Flera webbplatser blir en med sportig design och SEO-anpassat content

Om företaget och uppdraget

Bosön är både en halvö på Lidingö i Stockholm och en idrottsanläggning under Riksidrottsförbundets flagg. Platsen har anor från förkrigstiden där restaurang- och konferenshuset Mästarvillan är ett fint exempel. Till Bosön kommer svensk idrott, näringsliv och privatpersoner för att sida vid sida genomgå utbildningar, tester, olika slags träningsformer och möten. Här finns allt från fotbollsplaner, inomhuslöpbana, pool och längdhoppsbana till ett state of the art-laboratorium där du kan testa din syreupptagningsförmåga eller pröva på simulerad höghöjdsträning. Laboratoriet har tidigare gjorts tillgängligt enbart för elitidrottare men är numera bokningsbart även för den träningsintresserade allmänheten. 

I och med en omfattande renovering får Bosön i uppdrag av Riksidrottsförbundet att uppdatera sin webbplats. Detta som del i ett större internt arbete att synliggöra varumärke och tjänsteutbud, men också för att förena flera olika verksamhetsområden och deras webbplatser på en enda domän – med ett gemensamt, grafiskt formspråk. Mild Media blir ansvarig för bygget av den nya webbplatsen, där mycket av arbetet läggs på att ge varje område det utrymme det behöver. Likaså fokuserar vi en hel del på användarvänligheten (UX) så att besökarna lätt hittar runt bland Bosöns delar. Vi tar fram en enhetlig, sportigare design och på sina ställen nya, SEO-anpassade texter. Projektet sker i nära samarbete med Bosöns områdesansvariga och engagerar flera av oss mildianer.


Kund

Bosön

Bransch

Hotell, Idrottsanläggning, Konferens & restaurang, Utbildningsinstitut

Tjänster

Copywriting, Utveckling, UX, Webbdesign

Lösningen

På Bosön pågår febril aktivitet på flera olika verksamhetsområden, däribland träning och tester, restauranger och utbildningscenter. Varje verksamhetsområde har i projektets början dessutom varsin webbplats, något Bosön vill förvandla till en – främst för besökarnas skull. Det ska bli lättare att hitta allt vad idrottsanläggningen erbjuder utan att någon del stjäl fokus från en annan. 

Mild bygger den nya, samlande webbplatsen i WordPress och kopplar den till ett externt CRM som hämtar in leads, exempelvis när en besökare är intresserad av att boka en konferens. Design och teknisk utveckling tar avstamp i användarvänligheten för att göra kundresan så smidig och snabb som möjligt. Samtidigt SEO-anpassas Bosöns befintliga webbtexter samt jobbas om för att passa den nya designen, något vi delvis bistår med. Vi utvecklar också ett ovanligt flexibelt användargränssnitt åt Bosön. Utifrån en mängd olika moduler och drag and drop-principen kan de skapa upp nya sidor själva med stor flexibilitet. Den nya webbplatsen lanseras både på svenska och engelska.

Wireframes

Tidigt i processen utför vi en förstudie samt ett analysarbete av Bosöns befintliga webbplatser. På så sätt kan vi snabbt och effektivt få en tydlig bild av vilka funktioner och vilket innehåll varje sida behöver för att tillfredsställa behovet hos kundens olika målgrupper. Med denna information till grund tar vi fram wireframes, ett slags skiss över sidupplägg och menysystem. Under den här delen av projektet har vi en nära dialog med Bosöns ansvariga för de olika områdena och avdelningarna.

Design & UX

Med wireframes klara påbörjar vi arbetet med webbplatsens design och grafiska formspråk. Designen ska även se till att webbplatsen upplevs enkel att navigera samt enhetlig, trots Bosöns stora utbud. Därtill vill Bosön att webbplatsen ska andas elitidrott - känslan av fysisk träning, laganda och mästerskap. Detta blev också en av våra stora utmaningar.

Copywriting

Bosöns tidigare webbplatser kommer med en stor mängd text. När den nya webbplatsdesignen ska fyllas med nytt innehåll behöver vi tänka less is more. En del av texterna jobbar Bosön själva om och en del läggs på Mild att ta fram inhouse. Valda sökord vävs in bland raderna, några nya texter skrivs och några gamla kasseras. Detta är ännu en del av projektet som kräver ett nära samarbete och många avstämningar.

Resultatet

Webbplatsen får tydliga ingångar till de olika verksamhetsområdena med smarta, designade sökfunktioner och enkla vägar till kontakt- och bokningsformulär. För att stärka den idrottsliga känslan skapar vi ett enhetligt formspråk med ett sportigt uttryck – som blir ett genomgående tema i de olika sektionerna på webbplatsen. Texterna vi redigerar och tillför sidorna stämmer in på Bosöns tone of voice. När båda språkversionerna av webbplatsen lanseras är samtliga parter nöjda med projektet, särskilt hur designfasen genomförs – från wireframes till den visuella biten.  Mild ansvarar framgent för löpande SEO-insatser åt Bosön och fortsätter samarbetet.

Oerhört engagerade och kompetenta människor! Vi har en nära dialog genom hela projektet och texterna får mycket kärlek. Det ger ett fint resultat.

Christin Ljungqvist
Digital copywriter, Mild Media

Vill du veta mer om det här projektet?

Eller har frågor kring hur vi kan hjälpa dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.