Vad gör en digital byrå?

Det korta svaret: tar rollen som företagens digitala partner

Vad gör en digital byrå?

Digitala byråer är ett slags hybrider. De kombinerar reklambyråernas kreativitet och webbyråernas relativa teknikfokus med mer övergripande strategier. Gärna också med ett helhetsansvar för kundens digitala marknadsföring. Tjänsteutbudet omfattar bland annat upprättandet av digitala strategier, produktion och distribution av innehåll, framtagning av kreativa kommunikationslösningar, mätning och analysering av resultat samt än bättre kommunikation utifrån dessa. Eftersom digitala satsningar ofta är långsiktiga och behöver följas upp för att bli ordentligt lyckade brukar relationen mellan digitala byråer och deras kunder likna partnerskap: ett nära samarbete som gynnar alla.

Så vet du när det är dags att anlita en digital byrå

Om du funderar på att anlita en digital byrå kan du ställa dig själv frågorna: har ni tiden till att fokusera på er digitala närvaro? Och har ni, handen på hjärtat, kompetensen som behövs?
De flesta företag använder sig idag av sin webbplats och en eller flera sociala kanaler för att driva försäljning eller generera leads.

Många saknar dock den interna kompetensen som behövs för att följa upp och vidareutveckla de digitala satsningarna – sällan är det så att företagen har lyxen att kunna anställa ett marknadsteam av experter inom varje område. Allra mest råder tidsbrist. Det tar helt enkelt tid att skapa relevant innehåll. Dock förväntar sig kunderna en digital närvaro i toppklass. Möjligheterna till att synas, skapa nya kundrelationer, bygga på företagets varumärke och få in mer försäljning är många.
Därför blir det både enklare och mer effektivt att ta in kompetenser utifrån, experter inom sitt gebit – en digital byrå.

Den digitala byråns olika tjänster

Digitalbyråer kan vara uppbyggda på lite olika sätt, beroende på deras bakgrund och inriktning. Som exempel hittar du hos Mild följande tjänster:

  • webbutveckling – av alla möjliga sorters webblösningar utifrån kundens behov, krav och önskemål samt deras besökares förväntningar.
  • digital marknadsföring – som innehåller många delar, exempelvis SEO, Google Ads och e-handel. Allt fler digitala byråer jobbar enligt MaaS-metoden (Marketing as a Service) och tar hel- eller delansvar för sina kunders digitala närvaro.
  • design/UX – hänger tätt samman. En välskräddad webbplats låter besökarna få en bra upplevelse (User Experience) – de känner igen den grafiska profilen, hittar lätt vad de söker med mera.
  • hosting & förvaltning – vi har egna servrar för våra kunders webbplatser, sköter dagliga backups, uppgraderingar, support och service. Därtill har vi något som vi kallar Mild secure shell – ett extra skal som skyddar kundernas webb.

Affärsvärdet som följer med en digital byrå

Den digitala byrån tillför ett oerhört stort affärsvärde idag när det kommer till hur ett varumärke uppfattas. Oavsett om varumärkeskännedomen startar analogt – kundresan fortsätter oftast digitalt innan kunden fattar ett beslut. Och i det digitala landskapet är digitalbyrån kung. Skickliga digitala byråer vet hur de ska stärka, förädla och göra uppfattningen av ett varumärke rättvis. Dessutom vet de att företag som regel har en enda chans att övertyga sina besökare. Därför måste webbplatsen vara värdig varumärket i fråga, liksom varje inlägg i sociala medier behöver följa en tydlig strategi.
Samtliga investeringar som görs digitalt kan mätas, analyseras och utvärderas. Den digitala marknadsföringsbyrån tillsammans med sin uppdragsgivare kan därmed fatta beslut baserat på data och insikter. Det är främst på den punkten digitala byråer skiljer sig från den mer traditionella reklambyrån. Varje satsning är en avvägning, dessutom oftast för en mindre peng.
Därmed kan affärsvärdet som följer med en digital marknadsföringsbyrå likställas med värdet i exempelvis en revisor, manager eller jurist. Och det råder ingen tvekan om att värdet kommer stiga i framtiden.

Behöver alla verksamheter en digital byrå till partner?

Ett måhända jävigt svar från vår sida men: ja! Alla verksamheter och branscher behöver någon form av digital partner, exempelvis en digital byrå. Framtiden tillhör dem som redan nu har en digital ryggrad. Som låter de digitala möjligheterna genomsyra varje del av verksamheten. Som förstår att det inte bara handlar om marknadsföring, försäljning och lite kundtjänst, utan om ett omfattande arbete som förändrar hela affären. För sanningen är att ingen bransch kommer undan. Turligt nog, med tanke på allt som står att vinna i dagens digitaliserade samhälle.
Digitalbyrån har dock mycket kvar att göra: Sveriges företag har mognat digitalt i olika takt. Vissa branscher är långt framme medan andra fortfarande trevar. I dessa branscher finns stora möjligheter att lyckas extra bra.

Det gäller att fundera över kundupplevelse, kommunikation och att anpassa sina erbjudanden och tjänster efter den nya tiden. Kort och gott: att försöka hålla koll på kundernas förväntningar och uppfylla dem. Samtidigt som man behåller delar av den gamla affären då alla kunder inte flyttar på sig lika snabbt. Och den digitala byråns roll som partner till företag är att vara behjälplig med bland annat denna anpassning och finslipning.
Digitalbyråns roll kan också sättas i ett större perspektiv än för företagets väl och ve. Med skiftade affärsmodeller och ändrat fokus på hur vi skapar tillväxt kan vi använda sakerna vi fysiskt köper längre – och istället bygga digitala övervärden. Optimerar vi vår digitala konsumtion leder det förhoppningsvis till att vi konsumerar mindre fysiskt. I samma veva minskar vi våra ekologiska fotavtryck. Det om något har ett oerhört värde.
Med andra ord: en strategi som vi kan vara säkra på inte fungerar är att inte göra något. Det är en omvälvande och viktig tid vi lever i och vi har alla möjligheter. Det är dags att utnyttja dem.