Linkedin Outreach

Vi hjälper er att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa nya leads och kontakter på Linkedin, som i slutändan ska generera nya affärer för er verksamhet.

Vad innebär Linkedin Outreach?

Anledningen till att vi valt att kalla tjänsten för detta är att vi arbetar helt och hållet outbound, på ett effektivt och systematiskt sätt kontaktar vi enskilda personer som ingår i er uppsatta målgrupp. Detta görs via direktmeddelande på Linkedin med Sales Navigator som grund och hjälpmedel.  

Vår strategi och arbetssätt för tjänsten syftar till att kunna understödja och komplettera er befintliga SoMe-strategi. Det är ett effektivt sätt att skapa nya leads och värdefulla kontaktvägar som ska generera nya affärer för er verksamhet. Många sitter idag på en stor mängd kontakter på Linkedin som man inte vet hur man ska bearbeta och omvandla till affärsmöjligheter, detta är också potentiellt ett arbete som kan kräva enormt mycket tid. Vi har med vår paketering av denna tjänst tagit fram en lösning på problemet. Vi kommer längre ner beskriva processen tydligare men i grova drag handlar det om att, helt och hållet automatiserat, kontakta cirka 15-20 kontakter om dagen. Detta görs via personliga direktmeddelanden till både nya och befintliga kontakter. Arbetet sköts via ett samspel mellan ett par olika mjukvarutjänster samt manuellt arbete från vår sida. Beroende på hur delaktiga ni själva vill vara i processen kan vi antingen sköta hela dialogen med kontakten fram till bokat möte eller tar ni över när aktuell kontakt/lead svarar på meddelandet.    

De flesta kanaler idag kräver arbete under lång tid för att ge en positiv ROI. Till exempel fungerar SEO-marknadsföring bäst när man fått flera relevanta länkar till sajten samt publicerat mycket content. När det kommer till vår Linkedin outreach tjänst däremot så kan det leda till stor förändring och positiv ROI under väldigt kort tid, om det sköts på rätt.

Vad är Linkedin Sales Navigator?

Sales Navigator är ett verktyg framtaget av Linkedin, en tilläggstjänst som du prenumererar på löpande basis. Verktyget ger dig som användare möjlighet att hålla koll på relevanta målgrupper och potentiella prospekt på plattformen, potentiella leads samt i större skala nå och interagera med nya kontakter. 

Att integrera ett system med ett annat innebär kortfattat att man kopplar ihop dem för att de ska kunna samarbeta och komplettera varann. Det handlar om datautbyte mellan olika fristående system som vid integrering underlättar, effektiviserar och förbättrar verksamhetens arbetsflöden.

Såhär går ett projekt till:

Uppstart:

 • Genomgång av målgrupp
 • Uppsättning av gemensamma mål, vad ska arbetet resultera i? Exempelvis fler möten, fler ansökningar till lediga tjänster etc
 • Skapande av personas och flödesscheman inför uppsättning
 • Uppsättning av Sales Navigator (nedan nämnt som SN) 
 • Skapande av sökningar i SN
 • Export av befintliga kunder från CRM så dessa ej bearbetas
 • Genomgång av eventuella andra bolag/kontakter som ej ska kontaktas, samt exkluderande av dessa från SN-sökningen
 • Koppla till ett free hubspotkonto, och integrera med Surfe (Surfe är en tjänst för att koppla Hubspot mot Linkedin och på så vis automatiskt synka kontakter)

Löpande:

 • Flytta connectade leads till meddelande-kampanjer
 • Svara på meddelanden
 • Flytta kontakter efter att har de svarat, till en ny kampanj, beroende på svar
 • Skapa notis i Hubspot när en ny kund kommer in, så Mild kan exkludera denna kund från bearbetningslistan
 • Boka möten i Kunds kalender (valfritt)