UX-writing – ett jobb som kräver en helt ny sorts kreativitet

UX-writing – ett jobb som kräver en helt ny sorts kreativitet

Copywritern har fått en ny arbetsuppgift: UX-writing. För några år sedan var UX, User Experience, alldeles för nytt för den svenska sfären. Ingen ville riktigt ta till sig den nya metoden och omsätta den i nyttig praktik. Men nu har metoden börjat bli etablerad. Allt fler företag uppskattar värdet i att involvera en copywriter i UX-processen – gärna i samma stund som UX-designern. Dessa två hör tätt samman när det gäller att skapa riktigt bra UX.

UX-writing är enkelt förklarat att skriva smått med stor betydelse. Orden guidar användaren framåt på exempelvis en webbplats, i en app eller en digital tjänst utan att störa, utan att märkas. Ord på knappar, i formulär och felmeddelanden. Ord som bidrar till en digital användarupplevelse som är konsekvent, tydlig och behaglig att ta del av. Kanske låter det småpetigt att vara noggrann med varje stavelse i ett gränssnitt, varje punkt och ordföljd. Men utan en samlad bild av konversationen med användaren kan upplevelsen av företagets kvalitet och tjänster bli sådär. Vilket till syvende och sist är hyfsat kritiskt? Ord är makt, helt enkelt.  

UX-writing = små ord, stor betydelse

UX, från engelskans User Experience, handlar om att förbättra användarupplevelsen. Metoden består av två hårt sammanflätade delar: UX-design och UX-writing. Designern skapar funktionella, självklara och smidiga upplevelser för användaren, copywritern skriver superb mikrocopy som guidar användaren rätt.  

Med det sagt ska UX-writing, väl utfört, skapa förtroende för varumärket hos användaren. Detta genom att använda ett konsekvent, personligt och klart språk som följer varumärkets tonalitet. Orden och de små texterna hjälper användaren att interagera med ett gränssnitt för att hitta den information och funktion den söker. Kort och gott: UX-writing hjälper användaren att göra det vi vill att den ska göra. 

Är UX-writer och copywriter samma sak?

Det kan vara samma person, absolut. Men målen med texterna skiljer sig åt. När en copywriter skriver sina copy-texter vill den hejda användaren i steget, informera om någonting särskilt och sälja. När en UX-writer skriver sin mikrocopy vill den hjälpa användaren framåt. Det betyder att alla måste kunna förstå dig. Varje användare ska vara inkluderad. Du behöver känna till deras ”pain points” och beteende för att kunna prata med dem. Därför jobbar UX-writern sällan ensam utan i ett team. 

Copywriter vs. UX-writer

COPYWRITER

 • broderar ut orden för att locka till läsning
 • fokuserar på sälj
 • jobbar främst med marknadsavdelningar
 • berättar en historia
 • kan arbeta ensam

UX-WRITER

 • väljer enkla ord för att förklara saker
 • fokuserar på produkt
 • jobbar främst med designers/produktteam
 • pratar med användaren
 • kan inte arbeta ensam

Vad gör en UX-writer om dagarna?

En renodlad UX-writer sitter i ett team tillsammans med framförallt designers och utvecklare, även om alla som jobbar med användarupplevelser bör tänka UX. När du utgår från kunden kan du skriva funktionellt, och utvärdera resultatet av din copy efter ett tag. UX-writern kliver in i ett projekt från start, tillsammans med UX-designern, för att till fullo ta till sig vem det ska skrivas för – för att kunna skapa rätt slags texter, med rätt tonalitet. 

Mikrocopyn hamnar ”in product” och kan bland annat handla om

 • text/ord på knappar, exempelvis CTA
 • rubriker och sidtitlar (H1, H2, H3)
 • olika slags meddelanden (status, fel, pop-up)
 • formulär
 • chattbotar
 • röstassistenter
 • digitala kiosker eller skärmar för självutcheckning

Research, skrivande och samarbete är grunden för en UX-writer, men även förmågan att förstå användarna. Du behöver också ha koll på saker som förstudie, SEO, konvertering och digital försäljning.