i ledningen, tätt följt av Instagram. Intressant att nämna här är dock att Facebook är den enda plattformen där användandet minskar mot föregående år. Denna minskning kompenseras till viss del av TikTok, som har ökat från 20 till 24 procent. Även X (f.d. Twitter) ökar med två procent mot föregående år. 

Väljer man att titta närmare på de unga användarna, i det här fallet de som är födda efter millennieskiftet, så syns en tydlig skiljelinje i statistiken. Framförallt om vi tittar på TikTok och Snapchat. Efter Youtube som även här toppar användningen de senaste 12 månaderna är dessa plattformar överlägset de mest använda. Både när det kommer till daglig användning och senaste 12 månaderna. Det blir intressant att följa om Meta lyckas få över dessa användare senare i livet.    

Drivkrafterna att använda sociala medier

När det kommer till att förstå vad som driver människor att använda sociala medier finns det några insikter att ta med sig. Tittar vi på hela befolkningen vill framförallt användarna bli underhållna genom roliga klipp, vilket hela 46 procent anger som den största drivkraften. Den näst största drivkraften att använda sociala medier är att få tiden att gå, och detta tyder på sociala mediers roll som avkoppling och distraktion.

Intressant nog rankar användare kunskap, nya lärdomar och utbildning som den fjärde viktigaste drivkraften. Här skiljer sig återigen resultaten stort om man tittar på de unga användarna där umgås med vänner/hänga med kompisar rankas betydligt högre, något som kan tyda på en annan typ av användning av sociala medier. För befolkningen i helhet hamnar detta längst ner med endast 13 procent.   

Poddar: Fortsätter öka i användandet 

Podcastens popularitet fortsätter att växa i nästan alla åldersgrupper. Mest populärt är det bland 90-talisterna där hela 79 procent har lyssnat någon gång de senaste 12 månaderna och 35 procent lyssnar dagligen. Den mest populära svenska podcasten är P3 Dokumentär. 

AI: En stigande trend med viss skepsis

Tre av tio svenskar har använt ett AI-verktyg, och det är en siffra som med största sannolikhet kommer att öka markant. Intressant att notera är också att ChatGPT är det verktyg som är klart vanligast. Kikar vi på åldersgruppen 18-34 år har sex av tio använt ett AI-verktyg. Trots detta uppger endast 22 procent att de har använt AI i arbetsrelaterade sammanhang, medan majoriteten använder det privat. Internetstiftelsen spår att detta potentiellt kan bli en framtida digital klyfta mellan yngre och äldre, där man ser en tydlig skillnad i kunskap och hantering av AI-verktygen.  

På frågan om man tror att AI kommer ha en positiv eller negativ inverkan på samhället är det idag en något övervägande majoritet mot att användarna tror det kommer ha en negativ inverkan. 

Kort om undersökningen: 

Svenskarna och internet är en undersökning som genomförs årligen av Internetstiftelsen. Syftet är att kunna ge fakta och insikter kring hur internet används i Sverige och på så vis säkerställa att digitalisering fortsatt sker på välgrundade beslut. Hela rapporten går att ta del av i sin helhet här