Ytterligare uppdateringar i Google My Business

Ytterligare uppdateringar i Google My Business

Google My Business blir allt mer användbart. Nyligen rullade Google ut ytterligare uppdateringar för att ge företag än bättre koll på användarna av tjänsten. Uppdateringen innefattar en förbättrad rapporteringsvy (Performance report) som numera också inkluderar information om hur besökarna hittade till din företagsprofil vilket tidigare inte gick att se. Möjligen kommer vi framöver se än mer detaljerad information men för tillfället får vi nöja oss med vilken enhet som använts vid besöket (mobil eller desktop) samt om besökaren klickat in till din företagsprofil via ett vanligt Google-sök eller via Google Maps.

Viktig information i sammanhanget är att skulle en unik besökare göra flera besök till din profil under loppet av en dag så räknas det fortsatt bara som ett enda besök.
Fortsatta uppdateringar på senare tid gör att My Business blir än mer relevant för företag att jobba med. Google My Business driver relativt sett en hög grad av så kallad konverterande trafik inte minst vad gäller lokala sök där uppsidan är stor. Google My Business är inte bara till för att visa öppettider, en väl utbyggd profil kan ge hög trovärdighet till en potentiell kund som är uten efter (ofta) en lokal tjänst. Vi rekommenderar att jobba med tjänsten och vill ni veta mer om uppdateringarna så läs vidare här. 

Läs artikeln i sin helhet här