Sökmotor­optimering (SEO) på danska

Snakker dine kunder dansk? Då gör du rätt i att anpassa din webbplats med SEO på danska. Vi på Mild har stor erfarenhet av SEO mot internationella marknader.

Värdet av SEO på danska

Danmark är ett av Europas rikaste länder. Här har storföretag som Arla Foods, Carlsberg, Lego A/S och Maersk sina herresäten, och flera framstående formgivare har vunnit världsrykte med sina möbler, konsthantverk och sitt porslin. Som svenskt företag behöver du inte etablera dig eller ha ett fast driftställe i Danmark för att kunna göra affärer där, och dessutom finns smørrebrød i överflöd, så vad väntas det på?

SEO på danska möter samma utmaning som all annan SEO – språket behöver vara genuint. De flesta är idag vana internetanvändare och enkelt eller automatiskt översatta sökord och sökfraser övertygar oss inte. Eller inger något vidare förtroende för webbplatsen. All närvaro på webben reflekteras på verksamheten bakom, varför SEO på danska, riktig danska, ökar din webbplats förmåga att skapa anknytning till kulturella, sociala, regionala skillnader och lokala sökmotoralgoritmer. Rätt och slätt: ska din webbplats lyckas ta höga placeringar bland sökresultaten hos framförallt danska Google är SEO på danska ett måste.

Hur vi jobbar med SEO på danska

Är ditt företag i startgroparna för en dansk expandering? Då är SEO på danska nästa steg! SEO- teamet hos oss på Mild är mångkulturellt och språkligt avancerat, och våra medarbetare högkompetenta i språket de optimerar på. Du blir dessutom tilldelad en dedikerad projektledare med övergripande ansvar och slipper på så sätt ha en kontaktperson för varje språk – projektledaren hanterar alla dina internationella SEO-satsningar åt dig. Det betyder färre möten, mindre att hålla reda på och ett samlat, fokuserat SEO-arbete. SEO på danska följer samma steg som den på svenska. Vi börjar med att ta fram en nulägesanalys som bland annat definierar vilka fraser din webbplats ska synas för, webbplatsens nuvarande placering på de aktuella sökorden, on-page-, nyckelords- och konkurrentanalys samt analys av nuvarande trafik. Nulägesanalysen mynnar ut i en strategisk arbetsplan med beslutade insatser för kommande månader för så väl on-page som off-page, samt hur utfallet av arbetet ska mätas och rapporteras.