Systemutveckling

Vi ser till att alla era program, databaser, applikationer med mera pratar med varandra, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Skräddarsydd systemutveckling och automatisering

Med systemutveckling skapar vi de kopplingar och funktioner i ert IT-system som saknas idag – och som behövs. Vi ser till att informationen mellan era serverprogram, klienter, administrativa program, affärssystem och nätverk processas  – vi bygger allt, det finns inga egentliga begränsningar. Syftet med systemutveckling är att effektivisera och till viss del automatisera ert arbetsflöde, så att ni kan göra ert jobb utan att bromsas av en massa administrativa, i vissa fall analoga arbetsuppgifter. Det ska inte vara så krångligt att bedriva verksamhet, helt enkelt. 

Våra utvecklare utför systemutveckling i Stockholm, Göteborg och Malmö baserat på olika molnlösningar, antingen som del av ett större projekt eller som ett helt projekt. Vi är med i hela processen, från finplanering till systemutveckling och sedan drift, och kan garantera världsklass på våra leveranser. Vi har byggt webbsystem i varierande storlek och komplexitet för bland annat företag inom medicin, bygg, utbildning och logistik, samt för ideella verksamheter och rättsväsendet.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss, så tittar vi tillsammans på en passande lösning.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ett projekt inom systemutveckling – såhär gör vi

I början av ett projekt inom systemutveckling är struktur, funktioner och det visuella i centrum – hur ni vill att ert IT-system ska se ut och fungera. Vi bjuder in till ett första möte med er där vi tillsammans pratar om ert företag, hur ni jobbar och vilka delar som utgör ert IT-system idag. Sedan bollar vi olika förslag och lösningar för att försöka komma fram till vad ni vill ha ut av systemutvecklingen, exempelvis funktioner och integrationer på er webbplats, en koppling mellan er e-handel och ert affärssystem, en skräddarsydd utbildningsplattform, ett bokningssystem eller ett intranät. Vi pratar också om säkerhet när det gäller systemutveckling – att allt vi bygger och driftar är säkert och fullt GDPR-compliant. 

Efter mötet summerar vi en kravspec på systemutvecklingen samt lämnar offert. Särskilt i större projekt är det svårt att få med allt i specen, därför jobbar våra systemutvecklare nära er under projektets gång och snappar upp de ändringar i projektplanen som behöver göras. Vi har också regelbundna avstämningar med er, både under möten och via vårt projektledningsverktyg Monday, där ni kan se projektstatus samt kommunicera med oss. 

Nedan går vi djupare in på olika typer av systemutveckling. 

Integrationer

Systemutveckling i form av integrationer innebär att koppla samman arbetsflöden, så att de är konsekventa och skalbara. Kopplingarna kan köras mellan företag, partners, tredje part, äldre teknik, lokala system, molnsystem – alla slags system. Vi bygger integreringslösningar som samlar in och bearbetar information från flera källor, i flera format. Ibland med direkta API-anrop, ibland med asynkron kommunikation, via meddelande eller händelser. Hur vi än skapar upp integreringen behöver den orkestreras.

De vanligaste molnplattformarna vi jobbar med är:

 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • AWS (Amazon Web Services)

Systemen vi skapar kopplingar till kan vara:

 • EduAdmin (kursadministrationssystem)
 • Vitec (mäklarsystem)
 • Resales Online (mäklarsystem)
 • Visma (ERP)
 • Hansa (ERP)
 • Microsoft Dynamics (ERP)
 • Fortnox (ekonomisystem)

Plattformar

Systemutveckling av en plattform handlar i regel om måttanpassning – att skräddarsy plattformen så att den ska passa er verksamhet. Då kan plattformen integreras med andra funktioner och bli en del av ert totala webbsystem. 

Ponera att ni är ett byggföretag modell större som ska föra upp en omfattande byggnation. Ni behöver utbilda era anställda för olika licenser, ibland på flera olika språk. För att effektivisera, och slippa ifrån all den administrativa arbetsbörda som annars blir, kan ni satsa på en utbildningsplattform. Via plattformen kan era anställda gå utbildningar, på flera språk, i en digital miljö som brandats efter ert varumärke. De får sina licenser och kan utföra det jobb de ska. Sedan kan en säkerhetsansvarig på bygget scanna av de anställdas brickor med en applikation vi tagit fram, och se om de har gått den utbildning som krävs samt om de har behörig licens – en cirkel som sluts.  

Det är det fina med systemutveckling: att få ett helt system till att samverka på ett naturligt sätt. Alla funktioner är en del av en helhet där analogt och digitalt arbete flätas samman. 

Ärendehanteringssystem

Det här är en specifik form av systemutveckling, därför vill vi berätta om ett system vi faktiskt har byggt: ett ärendesystem åt en ideell verksamhet över hela Sverige. 

Systemet skulle hantera ärenden och göra dem sökbara på ett smidigt sätt. Därför byggde vi systemet på två ramverk: Laravel (backend) och VueJs (frontend). Inom systemutveckling fungerar Laravel fint till att hantera och modifiera data. Ramverket har även stöd för köhantering, vilket vi fick användning av i det här projektet. När ett ärende exempelvis sparas, eller om ett mail ska skickas iväg, läggs det i en kö som systemet sedan kan hantera i turordning. På så sätt undviker man att det blir för många uppgifter för systemet på en och samma gång. Laravel synkar alla ärenden till en sökmotor som heter ElasticSearch. ElasticSearch gör att sökning på en stor mängd data går blixtsnabbt. 

Med VueJs bygger man enkelt webbapplikationer – när ramverket laddats in kan man smidigt navigera sig runt i systemet utan att sidan laddar om, som på en traditionell webbplats. VueJs hämtar all data från ElasticSearch och visar upp den i filter/sorteringsbara tabeller, vilket är till stor hjälp för användarna. De hanterar mycket data inom sin verksamhet och det ställer krav på att datan går att hämta och redigera snabbt.