A/B-testning (split test), vad, hur och varför

A/B-testning blir ett allt hetare verktyg - jämför olika versioner av din webbplats innan du genomför en förändring.

A/B-testning (split test), vad, hur och varför

Majoriteten av framgångsrika aktörer har A/B testing som en grundpelare för sin digitala tillväxt. De utför hundratals tester om året, ibland fler, och för att ha en ärlig chans måste du göra likadant. A/B-testning innebär kort och gott att du testar två olika versioner av din webbplats med en algoritm, som slussar hälften av besökarna till den gamla och andra hälften till den nya versionen. Syftet är att se vilken av versionerna som bäst konverterar, exempelvis genom att ändra typsnitt, layout, färg eller något mer omfattande, som hur man lägger en order. Statistiken kan visa en avsevärd skillnad i beställningar hos en version, eller ingen skillnad alls om förändringen inte hade någon effekt.

A/B-testning av rubriker på landningssidor, formulär (för långt formulär? För diskret?), design, ämnesrader i mailutskick gör att du slipper gissa vad som fungerar och inte. Du kan fatta beslut baserat på fakta och optimera din webbplats till att verkligen tjäna sitt syfte – konvertera besökare till kunder. Genom att ständigt testa, utvärdera och optimera får du en enorm skillnad i både intäkter och nöjda kunder över

tid, vilket kan bli avgörande för om ditt företag ska slå stort eller finnas kvar bland medelmåttorna.
A/B-tester utförs med fördel på dina riktiga besökare. På så sätt undviker du den så kallade Hawthorne-effekten, när besökarna agerar annorlunda för att de är medvetna om testet, och får resultat med hög reliabilitet.

Vad behövs för ett bra A/B-test?

Vissa saker är enkla att A/B-testa, som en annan färg, text, ordning på element, medan funktionalitet eller större förändringar i det visuella kräver en byrås kompetens. Det lönar sig helt enkelt att besitta kunskap i HTML, CSS och Javascript när man vill göra olika A/B-tester.
Utöver detta behövs:

  • tid – så att man ser att resultatet varit ihållande. Ett gott råd är att köra dina A/B-tester i 30 dagar, motsvarande en affärscykel för de flesta företag, oavsett trafikvolym. På så sätt får du ett representativt urval.
  • tålamod – gör en förändring i taget, så att du tydligt kan se vad som orsakar eventuella förändringar i konverteringen.
  • trafik – gärna 100 konverteringar per version eller mer för att få statistisk signifikans.
  • tydlighet – förändringarna måste uppfattas av besökarna som inkluderas i testet.

Strategi för A/B-testning

Något av det viktigaste med A/B-testning är att komma igång. Efter några enkla, prövande test görs en testplan för kommande kvartal. Planen baseras på hypoteser utifrån erfarenheter, egna analyser, interna workshops eller hjälp av en byrå. Sedan testar du de hypoteser som du tror kan ha störst inverkan på konverteringen men är enklast att testa.

När några A/B-test har körts ser du över statistiken och modifierar din testplan. På så sätt blir det allt lättare att utföra tester som når bättre resultat och sedan implementera förbättringarna på webbplatsen.

Börjar du i andra änden får du ofta en stor uppförsbacke med få belöningar och en långsam utveckling. Detta hämmar möjligheten att få med dig medarbetare och organisationen i arbetet.

Möjliga risker med A/B-testning

Om du är oförsiktig kan A/B-testerna skapa buggar på din webbplats. Dessa kan enkelt undvikas om du använder en programvara som Optimizely eller Visual Website Optimizer, som låter dig förhandsgranska förändringar innan du lägger dem live.
Ytterligare en aspekt är att inte A/B-testa förändringar du inte planerar att implementera, exempelvis att ta bort rubriker som är viktiga för sökmotoroptimering (SEO).

Några snabba tips om A/B-testning

  • köpbeteende påverkas ofta av utomstående faktorer, som vilken tid det är på året. Ha med det i beräkningen.
  • implementera den vinnande versionen i A/B-testet 10-20 gånger per år, så har det en mycket liten betydelse att vissa versioner inte gav en ökning i praktiken.
  • nöj dig inte – fortsätt A/B-testa förändringar innan du implementerar dem, fortsätt optimera din webbplats! Det lönar sig över tid.