WCAG och nya tillgänglighetsdirektivet - det här behöver du hålla koll på

Webbtillgänglighet - en nödvändighet, inte ett alternativ

I en alltmer digitaliserad värld, där internet har blivit en grundläggande del av våra liv, är tillgängligheten på webben inte bara en lyx – det är en absolut nödvändighet. Hos Mild är vi övertygade om att alla, oavsett förmåga, ska ha möjlighet att ta del av digitala tjänster. Det är här WCAG 2.1 och det europeiska tillgänglighetsdirektivet kommer in i bilden.

Vad är WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en samling riktlinjer utvecklade av World Wide Web Consortium (W3C) för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Detta inkluderar allt från syn- och hörselnedsättningar till kognitiva begränsningar. WCAG 2.1 bygger på tre tillgänglighetsnivåer: A, AA och AAA. Varje nivå ställer högre krav på tillgänglighet, där AA-nivån ofta anses vara en gyllene medelväg för de flesta webbplatser.

Exempel på områden som innefattas är: 

  • Säkerställa att sidan är responsiv och exempelvis kan läsas av skärmläsare 
  • Tillgänglig med tangentbord
  • Tid nog för läsning och användning
  • Lätt att navigera
  • Läs- och hörbarhet
  • Förutsägbarhet
  • Tydliga felmeddelande om användaren gör fel på sidan, vid exempelvis ett formulär 
  • Tillräcklig kontrast mellan olika element och text på sidan 
  • Textstorlek samt säkerställa att text ej ligger i bilder, så att exempelvis skärmläsare kan läsa av innehållet.
  • Säkerställa kompatibilitet med olika webbläsare 

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet innebär ett lagkrav på tillgänglighet för digitala produkter och tjänster. Syftet är att säkerställa att tjänster som e-handel, bankautomater, smartphones och andra digitala produkter och tjänster lever upp till EU:s minimikrav om tillgänglighet. Från och med 28 juni 2025 kommer detta även att innefatta privata sektorn vilket är en stor förändring. Om man ej följer direktivet kan det i längden leda till sanktioner.


Den lägsta nivå man behöver uppnå är WCAG AA 2.1, men istället för att fokusera på eventuella påföljder om det ej följs, anser vi att man bör rikta blickfånget mot de potentiella affärsmöjligheterna i att din webbplats är tillgänglighetsanpassad. Genom att göra din webbplats tillgänglig öppnar du upp ditt innehåll för en bredare publik, förbättrar användarupplevelsen och stärker ditt varumärkes anseende. Dessutom främjar du en mer inkluderande digital miljö, vilket är en vinst för samhället i stort.

Hur implementeras WCAG?

Att anpassa din webbplats till WCAG kan låta överväldigande, men i praktiken handlar det om att ta steg för steg. På Mild har vi en väl utarbetad process för att säkerställa att dina webbplatser uppfyller WCAG-nivå AA 2.1, läs mer om hur vi kan hjälpa dig nedan.