Copywriting i Stockholm, Göteborg & Malmö

Bra copy ska göra det tråkiga roligt och det krångliga enkelt. Som copybyrå kunde man tro att vårt uppdrag är att producera text. Det är det inte. Vårt jobb är att använda ord som tillsammans berättar en historia. Om er, och det ni erbjuder. Där varje enskilt ord har en betydelse, och som i sitt sammanhang skapar något djupare än bara.. text.

Några av våra kunder

Vi hjälper företag ta fram copy som fångar uppmärksamhet, stärker varumärket och ökar försäljningen

Copywriters formar varumärket med ord. Till skillnad från en traditionell skribent, får copywritern mottagaren att reagera. Känna något och många gånger göra något, välja något. Köpa en dryck av ett visst varumärke i stället för ett annat. Gå till just det där fiket i stället för det identiska runt hörnet.

Våra copywriters arbetar varje dag med att sälja genom ord. De är också vana vid att sätta rätt ton på varumärken. Eftersom vi är en copybyrå som tidigare hjälpt varumärken i olika branscher, är vi säkra på att vi kan komma på receptet för ditt varumärke likaså. Hur det särskiljer sig från andra, och får dina kunder att välja precis dig.

Axplock av texter som vi vanligtvis hjälper våra kunder med:

Produkttexter 

Beskrivande text om en specifik produkt. Som förklarar nyttan med produkten och varför den är unik. Produkttexter är korta och koncisa, lätta att läsa och framhäver det bästa med din produkt.

Annonscopy 

En annonstext har ett tydligt CTA (call to action). Den får läsaren att agera, göra något. Det kan vara att köpa en viss produkt eller att fylla i ett formulär.

Webbplatsinnehåll

Texter till er webbplats kan ha olika inriktningar. Blogginlägg och beskrivande texter om er verksamhet är två vanliga typer av webbplatsinnehåll.

Sociala medieinlägg 

Till er Linkedin, Instagram, Facebook eller andra sociala medier. Texten anpassas efter varje sociala medier-kanal. På så sätt blir texten lika slagkraftig oavsett kanal.

SEO-texter

Texter som rankar högt på Google. Våra SEO-specialister tar fram utvalda sökord som copywritern använder i texterna, för att driva mer trafik till din webbplats.

Artiklar 

Intervjuer eller andra typer av längre texter. Här kan syftet vara att utbilda läsaren i ett ämne. Om en intervju ingår i artikeln, framhävs expertkunskap. Det förbättrar trovärdigheten för din produkt eller tjänst.

Varumärkescopy 

Texter som förstärker ditt varumärke. Som talar om för din målgrupp varför de behöver dig. Varumärkescopy skapar igenkänning och pratar ditt språk. Läsaren blir både inspirerad och intresserad av att veta mer om ditt varumärke. 

Översättningar 

Översättning från ett språk till ett annat. I översättningen ansvarar copywritern för att ordvalen matchar ditt varumärke och följer budskapet ni vill förmedla.

Broschyrer & produktblad

Broschyrer och produktblad av olika slag. Det kan vara till mässor eller event, beskrivning av era produkter eller tjänster.

Nyhetsbrev 

Mail som framhäver nyheter i ert produktsortiment eller i organisationen. Ett nyhetsbrev är ofta återkommande och skickas ut till kunder eller potentiella kunder.

Guider & whitepapers 

Förklarande texter som handlar om specifika ämnen. Här framhävs ofta expertkunskap inom ett visst område, på ett pedagogiskt sätt.

UX-copy 

Texter som gör webbplatsen mer användarvänlig. Allt från ordval på knappar till längre texter som guidar användaren vidare i kundresan. 

Såhär ser vår process ut

1. Lyssna

I första steget behöver vi bli bekanta med ert varumärke. Lyssna in vilka ni är. Det görs ofta genom ett möte mellan oss och dig som kund. Frågor som vi ställer i detta inledande stadie handlar om er affärsidé, hur ni föredrar att jobba och vad ni har för mål med vårt samarbete. Detta steg säkerställer att leveransen sedan blir det vi båda förväntar oss.

2. Presentera förslag

Copywritern ger sina förslag på hur vi uppnår era mål och visioner. Här gäller det att vara lyhörd för copywriterns tankar. Många gånger är det nya vinklar på texter, ämnen och kanaler som föreslås. Våra copywriters har dokumenterad erfarenhet och vet vad som fungerar i vilken kanal, samtidigt som vi självklart alltid har era mål och önskemål i åtanke.

I detta steget kan vi också ta fram en tone of voice: ett dokument som förklarar hur ni vill uttrycka er i text. Denna guide kommer ligga till grund för alla kommande texter vi och ni skriver.

3. Research 

Copywritern gör antingen research på egen hand, eller så bistår ni som kund med material. En mix av detta är att copywritern intervjuar en expert hos er för att undersöka ett visst ämne eller område. Research-arbetet kräver sin tid. Om det slarvas med detta steg, kommer skrivarbetet försvåras och resten av processen bli osmidig.

4. Producera

När copywritern har allt förarbete klart, börjar skrivarbetet. Vi tar då alltid fram ett första utkast som vi skickar till dig som kund. Här har du möjlighet till ett par korrvändor, så att ni blir nöjda med texten. Copywritern rättar sedan till era önskade förbättringar av texten, utifrån era kommentarer.

5. Publicera

När texten är klar för publicering, stämmer vi alltid av arbetet. Blev texten som vi tänkte? När kommer den att publiceras och var? Det är alltid roligt för copywritern att få se texten live. Det slutgiltiga resultatet som vi har arbetat fram tillsammans.

Vad våra kunder säger

Vi tar fram copy som resonerar med er målgrupp

Skriv till oss! Ibland är det inte lätt att veta exakt kravställning, vi hjälper er mer än gärna på traven.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför ska jag välja Mild som copybyrå?

  • Vi förstår helheten kring copywriting – i form av att texterna ska vara målgruppsanpassade, engagerande och i slutändan driva ökad försäljning
  • Vi samarbetar med allt ifrån lokala aktörer till internationellt kända varumärken.
  • Vi har ett erfaret team copywriters utplacerade på våra tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vanliga frågor kring copywriting?