Vikten av god digital närvaro för företag

Digital närvaro kan spela en stor roll i företagets tillväxt. Inte minst under en ekonomisk kris som den orsakad av COVID -19.

Vikten av god digital närvaro för företag

Digital närvaro är ett samlingsbegrepp för ett företags webbplats, sociala medier, digitala tjänster och digitala marknadsföring. När dessa delar samverkar på bästa sätt kan du som företagare skapa nya möjligheter till affärer och kommunikation med dina kunder. Kort och gott: digital närvaro kan spela en stor roll i företagets tillväxt. Inte minst under en ekonomisk kris som den orsakad av COVID -19, där hela samhällen isoleras och blir direkt beroende av digitala tjänster, hemleveranser och lättillgänglig information. 2019 visar undersökningar att 95% av Sveriges befolkning använde internet. 51% av svenskarna surfade in på Facebook dagligen, cirka 5,3 miljoner människor, och 41% använder Instagram, drygt 4,2 miljoner människor. Därtill gjordes över 55 miljoner sökningar på Google varje dag – och med tanke på läget under 2020 kommer dessa siffror förmodligen att stiga. Om ditt företag lyckas fånga in ens en bråkdel av denna trafik med sin digitala närvaro skulle ditt varumärke stärkas drastiskt.

Hur ska företag jobba med sin digitala närvaro?

Det är konsumenterna som styr samtalet nu, som det brukar sägas. För många företag med tuff konkurrens räcker det inte med enbart en webbplats. Dagens konsumenter söker information, jämför produkter och tjänster och förväntar sig snabba svar från företagen på en eller flera plattformar. Om ditt företag saknar digital närvaro där kan kunderna vända sig till en av dina konkurrenter istället. Fördelarna med att lägga ner tid och resurser på digital närvaro är med andra ord många, nedan har du några exempel:

Lätt att sprida information

Med bra digital närvaro är det enkelt att sprida viktig information i företagets kanaler, exempelvis under en ekonomisk kris då mycket kan förändras från en dag till en annan. Det kan handla om ändrade öppettider, hur ditt företag aktivt arbetar med klimatkompensering eller att ni just nu har rea. Oavsett vad du vill dela går det snabbt och smidigt, och dina användare hålls uppdaterade utan att själva behöva göra någon ansträngning. Beroende på vilka plattformar ditt företag nyttjar för sin digitala närvaro kan du också länka till en produkt, tjänst eller webbsida i inlägget – och styra trafiken dit.

Förbättra kundrelationer

Dagens internetanvändare uppskattar företag med en utökad digital närvaro som engagerar sig i sina kanaler – och framförallt i sina följare. Genom att arbeta aktivt med ditt företags digitala närvaro stärker du relationen med dina följare och potentiella kunder. På sikt kan detta tillvägagångssätt öka försäljningen och göra företaget till en ledande aktör.
Hur gör du rent konkret med din digitala närvaro? Du kan exempelvis gilla eller svara på en kommentar eller göra en något större insats, som att fråga vad dina följare saknar i ditt företags sortiment.

Gör det lätt för kunder att få hjälp

En viktig del av den digitala närvaron handlar om tillgänglighet. Många företag tappar kunder till följd av undermålig kundservice. Kunderna får inte den hjälp de söker, glöms bort eller blir behandlade på ett sätt som gör att de inte känner sig sedda eller hörda. Denna del av den digitala närvaron är än mer viktig att tänka på under en ekonomisk kris när många upplever en ökad, mental stress och sämre tålamod. Direkta reaktioner på undermålig kundservice kan bli att kunderna kontaktar företaget i fråga på sociala medier, antingen privat eller öppet, och ber om hjälp eller uttrycker sitt missnöje där. Det här ska betraktas som en god möjlighet till att vinna kunder – istället för att bara hantera kritik på ett bra sätt. Genom att svara snabbt och lösa kundernas problem kan både nuvarande och potentiella kunder se att ditt företag är hjälpsamt och professionellt. När företag använder sin digitala närvaro såhär skapas dessutom en positiv känsla kring varumärket. Facebook är en bra plattform för den här sortens kundkontakt.

Syns du inte, finns du inte

Enligt studier gör vi våra val baserat på 20 % fakta och 80 % känsla. Det betyder att vi planerar våra inköp baserat på vilket företag som ger oss en bra och trygg känsla. Bästa sättet att framhäva ditt företags känsla och värderingar är att ständigt jobba med din digitala närvaro.
Har du exempelvis en konkurrent som har en bra och väldigt engagerad digital närvaro på sociala medier blir det än viktigare för dig att också ha det. Försök lägga ner lite hjärta i ditt engagemang för följarna, så ser du till att hålla ditt företag synligt för din målgrupp och möjligen också göra ditt företag till det självklara valet för konsumenterna.

Webbplatsen är såklart väldigt viktig

Värdet i en väl fungerande webbplats kan bli stort. För det första äger du som företagare din webbplats, till skillnad från företagssidorna på sociala medier, och det ger dig större kontroll över vad som skrivs om företaget på webben. Det betyder också att allt som publiceras på webbplatsen ägs av ditt företag. Nyheter håller sig färska längre på webbplatsen än på andra, snabbare plattformar och webbplatsen syns bättre på sökmotorerna än på sociala medier. Man kan kalla webbplatsen för den digitala närvarons nav. Hit pekas ofta stora delar av den genererade trafiken med tanken att konvertera besökarna till leads eller kunder. Bra content kan dessutom spridas på sociala medier för att stärka den digitala närvaron där och dra än mer trafik. Ett bra exempel på delningsbart content är landningssidor för vissa produkter eller kategorier samt bloggartiklar. Har du en aktiv, användarvänlig, snabbladdad, ständigt uppdaterad webbplats med korta kontaktvägar och CTA:s fungerar den i symbios med ditt företags andra digitala kanaler. Man kan se det som ett slags digitalt ekosystem.