Vi är klimat­smarta

På Mild är vi medvetna om att företag, oavsett om det är ett tillverkande bolag eller en mer nätbaserad verksamhet som vår, påverkar klimatet negativt. Vad vi kan göra är att identifiera de insatser som åtminstone minimerar vår inverkan och detta har varit fokus för oss senaste åren i något vi kallar Milds klimatsatsning.

Vad gör vi då?

En stor punkt men som ändå lätt kan missas är den klimatpåverkan våra datorer, servrar och annan elektronik har. Man kan konstatera att en byrå som vår har en miljöbov i form av drift och servermiljöer. Att hosta webbplatser har visat sig vara smutsigare än man kan tro men även i detta fall finns insatser att göra. Mild investerade tidigt i en serverpark med innovativ vattenkylning och endast 1.09 PUE vilket innebär nästan inget energispill. 2020, tog vi ytterligare ett steg och klimatkompenserar fullt ut för våra driftutsläpp genom solenergiprojektet Bhilwara. Detta är ett av oss noga utvalt klimatprojekt som också bidrar till flera av de globala målen. I och med detta är Milds driftmiljö numera helt fri från klimatpåverkan. Mild kompenserar för mer koldioxidutsläpp än vad våra servrar genererar och gör att vår hostingmiljön idag är klimatpositiv.

En annan sak vi jobbat hårt med är resandet. Självklart behöver vi resa i vårt jobb. Det rör sig om kundbesök, resor mellan våra kontor och så vidare. Sedan några år tillbaka nyttjar huvuddelen av våra medarbetare SJ:s (ofta) väl fungerande tjänst vilket resulterade i ett totalt resande med järnväg under 2019 på 70090 km. Det motsvarar 0,2 kg CO2 för helåret. Hade detta resande istället gjorts med bil hade det resulterat i över 8 ton CO2.

I vissa fall krävs dock att vi nyttjar bil även om vi försöker att undvika det. Alla nya inköp av företagsbilar är dock hybrid- eller elbils-varianter, allt för att minimera påverkan på klimatet så mycket som möjligt i de fall då bilen är det bästa, eller enda, alternativet.

Ovanstående fungerar för oss och är bra alternativ för att minska vårt ekologiska avtryck men självklart är det bäst att inte resa alls. Med dagens digitala videolösningar har vi valt att primärt se till att i så stor grad som möjligt maximera antalet videomöten. Det är inte bara miljövänligt utan också väldigt tidseffektivt vilket gynnar både oss och våra kunder.

Vår satsning i att bygga en klimatsmart organisation fortsätter kontinuerligt.