E-handel

Konsumenterna driver utvecklingen av e-handeln framåt – i rasande fart. Vi på Mild jobbar om era befintliga e-handelslösningar eller bygger nya från scratch, hela tiden med fokus på trafik, kundupplevelse och konvertering.

E-handel - den nya standarden

Dagens konsumenter vill handla och uträtta sina ärenden på webben, och deras förväntningar är höga. E-handelslösningarna behöver vara enkla, effektiva och mobilanpassade, gärna med så få steg som möjligt samt låga eller inga fraktkostnader. Därtill gärna flexibla leveranser, bra kundsupport och gröna alternativ. Lokalproducerade varor och kortare leveransvägar är också attraktivt, då påverkan på klimatet är en växande faktor, och allt detta sammantaget ökar trycket på er som företag att presentera en bra e-handel. Men smarta, tekniska lösningar räcker inte när konkurrensen på webben hårdnar, e-handeln som sådan är bara en del av ett större maskineri. 

På Mild hjälper vi små och stora e-handlare att nå framgång med sin e-handel. Detta genom att exempelvis bygga större e-handelssajter i WordPress och WooCommerce, administrera egenbyggda system och – viktigast av allt – fokusera på att öka trafikmängden och konverteringen till utifrån en genomtänkt strategi. För att er webbplats ska nå sin fulla potential behöver ni nå era kunder – i rätt kanal, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt.

Hur går ett e-handelsprojekt till hos Mild?

När vi tar oss an ett projekt ser vi till att hjälpa er hela vägen, från start till mål och med de resurser som e-handelslösningen kräver. Vi strävar mot ett nära samarbete, både med er och i vårt interna team, då det brukar ge bäst resultat. Tillsammans väljer vi den mest passande CMS-plattformen samt identifierar er målgrupp, baserat på ert sortiment plus era önskemål och krav. Vi tar fram en strategi, genomför en gedigen SEO-analys, skapar en visuell sidkarta med tydliga kundresor och kravställer form och design – hur sortimentet ska exponeras, vilka landningssidor som ska finnas med och så vidare. Projektet som sådant kan delas in i fyra faser: kommunikation och branding, teknik, digital marknadsföring samt konvertering.

Kommunikation & branding

Vi på Mild har som mål att låta  varje sida i er e-handel kommunicera ert varumärke. Våra UX-designers följer ingen särskild mall när de ritar upp designen – hur webbplatsen ska se ut avgör ni med stöd av vår expertis. Som nämnt är den tekniska lösningen en del av ett större maskineri där kommunikation men också branding bland annat ingår. Branding är i sig en KPI som inte kan sättas på papper, men som rätt utförd kan göra att varje enskilt mål överträffas. Bra varumärkesbygge både i e-handeln och i olika marknadsföringskanaler är den mest kraftfulla valutan för företag, samt den största konkurrensfördelen. Om era kunder köper era varor eller tjänster på grund av er berättelse – en känslomässig koppling de känner till ert företag – desto högre sannolikhet att de kommer tillbaka igen och igen samt sprider sin upplevelse till andra.

Tekniken bakom

Mild har lång och bred erfarenhet av att sätta upp olika e-handelslösningar. Våra utvecklare jobbar främst i WooCommerce, men även Episerver Commerce, Prestashop och Magento. Om så behövs bygger vi e-handlar från grunden enligt ert unika behov. Vi kan sedan koppla dem mot en mängd olika affärssystem, exempelvis Visma, Pyramid, NAV, Vitec/Capitex/Capifast, Jeeves/Garp, Hansa, Fortnox och Specter. När det kommer till betalningslösningar jobbar vi med de flesta, så som Klarna, Paypal, Swedbank Pay, Payson, Samport, DIBS och Auriga, samt integrerar mot Swish och Bank-ID. 

Digital marknadsföring

För det mesta utvecklas e-handlar med motivet att öka försäljningen och en naturlig del av detta är att hitta nya, relevanta besökare. Här kommer våra digitala strateger in. Vi väver in SEO:n i ett tidigt skede av varje e-handelsprojekt, då både webbplatsens struktur och innehåll skapas utifrån en tydlig SEO-strategi. Beroende på vad projektet kräver kan vi antingen fokusera enbart på SEO eller arbeta fram en heltäckande strategi för alla valda kanaler, göra mindre insatser eller vara en del av ert interna marknadsföringsteam.

Konvertering

När trafiken till er nya e-handel ökar blir det än viktigare att ta tillvara på besökarna och ha en tanke bakom hur vi vill att de ska förflytta sig på webbplatsen. Mild kliver gärna in som digital partner när det gäller just konverteringsoptimering och uppföljning, då denna del av projektet är minst lika viktig som de övriga för att fullt ut lyckas. Med konverteringsoptimering förbättrar vi både användarupplevelse, landningssidor och konverteringsgrader löpande, helt baserat på den data vi samlar in med hjälp av användartester. På så sätt säkerställer vi att e-handeln driver era mål.